1. Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi bị công ty sa thải thì có đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp được không ? Cảm ơn!

Trả lời:

Thứ nhất về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định trong Luật việc làm năm 2013 Nghị định 28/2015/NĐ-CP nghị định hướng dẫn luật việc làm  và Nghị định 61/2020/NĐ-CP nghị định sử đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

" Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Theo đó người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện trên, có một số vấn đề cần lưu ý trong vấn đề điều kiện này như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2022

- Trường hợp người lao động bị sai thải thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sán nếu đáp ứng được điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày.

- Khi xét thấy đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải thực hiện hồ sơ thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai về Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được quy định như sau:

" Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

Theo đó về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đối với người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng mỗi tháng là bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Sau đó cứ đóng thêm 12 tháng bảo hiểm thì được hưởng thêm 1 tháng nữa

Thứ ba về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Bản chính hoặc bản sao một trong các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theohợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp ?

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

- Nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc tại địa phương mà người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thứ tư về thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc sở lao động thương binh và xã hội chi trả trợ cấp cho người lao động

- Sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổ chức bảo hiểm xã hội phải chi trả trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc

- Từ tháng thứ hai trở đi thì phải chi trả trợ cấp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc, tình từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đóng bảo hiểm xã hội?

2. Công ty có được quyền sa thải đối với lao động nữ đang mang thai không?

Thưa Luật Sư! Em vào làm việc cho Công Ty hiện tại bắt đầu từ 15/2/2016. Sau 2 tháng thử việc. Thì em được ký hợp đồng chính thức đến 01/05/2021.Và hiện nay, 2/2021 khi biết em có thai gần 3 tháng. Công ty có ý định chấm dứt hợp đồng với em hoặc ép em bằng cách điều chuyển công tác ra hà nội (em đang làm ở HCM). Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp em, trường hợp sau.

- Công ty có quyền sa thải em trong trường hợp mang thai hay không? Nếu bị sa thải em có được quyền kiện và được đền bù gì không? - Nếu công ty lấy cớ ép em chuyển công tác ra Hà Nội thì đúng không? Em phải làm gì để bảo vệ mình?

Hiện nay, công ty em mới thanh toán lương cho nhân viên đến tháng 12. Nhưng hiện tại công ty chỉ đóng bảo hiểm cho em tháng 6 và tháng 7 thôi. Vậy nếu trường hợp công ty ép em. Em có thể kiện công ty để bảo vệ quyền lợi của người lao động không ạ? Và nếu vậy, em sẽ làm thủ tục gì?

Mong nhân được sự phản hồi sớm nhất từ Quý Công Ty ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Bị sa thải khi không theo định hướng của người hướng dẫn trong thời gian thử việc?

>> Xem thêm:  Điều kiện và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Luật sư tư vấn lao động trực tuyến, Gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 thì những trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.
2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.
3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Vây, công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Nếu công ty vẫn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì việc chấm dứt đó là trái với quy định của pháp luật.

Vây, bạn có thể hoà giải thông qua hào giải viên, tuy nhiên thủ tục hoà giải không bắt buộc đối với trường hợp của bạn, bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến toà án nơi công ty có trụ sở để giải quyết.

- Nơi làm việc để thực hiện công việc theo hợp đồng lao động theo Điều 28 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 quy định:

Điều 28. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Vậy, nếu bạn và công ty có thoả thuận trong hợp đồng hoặc thoả thuận riêng là công ty có thể điều chuyển nơi làm việc của bạn để phù hợp với tình hình công ty thì việc điều chuyển đó là hợp lý. Nếu không có thoả thuận thì nơi làm việc sẽ được thực hiện đúng theo quy định trong hợp đồng lao động, công ty ép bạn làm việc tại nơi khác là trái với quy định của Bộ luật lao động. Nếu bạn không đồng ý với quyết định này thì có thể làm đơn tố cáo gửi đến sở lao động- thường binh và xã hội để cơ quan có thầm quyền xử phạt về việc thực hiện không đúng hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Thời gian giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu lâu ?

- Từ quy định tại Điều 201 nếu trên thì những tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế thì không phải thông qua thủ tục hoà giải, bạn có thể làm đơn khởi kiện đến toà án nhân dân. Nội dung đơn khởi kiện theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

"4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện."

Vậy đơn khởi kiện bạn phải gửi đến toá án nhân dân cấp Huyện nơi có trụ sở của bị đơn, kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm.

3. Đang nghỉ thai sản muốn nghỉ việc có phải báo trước không?

Thưa luật sư, tôi ký hợp đồng lao động với công ty TNHH đông tài loại hợp đồng có thời hạn , đến15/5/2021 hết han hợp đồng. Hiện tôi đang nghỉ chế độ thai sản, nay tôi muốn chấm dứt HĐLĐ với công ty nên đã gửi đơn thông báo trước 30 ngày tới công ty với lí do bận chăm sóc con nhỏ nên sau khi hết chế độ nghỉ cũng là ngày tôi đủ 30 ngày thông báo tới công ty ? Như vậy có đúng luật không ,tôi có phải bồi thường tiền cho công ty không ?
Xin luật gia tư vấn giúp tôi.

Đang nghỉ thai sản muốn nghỉ việc có phải báo trước không?

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất ?

Luật sư trả lời:

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác đinh thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cần thỏa mãn các điều kiện sau theo quy định của Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực 1/1/2021 cụ thể như sao

1. Về thời hạn báo trước

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp chứng nhận đầu tư?

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;
b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;
c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;
e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Trong trường hợp của bạn, bạn đang thực hiện đúng quy định của pháp luật, cho nên sẽ không phải bồi thường cho công ty.

4. Thôi việc có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em đã đóng bảo hiểm từ 1/4/2017 đến 1/4/2021 và em đang mang thai dự sanh vào 8/7/2021 và cty đã chấm dứt hợp đồng lao động với em khi em hết hạn hợp đồng vậy cho em hỏi là em có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không ?
Cảm ơn luật sư!

Thôi việc có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

>> Xem thêm:  UBND xã có quyền xác nhận vào giấy tờ mua bán đất viết tay không ? Tư vấn thủ tục sang tên đất ?

Luật sư trả lời:

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trong khi bạn đang mang thai là công ty đang vi phạm quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 về việc bảo vệ thai sản với lao động nữ. Tuy nhiên, nếu hợp đồng lao động hết hạn và công ty không ký hợp đồng tiếp với bạn thì đó là quyền của công ty, không được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Như vậy, đối chiếu với Điều 9 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian 12 tháng trước khi sinh nếu bạn đủ 6 tháng trở lên thì bạn đủ đièu kiện hưởng chế độ thai sản. Đối chiếu với điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014,

5. Bị sa thải trong thời gian thử việc có đúng luật không ?

Thưa luật sư, Tôi đang trong thời gian thử việc, còn nửa tháng nữa là đủ 2 tháng, trong thời gian đó tôi luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu vượt 100% target, tuy nhiên tôi bị sa thải, người hướng dẫn của tôi ( trưởng bộ phận quản lý chất lượng cuộc gọi) có yêu cầu và gửi mail cho tôi chấm dứt công việc mà không có bất kì công văn nào. Có cc mail cho trưởng bộ phận kinh doanh và truởng phòng nhân sự, xin hỏi nếu lý do sa thải đưa ra là tôi không theo định hướng của người hướng dẫn thì có đúng quy định pháp luật không ạ ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Việc chấm dứt hợp đồng thử việc được quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, cụ thể như sau:

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.
Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.
Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, với lý do không theo định hướng của người hướng dẫn thì người sử dụng lao động của bạn có quyền chấm dứt thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc thực hiện đúng theo định hướng của người hướng dẫn là yêu cầu đặt ra khi hai bên thoả thuận thử việc.

Bạn có thể yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mình như tiền lương trong thời gian thử việc, tiền phụ cấp nếu có...

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ về nhà chồng ?