1. Ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học. 

Quy định này áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm trường của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, và lực lượng vũ trang nhân dân, có thẩm quyền đào tạo trình độ đại học. Nó cũng áp dụng cho tổ chức và cá nhân liên quan đến việc đào tạo từ xa trình độ đại học. Quy chế này là cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành các quy định chi tiết về tổ chức, quản lý đào tạo từ xa trình độ đại học và việc cấp văn bằng tại các cơ sở đào tạo (quy định cụ thể của từng cơ sở).

Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT đề cập đến chương trình đào tạo từ xa là chương trình được thực hiện dưới hình thức chính quy của ngành đào tạo tương ứng tại cơ sở đào tạo (chương trình chính quy). Nó điều chỉnh và mô tả cụ thể trong từng đề cương học phần để phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, bao gồm phương pháp dạy học, thời lượng, tài liệu học tập, và việc đánh giá kết quả học tập, với yêu cầu sử dụng chủ yếu các phương tiện mạng và viễn thông.

Chương trình đào tạo từ xa được lập kế hoạch học tập theo các tiến độ khác nhau để hướng dẫn người học. Tổng thời gian theo kế hoạch không được ngắn hơn so với chương trình đào tạo chính quy.

Người học liên thông được miễn khối lượng tín chỉ tích lũy. Thời gian tối đa để hoàn thành khóa học được xác định dựa trên thời gian theo kế hoạch chuẩn, giảm đi tương ứng với khối lượng đã miễn.

Chương trình đào tạo từ xa phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi khóa học bắt đầu. Mọi điều chỉnh, thay đổi liên quan đến chương trình đào tạo phải tuân theo quy định hiện hành và được công bố trước khi thực hiện, không gây ảnh hưởng tiêu cực đối với người học. Hàng năm, cơ sở đào tạo phải rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo từ xa.

Hiệu trưởng hoặc giám đốc cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng, thẩm định và phê duyệt học liệu đào tạo từ xa theo các quy định và tiêu chuẩn được Bộ GD&ĐT quy định về biên soạn, lựa chọn, và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học. Hàng năm, cơ sở đào tạo cần rà soát, đánh giá và cập nhật học liệu để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và kỹ thuật.

Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2024, áp dụng đối với các khóa tuyển sinh hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học sau ngày Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành.

Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28/4/2017.

2. 03 trường hợp cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, trong đó quy định 03 trường hợp cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học như sau:

Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm của cơ sở đào tạo ở một trong trường bao gồm:

- Tự chủ quyết định đào tạo từ xa khi chưa đủ một trong các yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa theo quy định tại Điều 5 Quy chế kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT ;

- Không duy trì được một trong các yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa và ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo theo quy định tại Điều 5 Quy chế kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT ;

- Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo có chương trình đào tạo từ xa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa từ 06 tháng đến 01 năm đối với cơ sở đào tạo bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận có vi phạm theo 03 trường hợp trên và ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, trong đó xác định rõ lý do, phạm vi, thời hạn đình chỉ và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa theo quy định trên phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý của cơ sở đào tạo.

Sau thời hạn đình chỉ hoạt động đào tạo từ xa, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động ngành đào tạo được khắc phục và cơ sở đào tạo bảo đảm đầy đủ các yêu cầu tối thiểu để thực hiện đào tạo từ xa theo quy tại Quy chế này, hiệu trưởng quyết định hoạt động đào tạo từ xa trở lại và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với chương trình đào tạo từ xa đã được phê duyệt đề án và quyết định đào tạo từ xa nhưng trong thời gian 03 năm liên tiếp cơ sở đào tạo không tổ chức tuyển sinh hoặc không tuyển sinh được thì quyết định phê duyệt hết hiệu lực.

3. Không được tuyển sinh nếu không đạt kiểm định chất lượng chương trình

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT quy định rõ về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa. Theo đó, cơ sở đào tạo triển khai có cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ về hoạt động tổ chức dạy - học, hỗ trợ người học và thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Để đảm bảo chất lượng, các chương trình đào tạo từ xa đã tuyển sinh trước khi Quy chế này có hiệu lực (12/2/2024) phải được kiểm định chất lượng sau ít nhất 3 năm kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực. Đối với các chương trình từ xa đã tuyển sinh trước thời điểm đó nhưng chưa hoàn thành khóa học hoặc được phê duyệt sau thời điểm đó, cơ sở đào tạo cần đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định tại Điều 33 của Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018).

Đối với ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Điều 52 Luật Giáo dục đại học 2012, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó; phù hợp với quy định nhưng không vượt quá 120% chỉ tiêu đào tạo của ngành đó trong năm trước liền kề.

Các cơ sở đào tạo không được tiếp tục tuyển sinh các khóa học mới nếu không tuân thủ quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa theo Quy chế này hoặc nếu chất lượng chương trình không đạt yêu cầu kiểm định.

Đánh giá kết quả học tập phải tuân thủ quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Tổ chức thi và đánh giá kết thúc học phần phải được thực hiện trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc cơ sở phối hợp theo quy chế của cơ sở đào tạo. Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với nội dung và yêu cầu về thi, được xác nhận bởi lãnh đạo đơn vị chủ trì kiểm tra chuyên môn.

Xem thêm: Trường hợp cơ sở giáo dục đại học phải bồi hoàn học phí cho người học

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về 03 trường hợp bị đình chỉ đào tạo từ xa trình độ đại học mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!