Người gửi : Nguyen Xuân T

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đấu thầu năm 2013

2. Nội dung phân tích:

Với trường hợp của bạn, chúng ta cần phân biệt rõ bảo đảm dự thầu và bảo lãnh dự thầu

Luật đấu thầu 2013 có quy định:

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 

Đặt cọc

Đặt cọc là một trong các biện pháp đảm bảo được quy định tại khoản 1 điều 318 bộ luật dân sự 2015. Đặt cọc là kết quả của sự thỏa thuận giữa hai bên, một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Việc đặt cọc trong đáu thầu có thể bằng tiền, kim khí, đá quý, ... hoặc đặt cọc bằng séc (bảo chi) do ngân hàng/các tổ chức tín dụng phát hành,việc đặt cọc tài sản để đảm bảo dự thầu theo hình thức nào còn phụ thuộc vào yêu cầu của bên mời thầu  trong hồ sơ mời thầu.

Bảo lãnh

Theo điều 335  Bộ luật dân sự 2015, Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Ký quỹ 

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.( theo khỏan 1 điều 330 BLDS 2015)

      Biện pháp bảo đảm được bên mời thầu quyết định trong hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật quy định về bảo đảm dự thầu như với gói thầu xây lắp gói thầu mua sắm hàng hóa theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015; Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

Vậy bạn cần xác định gói thầu này là gói thầu gì, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu được nêu ra thế nào để xác định việc đặt cọc bằng tiền mặt có phù hợp không.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?