Luat Minh Khue

soạn thảo văn bản

soạn thảo văn bản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về soạn thảo văn bản

Văn bản

<strong>Văn</strong> <strong>bản</strong>
sở nội vụ soạn thảo tờ trình đề nghị giám đốc và quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công chức, viên

Sổ tay soạn thỏa văn bản tố tụng

Sổ tay <strong>soạn</strong> thỏa <strong>văn</strong> <strong>bản</strong> tố tụng
Ấn phẩm này của Trung tâm Tư pháp Liên bang được thực hiện trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Các ý kiến phân tích và khuyến nghị nêu trong ấn phẩm này là của Ban Biên tập. Đối với các vấn đề chính sách, Trung Tâm chỉ phát ngôn thông qua Hội đồng của mình được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tư vấn soạn thảo biên bản thỏa thuận về việc sinh sống chung một nhà ?

Tư vấn <strong>soạn</strong> <strong>thảo</strong> biên <strong>bản</strong> thỏa thuận về việc sinh sống chung một nhà ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Năm 2010, em gái tôi có yêu cầu tôi chung tiền để xây nhà mới và tôi đã đồng ý. Nhưng trong lúc xây em tôi lại đổi ý không chung nữa và yêu cầu trả lại số tiền đã đưa trước đó. Vì chỉ là thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ nên tôi phải trả lại số tiền cho em.

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...