Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------

Bộ (Sở) :........

 

Đơn vị :........

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

 

Tháng :..........Năm :................

 

Các khoản lương

Hệ số

Số tiền

Lương chính

...

 

 

Phụ cấp

...

 

 

Đóng góp

...

 

 

Giảm khác

...

 

 

 

Phòng ban :...............................................................

 

STT

Cán bộ

Ngạch lương

Hệ số

Số tiền

Thực nhận

Ký nhận

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ :.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo phòng ban

 

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn xếp lương có áp dụng cho công chức xã không ?