Như vậy, hiện tại công ty đang giữ trước củangười lao động đến thời điểm trả lương là:(15 ngày tháng 1) + (28 ngày tháng 2) + (5 ngày tháng 3) = 48 ngày. Như thế có đúng luật ko ạ ? 

Xin luật sư tư vấn giúp em ạ, em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi : Phương M

Luật sư trả lời:

Với câu hỏi của bạn , chúng tôi đã nghiên cứu và xin được trả lời như sau:

Về thời điểm và thời hạn trả lương được quy định trong hợp đồng lao động ( HĐLĐ)  hoặc trong những văn bản tương tự HĐLĐ như thỏa ước lao động tập thể , phụ lục hợp đồng hay văn bản thỏa thuận ... , do bạn không trao đổi rõ vấn đề này có được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hay không nên chúng tôi xin trích dẫn căn cứ pháp lý được quy định tại Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Theo quy định nêu trên,  việc công ty thỏa thuận với người lao động sẽ  chia lương thành 2 đợt, mỗi đợt trả 50% thì điều này không trái với quy định của pháp luật , tuy nhiên , nếu công ty trả chậm lương cho với thời gian hai bên đã thỏa thuận thì có thể công ty đã vi phạm hợp đồng giao kết giữa hai bên nếu trong hợp đồng lao động có quy định rõ về thời điểm trả lương mà người sử dụng lao động vì gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc vì nguyên nhân khách quan mà không thể trả lương đúng hạn thì người sử dụng lao động được trả chậm lương cho người lao động trong vòng 1 tháng tính từ ngày trả lương trong hợp đồng lao động . Thời gian trả chậm sẽ được tính lãi theo lãi suất mà ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định. 

 Ngược lại , nếu công ty trả chậm lương nhưng không có lý do chính đáng thì trong trường hợp này công ty đang làm trái quy định của pháp luật. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động về kỳ hạn trả lương trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê