1. Công ty A xây khách sạn trên đất thuê thì có được tính là tài sản của công ty, khấu trừ thuế GTGT và TNDN không?

- Về trích khấu hao TSCĐ và tính vào chi phí:

Căn cứ thông tư 96/2015/TT-BTC khoản 2 Điều 4 quy định:

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Như vậy, khi công ty A thuê đất của cá nhân , trong hợp đồng thỏa thuận công ty anh chị được phép xây dựng nhà xưởng trên đất, công ty anh sẽ được trích khấu hao đối với nhà xưởng với khung thời gian trích khấu hao từ 25 năm đến 50 năm tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đủ các giấy tời sau:

+ Có hợp đồng thuê đất với cá nhân

+ Có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng mang tên, MST, địa chỉ của công ty anh chị.

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao, quyết toán giá trị công trình mang tên, MST, địa chỉ của công ty anh chị.

+ Biên bản thanh lý hợp đồng mang tên, MST, địa chỉ của công ty anh chị

+ Chứng từ thuê khoán lao đông và hóa đơn mua vật tư (nếu công ty anh chị tự tổ chức thi công xây dựng).

+ Được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý TSCĐ

Tuy nhiên, công ty cần lưu ý: thời hạn thuê đất phải tương ứng với khoảng thời gian anh chị dự định trích khấu hao (Từ 25 năm đến 50 năm)

- Về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Theo đó, công ty anh chị xây khách sạn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh lưu trú thì thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định là khách sạn đó được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng đủ điều kiện: Có hóa đơn GTGT hợp pháp và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với mỗi lần có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Cách khấu trừ thuế GTGT

Theo như ngành nghề của công tyA hiện nay là dịch vụ lưu trú, và anh chị dự định tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hình thành nên khách sạn. Cách khấu trừ thuế được thực hiện như sau:
Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào

Ví dụ: Công ty A đầu tư xây dựng khách sạn với tổng vốn đầu tư xây dựng là 100 tỷ, có đủ hóa đơn chứng từ, thuế VAT 10% là 10 tỷ. Sau khi xây dựng xong đi vào kinh doanh, doanh thu là 1 tỉ/ tháng.

Cách khấu trừ thuế như sau:

Công ty kê toàn bộ số thuế GTGT (VAT) đầu vào của hàng quý lên tờ khai thuế GTGT và kết chuyển sang các kỳ sau. Khi phát sinh doanh thu 1 tỉ, tương ứng thuế GTGT đầu ra là 100 triệu.

VAT đầu vào = 10 tỷ

VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào = 10 tỷ - 100 triệu = - 9,9 tỷ

Do Thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào ra số âm, tức là sẽ còn thừa số thuế GTGT đầu vào chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp, kỳ này công ty anh chị không phải nộp thuế GTGT.

3. Cách tính chi phí hợp lý để giảm trừ doanh thu tính thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp =( (Doanh thu – chi phí + các khoản thu nhập khác) – các khoản lỗ được kết chuyển – thu nhập miễn thuế - khoản trích lập khoa học công nghệ) x 20%

Ví dụ: Doanh thu của công ty anh chị là 1 tỷ, tổng chi phí hợp lý được trừ là 500 triệu, công ty anh chị không có thu nhập khác, không phát sinh lỗ, và các khoản trích lập khoa học công nghệ. Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Thuế TNDN =( 1 tỷ - 500 triệu) x 20% = 100 triệu

Riêng đối với tài sản cố định là khách sạn dùng cho kinh doanh, mức tính vào chi phí hợp lý được trừ được xác định theo mức trích khấu hao hàng năm.

Ví dụ, tài sản cố định trị giá 100 tỉ, doanh thu 1 tháng là 1 tỉ, chi phí quản lý doanh nghiệp là 500 triệu/thang, công ty anh chị trích khấu hao 50 năm, mức trích khấu hao xác định như sau:

Mức trích khấu hao TSCĐ năm = 100 tỉ : 50 = 2 tỉ/năm

Mức trích khấu hao tháng = 2 tỉ : 12 = 166.666.667đ/tháng

Với mức trích khấu hao này, công ty anh chị được trích đủ trong thời hạn 50 năm.

Thuế TNDN = (1 tỉ - 500 triệu – 166.666.667đ) x 20% = 66.666.667đ/ tháng

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê