Luật sư tư vấn về chủ đề "bí mật nhà nước"

bí mật nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bí mật nhà nước.

Tổng quan pháp luật ngân hàng? An toàn hoạt động ngân hàng và bảo mật thông tin trong hoạt động ngân hàng

Tổng quan pháp luật ngân hàng? An toàn hoạt động ngân hàng và bảo mật thông tin trong hoạt động ngân hàng
Luật ngân hàng trong cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung thực chất là luật quản lí nhà nước về ngân hàng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn đọc cái nhìn khái quát nhất: Làm rõ về pháp luật ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng; bảo mật thông tin ngân hàng và Bảo mật thông tin khách hàng.

Môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật nghiên cứu cái gì ?

Môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật nghiên cứu cái gì ?
Thưa luật sư, Em là sinh viên năm nhất đang học Luật đại cương trong đó có môn học lý luận nhà nước và pháp luật. Em không hiểu môn này học về cái gì (nghiên cứu cái gì) ạ ? xin luật sư hướng dẫn và chỉ giùm một số vấn đề cơ bản ạ ? Người hỏi: Thanh Phong (Hà Nội).

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác (điều 287 BLHS) ?

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác (điều 287 BLHS) ?
Vô ý làm lộ bí mật công tác là hành vi của một người tuy thấy trước hành vi của mình có thể làm lộ bí mật công tác nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể được ngăn ngừa hoặc không thấy trước hậu quả đó dù pháp luật bắt buộc phải thấy và có thể thấy được. Làm lộ bí mật công tác là hành vi thiếu trách nhiệm hoặc do cẩu thả nên để mất tài liệu bí mật công tác.