Luật Sư trả lời:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Sau khi nghiên cứu trường hợp cụ thể của khách hàng, Luật Minh Khuê giải đáp trường hợp cụ thể này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các thông tư về thuế 

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào là:

- Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo quy định...

- Có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật, đặc biệt với những hóa đơn có giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, giá trị thanh toán trên hóa đơn là 110 triệu đồng, do đó để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, công ty bạn bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt và có chứng từ xác nhận.

>> Xem thêm:  Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Đối với trường hợp trả chậm, điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

"Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

Như vậy, đến thời điểm thanh toán theo thỏa thuận trên hợp đồng là ngày 03/07/2018 mà bên bạn vẫn chưa thanh toán tiền, bên bạn vẫn có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa này. 

Nếu sau ngày 31/12/2018, bên bạn vẫn chưa thanh toán thì sẽ xảy ra các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị máy móc trên chưa thanh toán. Điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

"Sau khi cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, cơ sở kinh doanh mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung."

- Nếu không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở, cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Đối với trường hợp đã có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

"Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

- Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.

- Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162   để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?