Có được vừa hưởng trợ cấp thôi việc vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn không?

Tôi đã đóng bảo hiểm từ năm 2009 cho đến nay.Vậy tôi được hưởng những quyền lợi gì khi thất nghiệp?

Xin cảm ơn Luật Sư!

Người gửi: Lehuunghia
 
Tính trợ cấp thôi việc
 
Trả lời:

Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của chị được chúng tôi trả lời như sau:

1 . Nay tôi muốn nghỉ việc sau khi đã hết hạn hợp đồng thì tôi có phải báo với Cty không?sau khi nghỉ việc Cty có phải trả trợ cấp thôi việc cho tôi không?Nếu có thì cách trả như thế nào ?

Theo khoản 1, Điều 36, Bộ luật Lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 quy định Hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp hết hạn hợp đồng. Vì vậy, hết hạn Hợp đồng chị muốn nghỉ chị không cần phải báo trước với công ty.

Sau khi chị nghỉ việc ở công ty, căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 42, Bộ luật Lao động như sau: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.

Như vậy, chị làm việc cho công ty 12 tháng, sau khi nghỉ việc chị được trợ cấp nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.

2. Có được vừa hưởng trợ cấp thôi việc vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn không?

Tôi đã đóng bảo hiểm từ năm 2009 cho đến nay.Vậy tôi được hưởng những quyền lợi gì khi thất nghiệp?

 Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được quy định tại Điều 81, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, khi đáp ứng đủ 3 điều kiện trên chị sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 82, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên”.

Ngoài được nhận trợ cấp thất nghiệp, chị sẽ được hưởng một số quyền lợi khác đó là: hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 83, 84, 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê