1. Văn bản cam kết về tải sản chính chủ là gì?

Văn bản cam kết về tài sản chính chủ là một tài liệu pháp lý mà người sở hữu tài sản (chủ sở hữu) lập ra để xác nhận và cam kết rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản cụ thể. Văn bản này thường được sử dụng để đảm bảo tính chính chủ của tài sản và để chứng minh quyền sở hữu trong các giao dịch tài sản, giao dịch bất động sản, hoặc trong các tình huống pháp lý khác. Văn bản cam kết về tài sản chính chủ thường bao gồm thông tin cụ thể về tài sản, chứng minh quyền sở hữu của người lập cam kết, cam kết không có sự tranh chấp, và có thể còn chứa các điều khoản khác liên quan đến việc sử dụng và quản lý tài sản. Văn bản cam kết về tài sản chính chủ thường được sử dụng trong các tình huống và giao dịch liên quan đến quyền sở hữu và quyền chủ sở hữu của một người đối với một tài sản cụ thể. Dưới đây là một số tình huống thường gặp khi cần sử dụng văn bản cam kết về tài sản chính chủ:

- Giao dịch bất động sản: Khi một người mua hoặc bán bất động sản (như nhà, đất đai, căn hộ), văn bản cam kết về tài sản chính chủ được sử dụng để xác nhận rằng người bán là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản và cam kết không có tranh chấp về quyền sở hữu.

- Vay vốn và thế chấp: Trong các giao dịch vay vốn hoặc thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay, người sở hữu tài sản có thể cung cấp văn bản cam kết về tài sản chính chủ để xác nhận quyền sở hữu và đồng ý với việc tài sản được thế chấp cho khoản vay.

- Chuyển nhượng tài sản: Khi có sự chuyển nhượng quyền sở hữu của một tài sản từ người này sang người khác, văn bản cam kết về tài sản chính chủ có thể được sử dụng để xác nhận quyền sở hữu và đồng ý với việc chuyển nhượng.

- Xác minh quyền sở hữu: Trong trường hợp có tranh chấp hoặc nghi ngờ về quyền sở hữu của một tài sản, văn bản cam kết về tài sản chính chủ có thể được sử dụng để làm rõ vấn đề và xác minh quyền sở hữu của người đang sở hữu.

- Giải quyết thừa kế và di chúc: Trong các vụ kế thừa tài sản, văn bản cam kết về tài sản chính chủ có thể được sử dụng để xác định rõ quyền sở hữu của người kế thừa và đảm bảo rằng quyền lợi của họ được bảo vệ.

- Các giao dịch tài chính khác: Trong nhiều trường hợp khác nhau, khi cần xác nhận quyền sở hữu và quyền chủ sở hữu đối với tài sản, văn bản cam kết về tài sản chính chủ có thể được sử dụng để cung cấp bằng chứng pháp lý và đảm bảo tính rõ ràng trong các giao dịch tài chính.

 

2. Chi tiết Mẫu văn bản cam kết về tài sản chính chủ mới nhất

>>>> Tải ngay: Mẫu văn bản cam kết về tài sản chính chủ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số 123, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là:

Ông (Bà) Nguyễn Văn A

- Sinh ngày: 01/01/1980

- Chứng minh nhân dân số: 123456789, cấp ngày 15/02/2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Hộ khẩu thường trú: 123 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với bà Nguyễn Thị B

- Sinh ngày: 02/03/1982

- Chứng minh nhân dân số: 987654321, cấp ngày 20/04/2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Hộ khẩu thường trú: 456 Trần Hưng Đạo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số 12345 ngày 10/05/2006 do Uỷ ban nhân dân Quận 1 cấp.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam kết sau đây:

1. Tài sản:

- Ông Nguyễn Văn A cam kết rằng những tài sản sau đây:

+ Một căn hộ chung cư tại tòa nhà ABC, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Một chiếc ô tô Toyota Camry, biển số 51A-12345.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 6789 tại xã XYZ, huyện DEF, tỉnh GHI.

- Tài sản trên được ông Nguyễn Văn A mua hoàn toàn bằng tiền riêng.

2. Ông Nguyễn Văn A là chủ sở hữu và có toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với các tài sản đã nêu ở mục 1. Tôi cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản này.

3. Việc cam kết nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sự xác định việc lập cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản.

4. Những thông tin về nhân thân trong cam kết này là đúng sự thật.

5. Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

6. Tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cam kết nêu trên.

Tôi đã đọc văn bản cam kết về tài sản, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người lập văn bản cam kết về tài sản

(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày 10 tháng 08 năm 2023

Tại Phòng Công chứng số 123, thành phố Hồ Chí Minh, tôi Lê Thị Công Chứng, Công chứng viên Phòng Công chứng số 123, thành phố Hồ Chí Minh, chứng nhận:

- Văn bản cam kết này được ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B tự nguyện lập, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

- Tại thời điểm công chứng, ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Nội dung văn bản cam kết phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội.

- Ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B đã đọc lại Văn bản cam kết này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào văn bản trước sự có mặt của tôi.

- Văn bản cam kết này được lập thành 02 bản chính (mỗi bản chính gồm 02 tờ, 01 trang), cấp cho:

- Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng: 12345, quyển số: 6789/TP-CC

Công chứng viên

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu văn bản cam kết về tài sản chính chủ được sử dụng để làm gì?

Mẫu văn bản cam kết về tài sản chính chủ được sử dụng để thể hiện và xác nhận quyền sở hữu và quyền chủ sở hữu của người cam kết đối với một tài sản cụ thể. Văn bản cam kết này có tính chất pháp lý và thường được thực hiện thông qua công chứng để đảm bảo tính hợp pháp và rõ ràng của các thông tin và cam kết trong tài liệu. Cụ thể, mẫu văn bản cam kết về tài sản chính chủ được sử dụng để:

- Xác nhận quyền sở hữu: Cam kết rằng người cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản cụ thể và có toàn quyền thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản theo quy định của pháp luật.

- Ngăn chặn tranh chấp: Đảm bảo rằng tài sản không có tranh chấp, khiếu nại hoặc quyền sử dụng không bị tác động bởi bất kỳ người nào khác, giúp đảm bảo tính rõ ràng và bình yên trong việc sở hữu tài sản.

- Chứng minh sự tự nguyện: Cam kết rằng việc lập văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

- Tạo căn cứ pháp lý: Tạo nền tảng pháp lý cho việc chuyển nhượng tài sản, vay mượn, thế chấp hoặc các giao dịch khác liên quan đến tài sản.

- Giải quyết tranh tụng: Cung cấp bằng chứng pháp lý cho trường hợp xảy ra tranh tụng hoặc tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

- Bảo vệ quyền lợi: Đảm bảo rằng người cam kết không thể thay đổi hoặc phủ nhận quyền sở hữu của họ đối với tài sản sau này.

Văn bản cam kết về tài sản chính chủ thường được yêu cầu trong các giao dịch bất động sản, vay vốn, thế chấp, chuyển nhượng tài sản, hoặc trong các trường hợp cần xác minh quyền sở hữu và quyền chủ sở hữu đối với một tài sản cụ thể.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau đây: Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số tổng đài 19006162 để nhận được tư vấn và giải đáp chính xác. Ngoài ra, nếu quý khách muốn gửi yêu cầu qua email, hãy gửi đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của quý khách với sự tận tâm và chuyên nghiệp nhất.