Tuy nhiên tới ngày 11/4/2018, công ty vẫn ko sắp xếp người để nhận bàn giao công việc của em cũng như không có thông báo gì thêm. Em nghỉ việc từ ngày này theo như đơn nghỉ việc đã nộp trước đó.

Tuy nhiên, tới ngày 16/4/2018, công ty lại yêu cầu em lên bàn giao công việc. Em có tới công ty thực hiện bàn giao nhưng sau đó bên công ty lại không ký biên bản bàn giao.

Tới ngày 19/04/2018, bộ phận nhân sự của công ty gửi email thông báo rằng: không duyệt đơn xin nghỉ việc từ ngày 11/4/2018 của em, nhưng chấm dứt hđlđ với em từ ngày 11/4/2018 với lý do em nghỉ việc 3 ngày không xin phép (từ ngày 12/4 - 14/4/2018) và yêu cầu em bồi thường cho công ty số tiền lương tương ứng từ ngày 12/4/2018 đến ngày 30/4/2018. Em có 2 thắc mắc sau mong được công ty luật minh khuê giải đáp:

1. Công ty a giải quyết như vậy là có đúng pháp luật hay không ?

2. Trong thời gian em làm việc tại công ty a, công ty thường xuyên chậm trễ trong việc chi trả tiền lương (so với thời hạn đã thỏa thuận trong hđlđ). Tuy nhiên trong đơn xin nghỉ việc em lại không ghi rõ lý do này. Vậy việc em nghỉ việc từ ngày 11/4/2018 có thể coi là đơn phương chấm dứt hđlđ đúng luật theo điểm b, khoản 1 điều 37 bộ luật lao động được không ạ ?

Em xin chân thành cảm ơn công ty luật minh khuê và rất mong nhận được phản hồi từ quý công ty.

Luật sư trả lời:

Bộ luật lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của nguoưì lao ddộng như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

1. Công ty a giải quyết như vậy là có đúng pháp luật hay không ?

Việc công ty không đồng ý với đơn xin nghỉ của bạn là không sai, bởi lẽ bạn đang thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, như điều trên quy định thì khi chấm dứt bạn cần phải thông báo trước 30 ngày và phải đúng lý do; bạn đã không thực hiện đúng quy định thì công ty cũng không có quyền phải đồng ý.

>> Xem thêm:  Làm việc ban đêm là gì ? Cách tính tiền lương làm việc ban đêm ?

Hơn nữa, việc trưởng bộ phận đồng ý: lại chỉ đồng ý bằng miệng, và theo quy định của pháp luật người này không phải là người sử dụng lao động của bạn, cho nên họ cũng không đủ thẩm quyền để đồng ý hay không đồng ý cho bạn thôi việc.

Tuy nhiên, theo như bạn nói, việc bạn tự ý nghỉ việc sau ngày 11/4/2018 công ty yêu cầu bạn bồi thường lương từ 12- 30/4/2018: yêu cầu này là vô lý. Bởi: Bộ luật lao động không hề quy định khi người lao động tự ý nghỉ việc thì phải bồi thường tiền lương, nếu người lao động không làm việc thì chỉ không được nhận lương mà thôi.

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 101. Khấu trừ tiền lương

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Trong thời gian em làm việc tại công ty a, công ty thường xuyên chậm trễ trong việc chi trả tiền lương (so với thời hạn đã thỏa thuận trong hđlđ). Tuy nhiên trong đơn xin nghỉ việc em lại không ghi rõ lý do này. Vậy việc em nghỉ việc từ ngày 11/4/2018 có thể coi là đơn phương chấm dứt hđlđ đúng luật theo điểm b, khoản 1 điều 37 bộ luật lao động được không ạ ?

Công ty thường xuyên trả lương chậm là một trong những căn cứ để bạn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, bạn có cung cấp thông tin rằng: lý do bạn xin nghỉ là "việc cá nhân"- như vậy mặc dù thực tế công ty không thực hiện đúng quy định về trả lương, nhưng bạn lại không đưa lý do đó để chấm dứt mà lại đưa lý do cá nhân. Bạn cũng không thông báo trước 30 ngày, như vậy việc bạn đơn phương chấm dứt là chưa đúng luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luât sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khoản bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào?