1. Khái niệm xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, xuất xứ hàng hóa được định nghĩa là quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà toàn bộ quá trình sản xuất hoặc công đoạn chế biến cuối cùng của hàng hóa được thực hiện. Trong trường hợp có nhiều quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hoặc chế biến hàng hóa, xuất xứ sẽ được xác định dựa trên quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng của hàng hóa đó. Điều này có nghĩa là quy định xuất xứ hàng hóa nhằm xác định nơi mà hàng hóa được sản xuất hoặc chế biến cuối cùng, từ đó quyết định về việc áp dụng các biện pháp thương mại như thuế quan, quy định về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

=> Xuất xứ hàng hóa nhập khẩu đề cập đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi mà hàng hóa được hoàn thiện hoặc gia công cuối cùng trước khi xuất khẩu vào Việt Nam. Đây là một khái niệm quan trọng trong thương mại quốc tế, được quy định cụ thể bởi pháp luật Việt Nam và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Hoàn thiện hoặc gia công cuối cùng: Đối với hàng hóa nhập khẩu, quy định về xuất xứ thường liên quan đến quá trình hoàn thiện cuối cùng hoặc gia công cuối cùng của sản phẩm. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa đã trải qua quá trình sản xuất đủ để được coi là của một quốc gia cụ thể.

- Tỉ lệ nguyên liệu và thành phần: Quy định về xuất xứ thường yêu cầu một tỷ lệ nhất định của nguyên liệu hoặc thành phần sản xuất trong quốc gia xuất xứ. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc các thành phần sản xuất trong nước.

- Giá trị gia công: Một yếu tố khác trong xác định xuất xứ hàng hóa là giá trị gia công, tức là giá trị mà quốc gia xuất xứ đã thêm vào sản phẩm thông qua quá trình gia công hoặc chế biến.

- Quy định pháp luật Việt Nam và các hiệp định quốc tế: Xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

 

2. Phân loại trách nhiệm xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

2.1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu

Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân nhập khẩu trong việc nhập khẩu hàng hóa là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và góp phần vào sự minh bạch và công bằng trong thương mại quốc tế. Dưới đây là các trách nhiệm cụ thể của họ:

- Khai báo chính xác xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan:

+ Tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải cung cấp thông tin xuất xứ hàng hóa một cách chính xác và đầy đủ trên tờ khai hải quan.

+ Thông tin này bao gồm quốc gia, nhóm quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được sản xuất hoặc chế biến cuối cùng.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định:

+ Tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải cung cấp các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa một cách chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+ Những chứng từ này thường bao gồm chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận của các tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền về xuất xứ của hàng hóa.

- Hợp tác với cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa:

+ Tổ chức và cá nhân nhập khẩu phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra và xác minh xuất xứ hàng hóa.

+ Họ cần cung cấp thông tin, chứng từ và hỗ trợ cơ quan hải quan trong việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin xuất xứ hàng hóa.

Tóm lại, việc tuân thủ và thực hiện đúng các trách nhiệm trên không chỉ giúp tổ chức và cá nhân nhập khẩu tuân thủ pháp luật mà còn tạo ra môi trường thương mại minh bạch và công bằng, góp phần vào phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

2.2. Trách nhiệm của cơ quan hải quan 

Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin về xuất xứ. Dưới đây là các bước chi tiết:

- Kiểm tra và xác định xuất xứ: Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thông tin về xuất xứ của hàng hóa dựa trên các tài liệu như nội dung khai báo của người nhập khẩu, chứng từ chứng nhận xuất xứ, hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Trong quá trình này, họ đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy.

- Thông báo kết quả cho người nhập khẩu: Sau khi xác định xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan thông báo cho người nhập khẩu về kết quả xác định xuất xứ của hàng hóa. Thông báo này có thể bao gồm thông tin về quốc gia xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định liên quan.

- Áp dụng biện pháp xử lý vi phạm: Trong trường hợp phát hiện khai báo sai xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Các biện pháp này có thể bao gồm việc áp đặt khoản phạt hoặc các biện pháp khác nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về xuất xứ và tạo ra một môi trường thương mại công bằng và minh bạch.

 

3. Quy trình xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu:

Quy trình xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu bao gồm các bước sau:

- Người nhập khẩu khai báo xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan: Người nhập khẩu cung cấp thông tin về xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

- Cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác của thông tin khai báo:

+ Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thông tin về xuất xứ hàng hóa được khai báo trên tờ khai hải quan.

+ Nếu cần thiết, cơ quan hải quan yêu cầu người nhập khẩu cung cấp các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để xác minh thông tin.

- Cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa:

+ Trong trường hợp cơ quan hải quan nghi ngờ về thông tin xuất xứ hàng hóa được khai báo, họ có thể tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa.

+ Kiểm tra này có thể bao gồm việc kiểm tra chất lượng, đặc tính kỹ thuật hoặc các yếu tố khác để xác định xuất xứ hàng hóa.

- Cơ quan hải quan thông báo kết quả xác định xuất xứ hàng hóa:

+ Sau khi hoàn thành quá trình xác định xuất xứ hàng hóa, cơ quan hải quan thông báo cho người nhập khẩu về kết quả của việc xác định này.

+ Kết quả này có thể bao gồm việc xác nhận xuất xứ hàng hóa được khai báo hoặc yêu cầu bổ sung thông tin hoặc chứng từ để hoàn thiện quá trình nhập khẩu.

Tóm lại, quy trình xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu được thực hiện một cách cẩn thận và chặt chẽ bởi cơ quan hải quan, nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tạo ra một môi trường thương mại công bằng và minh bạch.

 

4. Hệ quả của việc xác định sai xuất xứ hàng hoá nhập khẩu 

Việc xác định sai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả người nhập khẩu và hệ thống thương mại quốc tế. Dưới đây là các hệ quả chính:

- Mất các ưu đãi thuế quan, phí, lệ phí: Hàng hóa không được công nhận xuất xứ chính xác sẽ không được hưởng các ưu đãi thuế quan, phí và lệ phí theo quy định của các hiệp định thương mại hoặc chính sách thuế quan áp dụng. Điều này có thể dẫn đến tăng chi phí nhập khẩu và làm suy giảm tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

- Chịu thuế, phí, lệ phí cao hơn: Thay vì hưởng các ưu đãi, hàng hóa sẽ phải chịu thuế, phí và lệ phí theo mức áp dụng cho hàng hóa không có xuất xứ. Điều này có thể tăng chi phí nhập khẩu và ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Rủi ro pháp lý và xử phạt: Người nhập khẩu có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý và xử phạt hành chính nếu vi phạm quy định về xuất xứ của hàng hóa. Các biện pháp xử lý có thể bao gồm việc áp đặt khoản phạt tiền hoặc các biện pháp khác theo quy định của pháp luật, gây ra tổn thất tài chính và uy tín cho doanh nghiệp.

 

5. Một số lưu ý khi xác định xuất xứ hàng hoá nhập khẩu: 

Khi xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, có một số lưu ý quan trọng sau đây mà người nhập khẩu cần chú ý:

- Cập nhật quy định về xuất xứ hàng hóa: Việc cập nhật thường xuyên các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên là điều cực kỳ quan trọng. Những thay đổi về quy định xuất xứ có thể ảnh hưởng đến quy trình nhập khẩu và chi phí liên quan.

- Sử dụng nguồn thông tin chính thống: Để tra cứu thông tin về xuất xứ hàng hóa, người nhập khẩu nên sử dụng các nguồn thông tin chính thống như trang web của cơ quan hải quan, Bộ Công Thương hoặc các tổ chức uy tín khác. Việc sử dụng nguồn thông tin đáng tin cậy giúp tránh được thông tin không chính xác hoặc thiếu hiểu biết.

- Tìm kiếm sự tư vấn của chuyên gia: Trong trường hợp có thắc mắc hoặc cần sự tư vấn chi tiết hơn về xuất xứ hàng hóa, người nhập khẩu có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia về xuất nhập khẩu. Những chuyên gia này có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này và có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn cần thiết để xác định xuất xứ hàng hóa một cách chính xác và hiệu quả.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định mới nhất

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.