Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

2. Nội dung tư vấn.

Với câu hỏi của anh, tôi xin tư vấn như sau.Hiện nay luật hôn nhân gia đình có quy định về mang thai hộ. Trong Luật Hôn nhân và gia đình xuất hiện cả hai khái niệm mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và mang thai hộ vì lợi ích thương mại. Dưới đây sẽ là phân tích của luật sư về từng trường hợp, từ đó anh sẽ hình dung rõ hơn về vấn đề mang thai hộ.

Thứ nhất, về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

22. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

Điều 95. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

b) Vợ chồng đang không có con chung;

c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

4. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, đặc điểm của mang thai hộ vì mục đích nhân đạo sẽ là:

- Người phụ nữ mang thai hộ phải tự nguyện, không vì mục đích thương mại. Tức là người phụ nữ đó không có bất cứ đòi hỏi nào về mặt lợi ích vật chất cho việc mang thai hộ đó.

Ngoài ra còn phải đáp ứng những điều kện sau: Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ (có thể hiểu người mang thai hộ ở đây có thể là chị gái hoặc em gái của vợ hoặc chồng); đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai; nếu có chồng thì phải được sự đồng ý của chồng và cũng phải được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

- Cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tức là họ đã phải sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhưng không có hiệu quả thì mới được sử dụng biện pháp nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Việc không thể mang thai và sinh con khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền. Cùng với đó, cặp vợ chồng này phải đang không có con chung và đã được tư vấn về y tế, pháp lý và tâm lý.

Thứ hai, về mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

23. Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

Đây là cách Luật hôn nhân và gia đình định nghĩa về mang thai hộ vì mục đích thương mại. Tuy nhiên đây là hành vi bị pháp luật cấm bởi nó xâm phạm trực tiếp đến chế độ hôn nhân và gia đình. Đồng thời pháp luật quy định cấm nhằm ngăn chặn việc "đẻ thuê", "đẻ mướn" xuất hiện trong xã hội. Pháp luật chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo mà thôi. Bởi mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là một trong những quy định mang tính nhân văn, giúp cho nhiều cặp vợ chồng được làm cha mẹ. Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định như sau:

Điều 187. Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

“1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, việc mang thai hộ vì mục đích thương mại được quy định là hành vi phạm tội. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội nên không được phép thực hiện.

Trên đây là tư vấn của luật sư cho câu hỏi của anh. Đối với trường hợp của anh thì anh chỉ có thể sử dụng biện pháp là nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để sinh con. Với điều kiện là đáp ứng đủ những điều kiện đã nêu trên về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê