Cơ sở giáo dục đại học

Bài tư vấn về chủ đề Cơ sở giáo dục đại học

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học
Cơ sở giáo dục đại học, theo quy định tại Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 được định nghĩa là các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng gồm:

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học
Cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học và đại học được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 và hướng dẫn trong các các văn bản pháp luật khác liên quan.

Quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học

Quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học
Bài viết "Quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học" tập trung vào nội dung quy định liên quan đến tiêu chuẩn đối với chức vụ hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục đại học. Bài viết này sẽ trình bày thông tin về các yêu cầu và tiêu chí cần tuân thủ để đảm bảo chất lượng và năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng trong ngành giáo dục đại học.

Quy định về chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học và liên kết các trường đại học

Quy định về chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học và liên kết các trường đại học
Các loại hình cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại luật giáo dục đại học gồm có: Cơ sở giáo dục đại học công lập và Cơ sở giáo dục đại học tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. Việc chuyển đổi giữa các loại hình cơ sở giáo dục đại học thực hiện thế

Nguồn tài chính, quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Nguồn tài chính, quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Hiện nay, nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học chủ yếu từ các khoản thu trong cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra thì cơ sở giáo dục đại học còn có nguồn tài chính từ các nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; ngân sách nhà nước cấp. Quy định về nguồn tài chính, quản lý tài chính của cơ sở giáo dục đại học sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.

Nhà giáo và Người học trong các cơ sở giáo dục đại học

Nhà giáo và Người học trong các cơ sở giáo dục đại học
Nhà giáo và Người học là những nội dung không thể thiếu trong các văn bản pháp luật về giáo dục như Luật giáo dục nói chung và Luật giáo dục nghề nghiệp hay Luật Giáo dục đại học nói riêng. Vậy, trong giáo dục đại học, hai chế định này được quy định thế nào ?
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng