Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật về thuế của Công ty Luật Minh Khuê. 

Đối tác yêu cầu công ty tôi xuất thuế  0% ? 

Luật sư tư vấn luật về thuế gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Công văn 367/TCT-CS 2015 thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

theo hướng dẫn tại Công văn 367/TCT-CS 2015  về hợp đồng hợp tác kinh doanh hai bên tiên hành cử 1 bên để đại diện xuất hóa đơn như sau:

" Các bên tham gia hợp đồng hợp táckinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí,xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp táckinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụthuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành."

và tiến hành phân chia lợi doanh thu theo hướng dẫn tại  thông tư 78/2014/TT-BTC như sau.

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế

" n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng."

Tham khảo bài viết liên quan:

Hướng dẫn lập hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh ?

Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai công ty có phải để trốn thuế ?

Đối tác yêu cầu công ty tôi xuất thuế 0% ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật thuế.