Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 

 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH 

 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014

2. Có được hưởng quyền lợi của người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục không ?

 

Chào luật sư, Em có câu hỏi muốn hỏi về vấn đề thẻ Bảo hiểm y tế có ghi dòng chữ " thời điểm đủ 05 năm liên tục ". Từ 07/2009 em có làm ở công ty Liên Doanh nước ngoài, 01/01/2015 em được nhận thẻ BHYT có ghi dòng chữ " thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 01/01/2015 " . Đến 08/2015 em xin nghỉ việc vì gia đình có việc. Tháng 02/2016 em có đi làm lại ở công ty khác và tiếp tục tham gia BHYT, nhưng khi được cấp thẻ mới trên thẻ không có ghi dòng chữ : thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày ..." nữa. Cho em hỏi, trường hợp của em có được đề nghị cấp thẻ BHYT khác không ? Có được hưởng quyền lợi của người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục không ? Rất mong nhận được sự tư vấn. Cảm ơn luật sư.

Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì “Thời hạn đủ 05 năm liên tục:…” được in phía cuối thẻ BHYT dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục, giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT. Với những người chưa nộp BHYT 5 liên tục, trên thẻ BHYT sẽ không được in dòng chữ này. Người lao động phải đóng đủ 5 năm liên tục không gián đoạn theo quy định thì trên thẻ BHYT xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Như vậy, ở công ty cũ bạn đã đóng bảo hiểm đủ 5 năm nên được cấp the bảo hiểm có ghi dòng chữ " thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày 01/01/2015". Ở công ty mới thì coi như bạn tham gia lần đầu nên không có dòng chữ đó vì bạn mới bắt đầu đóng bảo hiểm. Bạn không cần đề nghị cấp thẻ BHYT khác. 

Bạn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục theo các mức khi đi khám bệnh, chữa bệnh sau đây: 

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi năm 2014 như sau: 

" Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26,27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. [....]" 

3. Đóng bảo hiểm hộ gia đình khi thanh toán viện phí có được thanh toán như bình thường không?

Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi về trường hợp của tôi khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: tôi sắp sinh em bé dự kiến vào ngày 7/1/2017 mà thời hạn bảo hiểm của tôi hết hạn vào 31/12/2016 theo gia đình tôi đóng bảo hiểm ở xã thì hằng năm xã có thu tiền đóng bảo hiểm cho năm mới tiếp theo vào tháng 11 hằng năm. Như vậy nếu tôi đóng bảo hiểm hộ gia đình như vậy mà tới khi sinh con chưa được nhận thẻ bảo hiểm mới thi khi thanh toán viện phí tôi có được thanh toán như bình thường không xin hỏi luật sư ?

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: 

"Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Theo như bạn trình bày thì bạn đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục, căn cứ theo quy định trên thi thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Điều đó cũng có nghĩa là bạn được hưởng bảo hiểm y tế ngay cả khi chưa có thẻ bảo hiểm y tế mới.

4. Ở tỉnh khác thì có mua bảo hiểm được không ?

Thưa luật sư, hộ khẩu của em là ở Lâm Đồng, nhưng em lấy chồng ở tỉnh Bình Thuận và hiện tại e chưa chuyển khẩu về Bình Thuận, vậy em có thể mua bảo hiểm y tế tại Bình Thuận được không?

Căn cứ quy định tại Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau: 

" Điều 26. Đăng ký khám bện, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bện, chữa bệnh tuyế tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ y tế. 

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế

Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.

2. Lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bênh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại khoản 1, điều 26 luật này. 

3. Được khám bệnh, chữa bệnh.

4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. " 

Như vậy, dù bạn chưa chuyển khẩu bạn vẫn có thể mua bảo hiểm y tế tại Bình Thuận theo quy định về quyền lực chọn cơ sở khám chữa bênh bảo hiểm y tế ban đầu. 

5. Một số câu hỏi khác liên quan đến bảo hiểm y tế

Xin chào luật sư. Luật sư giải đáp giúp em được k ạ. Em đang có bầu và sắp sinh em nghỉ công ty từ lâu nên k có bảo hiểm. Đến tháng thứ 7 em mới mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở xã là ngày 8/7 em đăng ký mua nhưng đến nay chưa được lấy. Đến đầu tháng 9 em sinh thì khi lấy bảo hiểm em đã được hưởng khám chữa bệnh chưa hay 1 tháng sau em mới được ạ ?

Trường hợp của bạn là sử dụng thẻ lần đầu đồng thời bạn không thuộc các trường hợp quy định tại điều 16, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì bạn có thể được hưởng khám bệnh, chữa bệnh theo ngày ghi trên thẻ. 

 

Xin chào các anh, chị luật sư. Theo em biết kể từ năm 2016 thì bắt buộc thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Anh, chị cho em hỏi là nều tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì cần phải thực hiện những thủ tục, giầy tờ gì? Do có nhiều mẫu tờ khai nên em không biết mẫu nào là thích hợp. Mong anh, chị giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.

Người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện cư tú tại địa bàn xã và huyện nào thì đăng ký và nộp tiền tham gia BHYT tự nguyện theo xã và huyện đó. Do đó, bạn chỉ cần đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương và khai các thông tin về thành viên gia đình vào mẫu khai theo sổ hộ khẩu gia đình bạn và nộp tại địa phương là được. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email:để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư Bảo hiểm - Công ty luật Minh Khuê