Như vậy, tôi có được đề nghị xem xét và yêu cầu hủy thầu không? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Tại Điều 17 Luật đấu thầu 2013 có quy định như sau:

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo thông tin bạn trình bày khi nhận thông báo rớt thầu, bạn kiểm tra lại hồ sơ và phát hiện biên bản đóng thầu gồm 4 nhà thầu "A-B-C-D" nhưng biên bản mở thầu lại gồm 4 nhà thầu “A-B-C-E”. Căn cứ theo thông tin bạn trình bày, đồng thời căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật đấu thầu 2013 thì nếu có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì bên bạn có thể đề nghị xem xét lại tính pháp lý của buổi lễ mở thầu.

Và tại Điều 18 Luật đấu thầu 2013 có quy định trách nhiệm khi hủy thầu như sau:

Điều 18. Trách nhiệm khi hủy thầu

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 17 của Luật này phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập