1. Lương gross là gì?

Khái niệm lương gross hiện không được quy định trong các văn bản pháp luật. Đây là thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế được các doanh nghiệp sử dụng khi thỏa thuận về lương với người lao động.

"Gross' trong tiếng Anh có nghĩa là tổng. Do vậy, có thể hiểu đơn giản, lương gross là tổng thu nhập mỗi tháng của người lao động gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng,...mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Vì vậy, đây chưa phải mức lương thực tế mà người lao động được nhận về bởi hàng tháng, người này còn phải trích từ tiền lương để đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, mức lương thực hiện sẽ thấp hơn lương gross.

 

2. Cách tính lương thực nhận từ lương gross

Nếu chọn nhận lương gross thì lương thực nhận của người lao động sẽ được tính theo công thức:

Lương thực nhận = Lương gross - Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc - Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó"

- Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động = 10,5% tiền lương. Tỷ lệ cụ thể như sau:

Qũy hưu trí và tử tuất (BHXH) Qũy bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Qũy bảo hiểm y tế (BHYT)
85 1% 1,5%

- Tiền thuế TNCN

Thuế TNCN=  (Tổng thu nhập - Các khoản được miễn - Khoản giảm trừ) x Thuế suất

Ví dụ:

Anh A thỏa thuận nhận lương gross là 25 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, lương gross của anh A sẽ bị trừ các khoản sau:

- Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc = 10,5% x 25 triệu =  2,625 triệu đồng.

- Tiền thuế TNCN

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH và Điều 20 Luật Thuế thu nhập cá nhân, anh A được giảm trừ như sau:

- Giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân: 11 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ người phụ: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

- Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện.

Giả sử anh A có 01 người phụ thuộc, trong tháng anh A không đóng góp từ thiện, nhân đạo thì thuế TNCN của anh A được tạm tính như sau:

- Thu nhập tính thuế = 25 triệu đồng - 2,625 triệu đồng - 11 triệu đồng - 4,4 triệu đồng = 6,975 triệu đồng

Thuế TNCN của Anh được tính theo từng bậc như sau:

+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%

05 triệu đồng x 5% = 250.000 đồng

+ Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 05 - 10 triệu đồng, thuế suất 10%

( 6,975 triệu đồng - 05 triệu đồng) x 10% = 197.500 đồng)

Tổng thuế TNCN = 250.000 + 197.500 = 447.500 đồng

Như vậy, lương thực nhận của anh A =25 triệu đồng - 2,625 triệu đồng - 447.500 đồng = 21.927.500 đồng

 

3. Những lưu ý khi nhận lương gross

Với việc nhận lương gross, người lao động sẽ có cảm giác là mức lương mình được nhận cao hơn nhưng thực tế thì vẫn phải trích lại một phần lương để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Với việc chọn nhận lương gross, người lao động sẽ cần phải chú ý một số vấn đề sau:

  •  Chủ động cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN và thuế thu nhập cá nhân. Điều này rất quan trọng bởi tỷ lệ đóng bảo hiểm mà mức giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân có thể bị thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Việc cập nhật quy định pháp luật sẽ giúp người lao động tính chính xác số tiền mà mình bị trừ, tránh xảy ra việc bị doanh nghiệp trừ sai.
  • Kiểm tra kỹ thông tin đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương đóng bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền chế độ mà người lao động được trả chi khốm đau, thai sản, tai nạn lao động,..Do vậy người lao động cần kiểm tra xem doanh nghiệp có đóng BHXH cho mình theo đúng mức lương gross hay không để yêu cầu họ thực hiện đúng quy định

 


 4. Giải đáp một số thắc mắc về lương Gross

4.1. Lương Gross bao gồm những gì?

Theo định nghĩa lương gross là gì mà Luật Minh Khuê đã nêu ở phần 1, có thể dễ dàng nhận thấy, lương gross bao gồm các khoản sau đây:

- Lương cơ bản

- Các khoản trợ cấp, phụ cấp

- Tiền thưởng

- Tiền hoa hồng,…

Tuy nhiên, số tiền này chưa trừ tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và tiền thuế thu nhập cá nhân của mỗi người lao động.

 

4.2. Lương gross đã bao gồm phụ cấp chưa?

Theo như phần bên trên thì lương gross được định nghĩa là tổng thu nhập mỗi tháng của người lao động, gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… mà chưa trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Do đó, lương gross mà doanh nghiệp trả cho người lao động đã bao gồm các khoản phụ cấp theo hợp đồng lao động và quy chế của công ty mà người đó đáng được hưởng.

 

4.3. Cách đổi từ lương Gross sang lương Net như thế nào?

Dưới đây là công thức để chuyển đổi từ lương Gross sang lương Net trên thực tế:

Lương Gross - (BHYT + BHXH + BHTN) - Thuế TNCN (nếu có) = Lương Net

Như vậy, có thể hiểu lương Net là tiền lương thực nhận của người lao động sau mỗi kỳ trả lương.

Trong đó:

  • Tiền đóng BHXH = 8% x Lương Gross
  • Tiền đóng BHYT = 1,5% x Lương Gross
  • Tiền đóng BHTN = 1% x Lương Gross
  • Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

 

4.4. Lương gross đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mỗi tháng, người lao động đi làm sẽ phải trích một phần tiền lương để đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền bằng 10,5% tiền lương được ghi nhận trong hợp đồng lao động. Theo đó:

- 8% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

- 1,5% đóng vào quỹ BHYT.

Áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

- 1% còn lại được đóng vào quỹ BHTN.

Áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Để dễ hiểu hơn, bạn đọc có thể tham khảo công thức tính sau:

Tiền đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) = 10,5% x Lương gross

Ví dụ: Chị B nhận lương gross = 10 triệu đồng/tháng. Hằng tháng, chị B phải trích đóng bảo hiểm bắt buộc với số tiền sau:

Tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x 10 triệu đồng/tháng = 1,05 triệu đồng/tháng.

Trên đây Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Lương goss là gì? Cách tính và những lưu ý khi nhận lương gross? Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!