Luật sư tư vấn về chủ đề "kỳ hạn"

kỳ hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kỳ hạn.

Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng. Tiền gửi chung có kỳ hạn là tiền gửi có kỳ hạn của từ hai khách hàng trở lên....

Bình luận quy định về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương

Bình luận quy định về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương
Tiền lương là thù lao được trả bởi người sử dụng lao động cho người lao động sau khi đã bỏ công sức và thời gian để làm công việc theo hợp đồng lao động. Luật Minh Khuê bình luận quy định của luật lao động hiện hành về hình thức trả lương, cách thức trả lương và kỳ hạn trả lương trong bài viết sau: