Người gửi: P.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chiếm hữu ngay tình ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê. Với yêu cầu của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Điều 257 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội quy định:

“Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trong trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.’

A hoàn toàn có quyền kiện đòi lại tài sản là Laptop tại Tòa án. A cần chuẩn bị trước các giấy tờ, tài liệu trong việc kiện đòi tài sản để thực hiện yêu cầu của mình.

Điều 168 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản:

>> Xem thêm:  Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự hiện nay là gì ? Quy định về phạm vi khởi kiện vụ án dân sự

“1. Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản có hiệu lực kể từ thời điểm động sản được chuyển giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về hình thức khởi kiện và việc gửi đơn khởi kiện vụ án dân sự ?