Ai là người có quyền bổ nhiệm chức vụ giám đốc công ty TNHH một thành viên? Tại Sao? Xin chân thành cảm ơn! 

Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Quyền của chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;

Như vậy, theo quy định trên thì chủ sở hữu có quyền bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH một thành viên

Chào Luật Sư. Xin cho em hỏi, bên công ty em là công ty thuộc TNHH MVT giờ giám đốc bên em muốn bổ nhiệm chức phó giám đốc điều hành, tất cả các công việc cũng như ký giấy tờ liên quan của công ty, giao cho phó giám đốc, xin cho em hỏi cách làm và mẫu giấy bổ nhiệm, làm như thế nào là hợp pháp ạ. Em cám ơn Luật sư

Phó giám đốc muốn điều hành, ký tất cả các giấy tờ của công ty thì Phó giám đốc phải là người đại diện theo pháp luật của công ty và phải có văn bản ủy quyền của Giám đốc cho Phó giám đốc điều hành các hoạt động của công ty..

Như vậy, Phó giám đốc cũng là người quản lý của công ty. Theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ sở hữu công ty sẽ có trách nhiệm bổ nhiệm Phó giám đốc của công ty. Và bạn phải chuẩn bị thêm hợp đồng ủy quyền Giám đốc cho Phó Giám đốc để thực hiện công việc điều hành công ty (Vì theo quy định tại Khoản 2 Điều 81 Luật doanh nghiệp thì thẩm quyền điều hành công ty là thuộc về giám đốc)

Chào anh/chị, Rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ. Công ty của em là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, lĩnh vực hoạt động: buôn bán, lắp đặt hệ thống camera quan sát, các thiết bị công nghệ thông tin có liên quan,...; hiện bên công ty em đang tiến hành thành lập thêm cơ sở nhưng không biết nên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh. Qúy công ty có thể phân tích giúp các yếu tố của ba loại hình này với ạ? Cảm ơn và trân trọng kính chào!

Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng mới năm 2020