Luật sư tư vấn về chủ đề "Luật đấu thầu"

Luật đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Luật đấu thầu.

Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?

Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?
Dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp ? Tư vấn việc đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích ? Tư vấn về lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo luật đấu thầu ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Bảo đảm dự thầu là gì ? Bảo đảm dự thầu được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu là gì ?  Bảo đảm dự thầu được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?
Bảo đảm dự thầu của nhà thầu được coi là hợp lệ khi nào ? Thế nào là bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu ? Bảo đảm dự thầu không phải do ngân hàng phát hành có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu không ? Quy định của luật đấu thầu về bảo đảm dự thầu ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến bảo đảm dự thầu sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất

Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 mới nhất
Ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội khóa 13 ban hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của luật đấu thầu năm 2013 ? Biện pháp bảo đảm tham gia dự thầu ?
Vấn đề đấu thầu cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích? Giải quyết vấn đề làm trích lục đất đấu thầu ? Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình và các vấn đề khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới ? Quy định về chi phí trong đấu thầu ?

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới ? Quy định về chi phí trong đấu thầu ?
Đấu thầu là một trong những phương pháp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Trong quá trình thực thi luật đấu thầu có rất nhiều tình huống phát sinh cần áp dụng phù hợp các quy định pháp luật để giải quyết. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể:

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu. Hai nhà thầu liên danh nhưng chỉ một bên đứng ra có bảo đảm dự thầu thì có được hay không? Người đứng đầu liên doanh chịu trách nhiệm làm cam kết tín dụng và bảo lãnh dự thầu chỉ ghi tên một công ty đứng đầu liên doanh trong bão lãnh dự thầu và cam kết tín dụng, như vậy có đúng quy định không ? Cảm ơn!

Quy định về mua sắm tập trung theo luật đấu thầu 2013

Quy định về mua sắm tập trung theo luật đấu thầu 2013
Kính chào ls. Bên tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, đang dự định mua một số lượng lớn giày dép cho công nhân viên trong đơn vị, tôi có đọc qua luật đấu thầu và đang quan tâm đến hình thức mua sắm tập trung. Kính mong ls tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020

Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH năm 2020
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Văn Phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH trong đó cập nhật một số nội dung của luật đấu thầu đã được sửa đổi bổ sung bởi một số luật chuyên ngành khác. Cụ thể:

Tư vấn cách thức lập hồ sơ mời thầu để lựa chọn được nhà thầu tối ưu và đúng quy định của luật đấu thầu?

Tư vấn cách thức lập hồ sơ mời thầu để lựa chọn được nhà thầu tối ưu và đúng quy định của luật đấu thầu?
Kính chào công ty luật Minh Khuê. Tháng 8/2016 vừa qua, Cơ quan em có tổ chức đấu thầu 01 gói thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (em xin gọi tắt là VTTB), tất cả hàng hoá thuộc gói thầu này thuộc 02 dự án, mỗi dự án thuộc 01 nguồn vốn, nghĩa là: gói thầu thuộc 02 nguồn vốn khác nhau.