1. Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên là gì?

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên là một loại văn bản chính thức được người nộp thuế tự xác định hoặc các tổ chức, doanh nghiệp viết lên và gửi đến cơ quan thuế để đề nghị miễn hoặc giảm các khoản thuế liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên nước, tài nguyên khí đốt, tài nguyên khoáng sản, và các loại tài nguyên khác theo quy định của pháp luật thuế tài nguyên. Văn bản này thường được sử dụng khi doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng, và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên. Việc nộp văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên cần phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin chính xác và minh bạch để cơ quan thuế xem xét và xác định xem liệu có đủ cơ sở để miễn thuế hay không. Quyết định miễn thuế tài nguyên sẽ được cơ quan thuế đưa ra sau khi xem xét và thẩm định văn bản đề nghị của người nộp thuế.

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên có mục đích là gửi đến cơ quan thuế nhằm đề nghị miễn hoặc giảm các khoản thuế liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Văn bản này được doanh nghiệp hoặc cá nhân tự xác định và viết lên để trình cơ quan thuế. Mục tiêu của văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên bao gồm:

- Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên nhằm xin miễn hoặc giảm các khoản thuế liên quan đến việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như tài nguyên nước, tài nguyên khí đốt, tài nguyên khoáng sản, và các loại tài nguyên khác theo quy định của pháp luật thuế tài nguyên. Điều này giúp giảm gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp và cá nhân, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- Bằng cách giảm hoặc miễn thuế tài nguyên, văn bản đề nghị này giúp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường.

- Bằng việc đề nghị miễn thuế tài nguyên, doanh nghiệp và cá nhân thể hiện cam kết tuân thủ đúng quy định pháp luật thuế và thực hiện các trách nhiệm nộp thuế một cách chính xác và đầy đủ.

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên cần được trình cơ quan thuế và sẽ được xem xét, thẩm định để đưa ra quyết định miễn thuế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sử dụng tài nguyên thiên nhiên của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 

2. Hướng dẫn chi tiết nội dung của văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

Hướng dẫn chi tiết nội dung của văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên như sau:

- Tiêu đề và thông tin đơn vị:

+ Bắt đầu với dòng "CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM".

+ Tiếp theo là dòng "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

+ Ngay bên dưới, ghi rõ "VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN".

+ Để lại khoảng trống để điền thông tin cụ thể của đơn vị đề nghị, bao gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, fax, và địa chỉ email.

- Nội dung đề nghị:

+ Ghi rõ tên người nộp thuế hoặc tên doanh nghiệp/cá nhân tự xác định và đang thực hiện việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

+ Ghi mã số thuế của người nộp thuế hoặc doanh nghiệp/cá nhân.

+ Đưa ra địa chỉ của người nộp thuế hoặc doanh nghiệp/cá nhân.

+ Nêu rõ lí do và đối tượng muốn đề nghị miễn thuế tài nguyên.

+ Thông qua các mục lục hoặc số thứ tự, liệt kê các loại tài nguyên cụ thể mà đơn vị đề nghị miễn thuế (ví dụ: tài nguyên nước, tài nguyên khí đốt, tài nguyên khoáng sản,...)

- Cam đoan: Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp/cá nhân cam đoan số liệu khai trên văn bản là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

- Xác nhận của UBND địa phương: Dòng chữ "Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn" để chỗ trống để UBND địa phương xác nhận nội dung văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên.

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên nên được viết rõ ràng, ngắn gọn, và trình bày theo đúng quy định của cơ quan thuế để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu quả trong việc xin miễn thuế tài nguyên. Văn bản này cần được lập trình tỉ mỉ, đảm bảo đầy đủ thông tin và các tài liệu kèm theo để cung cấp cho cơ quan thuế những căn cứ chính đáng và thuyết phục để xem xét và quyết định. Trong văn bản đề nghị, nội dung cần phải ghi rõ tên, mã số thuế và địa chỉ của người nộp thuế hoặc doanh nghiệp/cá nhân, kèm theo đối tượng và lí do cụ thể muốn đề nghị miễn thuế tài nguyên. Các loại tài nguyên cần miễn thuế cũng phải được liệt kê rõ ràng, đồng thời cần đi kèm với tài liệu minh chứng và báo cáo liên quan để giải thích mức độ sử dụng tài nguyên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, văn bản đề nghị phải được người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp/cá nhân cam đoan về tính xác thực của thông tin khai báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai. Cuối cùng, việc xác nhận từ UBND địa phương cũng là một yếu tố quan trọng để tăng tính hiệu lực và uy tín của văn bản đề nghị. Vì vậy, việc thực hiện chính xác và đầy đủ nội dung trong văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên sẽ giúp tăng cơ hội thành công trong việc xin miễn thuế, đồng thời hỗ trợ cho quyết định của cơ quan thuế về việc giảm hoặc miễn thuế tài nguyên một cách hợp lý và minh bạch.

 

3. Mẫu 06/MGTH: Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

>>>> Tải ngay: Mẫu 06/MGTH: Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

Dưới đây là nội dung mà công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách về văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên cụ thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN

<Áp dụng cho trường hợp người nộp thuế tự xác định>

Kính gửi: Cục Thuế Hà Nội

[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát

[02] Mã số thuế: 1234567890

[03] Địa chỉ: Số 10, Đường Lý Thường Kiệt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

[03a] Phường/xã: Đống Mác

[03b] Quận/huyện: Hai Bà Trưng

[03c] Tỉnh/thành phố: Hà Nội

[04] Điện thoại: 02412345678

[05] Fax: 02412345679

[06] E-mail: hanhphatco@gmail.com

Đề nghị được miễn thuế tài nguyên trong trường hợp sau:

Trường hợp được miễn thuế tài nguyên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 52 Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế:

1. Miễn thuế tài nguyên nước cho dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Hạnh Phát có công suất 50MW trên sông Hồng, do Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát đầu tư.

2. Miễn thuế tài nguyên khí đốt cho dự án khai thác và kinh doanh khí đốt từ giếng khoan Hạnh Phát-1A, tại vùng biển trên bờ Quần đảo Hoàng Sa, do Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát thực hiện.

3. Miễn thuế tài nguyên khoáng sản cho dự án khai thác quặng bauxite tại Khu vực khai thác Hạnh Phát, tỉnh Lào Cai, do Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát đầu tư.

Tài liệu gửi kèm: (

1) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Phát.

(2) Bản sao hợp đồng đầu tư Nhà máy thủy điện Hạnh Phát, bản sao giấy phép xây dựng Nhà máy thủy điện.

(3) Bản sao Giấy phép khai thác khí đốt từ giếng khoan Hạnh Phát-1A.

(4) Giấy phép khai thác quặng bauxite tại Khu vực khai thác Hạnh Phát.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Để biết thêm các thông tin liên quan vui lòng tham khảo bài viết sau: Mẫu quyết định miễn giảm thuế (Mẫu số 03/MGTH)

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline 1900.6162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Chúng tôi cam kết sẽ trả lời nhanh nhất có thể và cung cấp các giải pháp phù hợp và lời khuyên pháp lý chính xác nhằm giúp quý khách đạt được kết quả tốt nhất cho vấn đề của mình.