1. Nội dung thông tin cần công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu

Theo quy định của Điều 12 trong Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT về việc công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học, có các nội dung sau:

- Thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Thông tin về ngành, chương trình đào tạo và các kỳ thi cấp chứng chỉ: Danh mục ngành đào tạo đang hoạt động và thông tin chi tiết về điều kiện mở ngành đào tạo. Danh mục chương trình đào tạo đang triển khai, bao gồm thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo và mẫu văn bằng, chứng chỉ cấp cho người tốt nghiệp theo từng trình độ, ngành và hình thức đào tạo. Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, cần cung cấp thông tin về cơ sở giáo dục đại học liên kết, thời gian hoạt động liên kết, và văn bản phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền. Danh mục hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế và thông tin chi tiết về kỳ thi, loại chứng chỉ, mẫu chứng chỉ được cấp, thời hạn hoạt động liên kết, và văn bản phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền.

- Thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng cán bộ quản lý và nhân viên phân theo nhóm vị trí công việc. Số lượng giảng viên toàn thời gian theo từng lĩnh vực đào tạo và trình độ, bao gồm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh sách giảng viên cơ hữu theo từng đơn vị chuyên môn bao gồm thông tin về họ tên, trình độ, chức danh, chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, và hướng nghiên cứu chính. Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo quy định. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu.

- Thông tin về cơ sở vật chất dùng chung: Danh mục các khuôn viên, địa điểm đào tạo. Thông tin về diện tích đất, địa chỉ và mục đích sử dụng chính. Danh mục các công trình xây dựng và các hạng mục cơ sở vật chất. Thông tin về diện tích sàn xây dựng, diện tích sử dụng cho đào tạo, nghiên cứu và các mục đích khác. Thông tin về thư viện bao gồm không gian làm việc, phòng đọc, số đầu sách và số bản sách giáo trình, sách chuyên khảo.

- Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo: Kết quả tự đánh giá và kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá của cơ sở giáo dục. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức kiểm định cấp.

 

2. Hình thức công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu

- Hình thức công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu:

+ Công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học: Thông tin về các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu được đăng tải trên trang web chính thức của cơ sở giáo dục đại học. Việc công khai thông tin này giúp sinh viên, phụ huynh và công chúng hiểu rõ về các tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, từ đó tăng tính minh bạch và tin cậy trong hoạt động của trường đại học.

+ Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đại học: Các thông tin liên quan đến điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu có thể được niêm yết tại các điểm công cộng trong cơ sở giáo dục đại học như bảng thông báo, bảng tin. Việc niêm yết công khai tại các điểm công cộng trong trường giúp sinh viên, cán bộ và nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia và đóng góp vào quá trình cải thiện chất lượng của trường.

+ Cung cấp thông tin khi có người yêu cầu: Các cơ sở giáo dục đại học cần sẵn sàng cung cấp thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khi có yêu cầu từ sinh viên, phụ huynh hoặc công chúng. Việc này giúp tạo điều kiện cho mọi cá nhân có quyền và khả năng tiếp cận thông tin về chất lượng đào tạo và nghiên cứu của trường đại học, từ đó thúc đẩy tính minh bạch và sự tin cậy trong hệ thống giáo dục.

- Quy trình thực hiện:

+ Khai thác và thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin về các tiêu chuẩn, tiêu chí và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu từ các nguồn tài liệu như hướng dẫn, quy định, các báo cáo đánh giá trước đó và từ cơ sở dữ liệu có sẵn.

+ Xử lý và phân tích dữ liệu: Đánh giá và phân tích thông tin thu thập để chuẩn bị cho việc công khai, đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Đảm bảo rằng không có thông tin bị thiếu sót và không có sự thay đổi không được xác nhận đáng kể trong quá trình xử lý dữ liệu.

+ Cập nhật thông tin: Thông tin sau khi được xử lý và đánh giá sẽ được cập nhật lên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học để công khai cho sinh viên, phụ huynh và công chúng tiếp cận. Ngoài ra, thông tin cũng được niêm yết tại các điểm công cộng trong trường như bảng thông báo để đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận.

+ Cập nhật định kỳ: Thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu được định kỳ cập nhật để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phản ánh được sự phát triển của cơ sở giáo dục đại học theo thời gian.

 

3. Ý nghĩa của việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu

- Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học: Việc công khai thông tin giúp tạo ra một môi trường hoạt động trong sáng, minh bạch, từ đó tăng cơ hội cho công chúng, cơ quan quản lý và các bên liên quan theo dõi và đánh giá hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Công khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu giúp loại bỏ sự mập mờ và giấu giếm trong hoạt động của trường đại học, đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng.

- Giúp sinh viên, phụ huynh và xã hội có thông tin đầy đủ, chính xác để đánh giá chất lượng đào tạo, nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học: Sinh viên và phụ huynh có thể tiếp cận thông tin về các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo, danh sách ngành đào tạo, chương trình học, và đội ngũ giảng viên. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn trường và chương trình học phù hợp. Xã hội có thể đánh giá được công lao và đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học thông qua thông tin về các dự án nghiên cứu, hoạt động hợp tác cộng đồng, và các chương trình phục vụ cộng đồng. Điều này giúp xã hội đánh giá được vai trò to lớn của trường trong việc phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

- Tạo sức ép cho các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu: Việc công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu đặt ra một tiêu chuẩn chung cho các cơ sở giáo dục. Điều này tạo ra một khung cảnh để so sánh và đánh giá hiệu quả của các trường đại học. Các trường đại học sẽ phải cạnh tranh với nhau để duy trì hoặc nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng giáo dục. Sự cạnh tranh này thúc đẩy các trường tìm kiếm các biện pháp cải thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Sức ép từ việc công bố thông tin đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu làm cho các cơ sở giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của cộng đồng và xã hội. Điều này đẩy họ phấn đấu để cải thiện và thích nghi với môi trường thay đổi.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!