1. Trách nhiệm xác định xuất xứ hàng hóa thuộc về ai?

Theo quy định của Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP, về xuất xứ hàng hóa, có các điều sau đây:
Thứ nhất, tổ chức và cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tự chịu trách nhiệm xác định và ghi rõ xuất xứ của sản phẩm mình. Điều này đòi hỏi sự trung thực, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Thứ hai, trên nhãn của hàng hóa cần phải ghi rõ xuất xứ, thông qua các cụm từ như: "sản xuất tại", "chế tạo tại", "nước sản xuất", "xuất xứ", "sản xuất bởi", "sản phẩm của", kèm theo tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.
Thứ ba, trong trường hợp không thể xác định được xuất xứ theo quy định của Điều 1, thì cần phải ghi rõ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Việc này có thể được thể hiện qua các cụm từ như: "lắp ráp tại", "đóng chai tại", "phối trộn tại", "hoàn tất tại", "đóng gói tại", "dán nhãn tại", kèm theo tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng đó.
Cuối cùng, tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong thông tin về xuất xứ hàng hóa.
Tóm lại, trách nhiệm xác định xuất xứ hàng hóa nằm trong tay của tổ chức và cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thương mại quốc tế.
 

2. Công ty xuất khẩu lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào?

Căn cứ vào Điều 17 của Nghị định 128/2020/NĐ-CP, một trong những quy định quan trọng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá cảnh và chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam, chính sách xử phạt đã được quy định cụ thể như sau:
Theo đó, việc xuất khẩu lô hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam của Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt tiền sẽ phụ thuộc vào giá trị của tang vật vi phạm như sau:
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị dưới 30.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
Ngoài việc bị phạt tiền, trong một số trường hợp, còn có thể bị tịch thu lô hàng hóa vi phạm hành chính hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính. Đặc biệt, đối với những hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, động vật nuôi, cây trồng và môi trường, cũng như văn hóa phẩm có nội dung độc hại, việc này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đồng thời, trong một số trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị buộc nộp lại số tiền bằng trị giá của tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam.
 

3. Người tiêu dùng có quyền được biết chính xác xuất xứ hàng hóa không?

Căn cứ vào Điều 8 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, việc quy định về quyền của người tiêu dùng là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và đảm bảo sự công bằng trong quá trình giao dịch hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, các quyền của người tiêu dùng được định rõ như sau:
Thứ nhất, luật pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đặt ra một nguyên tắc cơ bản và quan trọng: đó là việc bảo đảm an toàn và đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng trong quá trình tham gia giao dịch và sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ các tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi tham gia các giao dịch.
An toàn về tính mạng là yếu tố hàng đầu mà pháp luật cần phải bảo đảm cho người tiêu dùng. Trong quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng hàng hóa, dịch vụ, các biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo rằng không có rủi ro nào đối với tính mạng của người tiêu dùng. Các sản phẩm cần được kiểm định chất lượng, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn để tránh các vấn đề liên quan đến tai nạn, chất lượng sản phẩm không đảm bảo gây hại đến tính mạng của người tiêu dùng.
Sức khỏe là một yếu tố quan trọng khác cần được bảo vệ. Người tiêu dùng không nên phải đối mặt với các sản phẩm gây hại cho sức khỏe, như thực phẩm không an toàn, thuốc không rõ nguồn gốc, hoặc dịch vụ không đáng tin cậy. Để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, các chính sách và quy định pháp luật cần được thiết lập và thực thi một cách nghiêm ngặt.
Ngoài ra, việc bảo vệ tài sản của người tiêu dùng cũng là một mặt hàng quan trọng. Các giao dịch cần phải được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Người tiêu dùng không nên phải đối mặt với việc mất mát tài sản do thông tin không chính xác, hàng giả mạo, hoặc giao dịch không minh bạch.
Các quyền và lợi ích hợp pháp khác của người tiêu dùng cũng cần được bảo vệ và đảm bảo. Điều này bao gồm quyền được cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, quyền lựa chọn hàng hóa và dịch vụ, quyền khiếu nại và tố cáo khi có vấn đề xảy ra, cũng như quyền được bồi thường khi bị tổn thất.
Việc bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản và các quyền lợi khác của người tiêu dùng là một nhiệm vụ quan trọng của pháp luật và cơ quan quản lý. Điều này giúp tạo ra một môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế và xã hội.
Thứ hai, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thông tin về nội dung giao dịch, nguồn gốc và xuất xứ của hàng hóa; cũng như các tài liệu, hóa đơn liên quan đến giao dịch và thông tin khác cần thiết về hàng hóa, dịch vụ mà họ đã mua, sử dụng.
Thứ ba, người tiêu dùng có quyền lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, cũng như tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu và điều kiện thực tế của mình; đồng thời, họ có quyền quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch, cũng như các nội dung thỏa thuận trong quá trình giao dịch.
Thứ tư, người tiêu dùng có quyền góp ý, phản ánh ý kiến của mình đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cũng như các phương thức giao dịch và các nội dung khác liên quan đến giao dịch.
Thứ năm, người tiêu dùng có quyền tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình, nhằm đảm bảo một môi trường tiêu dùng công bằng và an toàn
Thứ sáu, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường khi hàng hóa, dịch vụ không đáp ứng đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc các cam kết đã được công bố, niêm yết hoặc cam kết.
Thứ bảy, người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị các tổ chức xã hội khác hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Thứ tám, người tiêu dùng có quyền được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ từ các tổ chức và cá nhân có chuyên môn.
Với việc quy định cụ thể về các quyền của người tiêu dùng như vậy, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của thị trường tiêu dùng Việt Nam.
 

Xem thêm bài viết: So sánh quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP, EVFTA và các FTA Việt Nam tham gia

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng