1. Mẫu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng

>>> Tải ngay: Mẫu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ pháp luật, kiểm soát rủi ro và quản lý hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong ngành ngân hàng. Công ty Luật Minh Khuê cung cấp ví dụ mẫu văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng như sau: 

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC THUẾ TỈNH ABC

Số: 123/BTC-CTT 

V/v cung cấp thông tin, tài liệu Thanh tra thuế,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành phố Long An, ngày 08 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH XYZ

Thực hiện Quyết định, thanh tra số 123/QĐ-TT ngày 01/08/2023 của Cục Thuế Tỉnh ABC  về việc kiểm tra tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế và các khoản phí liên quan tại Công ty TNHH XYZ,

Để phục vụ việc thanh tra, yêu cầu: Công ty TNHH XYZ cung cấp cho Bộ Tài chính những thông tin, tài liệu sau đây:

- Bản sao các báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022.

- Bảng tổng hợp các khoản thuế và phí đã nộp trong cùng khoảng thời gian.

- Bản sao hợp đồng và biên bản giao dịch liên quan đến thuế và phí.

- Các chứng từ, hóa đơn, biên lai đã được lưu trữ liên quan đến việc nộp thuế và phí.

- Bất kỳ thông tin bổ sung liên quan đến việc thanh toán thuế và phí khi được yêu cầu.

Yêu cầu Công ty TNHH XYZ cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu nói trên trước ngày 20/08/2023 cho Bộ Tài chính theo địa chỉ 123 Đường ABC, Thành phố XYZ (7).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Ông Nguyễn Văn A

Giám đốc Cục Thuế Tỉnh ABC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

Thông tin, tài liệu cung cấp có thể được sử dụng để xác minh tính đúng đắn của báo cáo tài chính và các giao dịch tài chính. Điều này là cơ sở để thực hiện quá trình kiểm toán và đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính. Việc nghiên cứu thông tin, tài liệu có thể giúp cơ quan quản lý hoặc thanh tra phát hiện các sai sót, không rõ ràng trong hoạt động ngân hàng. Điều này cho phép họ đưa ra góp ý và kiến nghị để cải thiện quá trình làm việc.

 

2. Hướng dẫn soạn văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu là một phần quan trọng để thực hiện các quy trình kiểm tra, thanh tra hoặc đánh giá. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách soạn văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng:

- Tiêu đề và phần thông tin cơ bản: Bắt đầu văn bản bằng việc điền các thông tin cơ bản như tiêu đề, ngày, địa chỉ của cơ quan gửi, người gửi, và người nhận.

- Lý do yêu cầu thông tin: Trong phần này, ghi rõ mục đích và lý do yêu cầu thông tin, tài liệu từ ngân hàng. Ví dụ: Thực hiện quy trình thanh tra theo quyết định số... để kiểm tra tuân thủ luật pháp và quy định ngành ngân hàng.

- Thông tin về đơn vị yêu cầu: Nêu rõ tên và thông tin liên hệ của đơn vị yêu cầu thông tin. Điều này bao gồm tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại, email của người liên hệ và vị trí công việc.

- Yêu cầu thông tin và tài liệu cụ thể: Liệt kê rõ các thông tin và tài liệu cần cung cấp. Ví dụ: Bản sao báo cáo tài chính, bảng tổng hợp thu chi, danh sách các tài liệu giao dịch trong thời kỳ quan sát, v.v.

- Thời hạn và địa điểm nộp: Xác định thời hạn cụ thể mà ngân hàng cần cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, ghi rõ địa chỉ nơi cung cấp thông tin.

- Thông tin về cơ quan yêu cầu: Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin xác thực về cơ quan yêu cầu, bằng cách ghi rõ tên và chức vụ của người đại diện cơ quan.

- Cuối văn bản, có thể thêm một phần ghi chú về việc thực hiện yêu cầu hoặc liên hệ nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

- Ký tên và đóng dấu: Cuối văn bản, để lại không gian để ký tên và đóng dấu của người đại diện cơ quan yêu cầu.

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong chuyên ngành ngân hàng có mục đích chính là thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính, hoạt động kinh doanh và quản lý của các tổ chức hoặc cá nhân trong ngành ngân hàng. Quá trình này thường được thực hiện bởi các cơ quan quản lý, thanh tra hoặc kiểm toán trong ngành ngân hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu. Văn bản yêu cầu có thể được sử dụng để kiểm tra xem các tổ chức và cá nhân trong ngành ngân hàng có tuân thủ đầy đủ các quy định và luật pháp liên quan không. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và tránh các vi phạm pháp luật. Thông qua việc thu thập thông tin, tài liệu về các giao dịch tài chính và hoạt động kinh doanh, cơ quan quản lý hoặc thanh tra có thể đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của các đối tượng trong ngành ngân hàng. Điều này giúp tăng cường quản lý rủi ro và cải thiện hiệu suất kinh doanh.

 

3. Quy định báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định nội dung yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình thanh tra.

- Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu: 

Khi một hoạt động thanh tra được tiến hành, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện thanh tra sẽ tiến hành yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. Yêu cầu này phải tuân thủ mẫu số 07-TTr, được quy định bởi Thông tư có liên quan. Đối tượng thanh tra sẽ phải cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu này để hỗ trợ quá trình thanh tra.

Văn bản giao nhận thông tin, tài liệu sẽ được lập sẽ ghi rõ các thông tin về việc giao nhận, số lượng thông tin, tài liệu, thời gian, và các chi tiết liên quan khác giữa đối tượng thanh tra và cơ quan thực hiện thanh tra.

Cơ quan thực hiện thanh tra sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin và tài liệu đã thu thập được từ đối tượng thanh tra. Quá trình này nhằm mục đích làm rõ nội dung thanh tra và đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra đã được phân công. Trong quá trình nghiên cứu, cơ quan thực hiện thanh tra sẽ đánh giá mức độ rủi ro và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của đối tượng thanh tra. Mục tiêu là xác định những vấn đề có thể gây nguy hại hoặc ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật hoặc nhiệm vụ của đối tượng thanh tra.

Trong quá trình nghiên cứu, có thể xác định ra những nội dung liên quan nhưng chưa có hồ sơ để hỗ trợ. Cơ quan thực hiện thanh tra sẽ yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp bổ sung hồ sơ liên quan đến những nội dung này. Mục tiêu là đảm bảo có đủ thông tin để hiểu rõ hơn về tình hình và có căn cứ để thực hiện quá trình thanh tra. Như vậy, quá trình thanh tra được tiến hành một cách cẩn trọng và có kế hoạch, đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu liên quan đều được thu thập và đánh giá một cách toàn diện, giúp cơ quan thực hiện thanh tra đưa ra các kết luận và kiến nghị có căn cứ chính xác và có giá trị thực tế.

Để quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp một cách trực tiếp và chân thành. Ngoài ra, nếu bạn muốn gửi yêu cầu của mình qua email, vui lòng gửi cho chúng tôi tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi mong muốn nhận được thông điệp từ bạn và sẽ xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.