1. Yêu cầu của Ủy ban Dân tộc với máy tính soạn thảo bí mật nhà nước

Căn cứ vào Điều 12 của Quy chế bảo đảm an ninh và an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc, được ban hành kèm theo Quyết định 650/QĐ-UBDT năm 2023 về đảm bảo an toàn sử dụng máy tính độc lập lưu giữ bí mật nhà nước và sử dụng thiết bị ngoại vi, Ủy ban Dân tộc Việt Nam đã đưa ra một số yêu cầu quan trọng đối với máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản bí mật nhà nước.

- Trước hết, máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản bí mật nhà nước phải đảm bảo rằng nó không được kết nối với mạng nội bộ và mạng internet. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và tránh các rủi ro liên quan đến việc truy cập trái phép và xâm nhập vào thông tin bí mật.

- Thứ hai, máy tính này chỉ được cung cấp và bàn giao cho những cán bộ được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản bí mật nhà nước. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người có đủ thẩm quyền và trách nhiệm sẽ có quyền truy cập và sử dụng thông tin bí mật.

- Thứ ba, máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản bí mật nhà nước cần được đặt mật khẩu có độ dài ít nhất 8 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt như !, @, #, $, % và những ký tự tương tự. Đồng thời, mật khẩu này cần phải được thay đổi sau mỗi ba tháng để đảm bảo tính an toàn và ngăn chặn việc xâm nhập trái phép.

Những yêu cầu này nhằm tăng cường an ninh và bảo mật thông tin bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo văn bản. Bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ và hạn chế truy cập, Ủy ban Dân tộc hy vọng sẽ đảm bảo rằng thông tin bí mật nhà nước không bị rò rỉ và truy cập trái phép, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia.

Ủy ban Dân tộc Việt Nam đã ban hành những quy định cụ thể nhằm đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu bí mật nhà nước trong quá trình sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản. Một số lưu ý quan trọng sau đây cần được tuân thủ:

Lưu ý số 1: Cấm sử dụng các thiết bị di động như ổ cứng di động, USB vào máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản bí mật nhà nước. Điều này nhằm ngăn chặn các nguy cơ xâm nhập và rò rỉ thông tin do vi rút, phần mềm độc hại hoặc việc truy cập trái phép từ các thiết bị không đáng tin cậy.

Trong trường hợp cần sử dụng thiết bị di động như USB hoặc ổ cứng di động, cần tuân thủ các biện pháp bảo mật cẩn thận. Thiết bị này phải được bảo quản chặt chẽ và không được mang ra khỏi phòng làm việc. Ngoài ra, cấm cắm thiết bị di động vào các máy tính khác nhằm sao lưu dữ liệu, để tránh nguy cơ lây lan thông tin bí mật.

Đặc biệt, sau khi sử dụng thiết bị di động để sao lưu dữ liệu, cần xóa trắng hoàn toàn nội dung trên USB hoặc ổ cứng di động. Điều này giúp đảm bảo rằng không có dữ liệu nhạy cảm nào còn lại trên thiết bị và tránh rủi ro rò rỉ thông tin.

Lưu ý số 2: Đối với các máy tính không được sử dụng để soạn thảo văn bản bí mật nhà nước nhưng cần kết nối với USB hoặc ổ cứng di động, cần tiến hành quét mã độc trước khi sử dụng. Quá trình quét này nhằm phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại có thể gây nguy hiểm đến máy tính và các dữ liệu trên thiết bị di động.

Bằng việc tuân thủ những lưu ý trên, Ủy ban Dân tộc hy vọng sẽ tăng cường an ninh và bảo mật thông tin, đồng thời đảm bảo rằng dữ liệu bí mật nhà nước không bị lộ ra ngoài hoặc bị xâm nhập trái phép. Các biện pháp này giúp bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời đảm bảo hoạt động của Ủy ban Dân tộc diễn ra một cách an toàn và hiệu quả.

>> Xem thêm: Khái niệm về bảo vệ bí mật Nhà nước và phạm vi bí mật Nhà nước?

 

2. Đối tượng có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các sự cố của máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật theo quy định của Ủy ban Dân tộc Việt Nam?

Ủy ban Dân tộc Việt Nam đã ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc, theo Quyết định 650/QĐ-UBDT năm 2023 về bảo vệ bí mật nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin. Quy chế này quy định các điều sau đây để đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước:

- Quy định về soạn thảo, in ấn, phát hành và sao chụp tài liệu mật:

+ Cấm sử dụng máy tính kết nối mạng (Internet và nội bộ) để soạn thảo, chuyển giao, lưu trữ thông tin có nội dung bí mật nhà nước. Cấm cung cấp tin, bài, tài liệu và đăng thông tin bí mật nhà nước lên Trang tin điện tử/Cổng Thông tin điện tử (gọi tắt là Cổng Thông tin). Ngoài ra, cấm cài đặt, lắp đặt các thiết bị lưu trữ tài liệu có nội dung bí mật nhà nước vào máy tính kết nối mạng Internet.

+ Cấm in, sao chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trên các thiết bị kết nối mạng Internet.

- Khi sửa chữa, khắc phục các sự cố của máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản mật, các cơ quan phải chuyển cho Trung tâm Chuyển đổi số xử lý. Cấm cho phép bất kỳ công ty tư nhân hoặc người không có trách nhiệm trực tiếp sửa chữa, xử lý và khắc phục các sự cố của máy tính sử dụng để soạn thảo văn bản mật.

- Trước khi thanh lý các máy tính trong cơ quan, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin phải sử dụng các chương trình phần mềm để xóa vĩnh viễn dữ liệu trong ổ cứng máy tính. Cấm thanh lý ổ cứng máy tính sử dụng để soạn thảo và chứa các nội dung mật.

Theo Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng của Ủy ban Dân tộc, khi máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật gặp sự cố cần sửa chữa và khắc phục, các cơ quan phải chuyển máy tính đó cho Trung tâm Chuyển đổi số xử lý. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình sửa chữa và khắc phục được thực hiện một cách an toàn và đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

Quy chế cũng quy định rõ rằng không được phép cho bất kỳ công ty tư nhân hoặc cá nhân không có trách nhiệm trực tiếp tham gia vào quá trình sửa chữa, xử lý và khắc phục các sự cố của máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những đơn vị có trách nhiệm và có đủ kiến thức chuyên môn về an ninh thông tin mới được phép tiếp cận và xử lý các vấn đề liên quan đến máy tính chứa thông tin mật.

Việc chuyển giao máy tính cho Trung tâm Chuyển đổi số xử lý là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của thông tin mật. Trung tâm này được xem như một đơn vị chuyên về công nghệ và an ninh thông tin, có đủ khả năng và kiến thức để xử lý các sự cố và bảo vệ thông tin mật trên máy tính. Việc tiếp nhận máy tính từ các cơ quan đảm bảo rằng quá trình sửa chữa và khắc phục sẽ được thực hiện bởi những chuyên gia có trình độ và kỹ năng chuyên môn.

Điều này đồng nghĩa với việc việc sửa chữa, xử lý và khắc phục sự cố của máy tính dùng để soạn thảo văn bản mật chỉ được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm soát của các đơn vị có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính bảo mật và tin cậy của thông tin mật trong quá trình xử lý và khắc phục sự cố, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm phạm và rò rỉ thông tin mật từ các bên không có trách nhiệm trực tiếp.

 

3. Các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc Việt Nam báo cáo tình hình an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị mình tần suất là bao nhiêu?

Căn cứ vào Điều 17 của Quy chế bảo đảm an ninh và an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc, được ban hành đồng thời với Quyết định số 650/QĐ-UBDT năm 2023 của Ủy ban Dân tộc Việt Nam, các trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được xác định như sau:

- Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ủy ban trong công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin của đơn vị mình và có trách nhiệm thi hành và phổ biến quy chế này tới CCVC thuộc đơn vị mình.

- Khi có sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin, kịp thời áp dụng mọi biện pháp để khắc phục và hạn chế thấp nhất mức thiệt hại có thể xảy ra báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Trung tâm Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc. Trường hợp có sự cố nghiêm trọng vượt quá khả năng khắc phục của đơn vị, phải báo cáo ngay cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Trung tâm Chuyển đổi số để kịp thời khắc phục.

- Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số lên phương án dự phòng nhằm khắc phục sự cố và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục; 100% các ứng dụng giao dịch điện tử phải được đảm bảo về an toàn thông tin.

- Lên kế hoạch đầu tư cần thiết để đảm bảo và tăng cường an ninh an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị.

-  Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị mình, gửi về Trung tâm Chuyển đổi số để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Theo quy định, các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc Việt Nam phải chịu trách nhiệm thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình an ninh và an toàn thông tin tại đơn vị của mình. Quy trình này không chỉ là một nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà còn là một biện pháp quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, tính hiệu quả và an toàn cho hệ thống thông tin của cơ quan.

Tần suất thực hiện báo cáo này được xác định là định kỳ hàng quý, tức là các đơn vị phải thực hiện việc này mỗi ba tháng. Bằng cách này, họ có thể đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến an ninh và an toàn thông tin được cập nhật và đánh giá đúng đắn theo từng giai đoạn, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Quy trình báo cáo này không chỉ giúp đánh giá và cải thiện hiệu quả của các biện pháp bảo mật mà còn là cơ hội để các đơn vị tự đánh giá mình và cải thiện quy trình làm việc. Thông qua việc tổng hợp và báo cáo lên Lãnh đạo Ủy ban, các vấn đề về an ninh và an toàn thông tin có thể được đưa ra và quyết định một cách có hiệu quả.

Việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý này không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đơn vị mà còn là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống. Điều này đảm bảo rằng mọi thông tin và dữ liệu quan trọng được bảo vệ một cách toàn diện và đồng nhất trên phạm vi toàn bộ Ủy ban Dân tộc Việt Nam.

Nếu như quý khách còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể. Xem thêm: Nguyên tắc tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với thủ trưởng các đơn vị hằng tháng