NỘI DUNG TƯ VẤN​

1. Các quy định về y tế và an ninh:

Một Số loại hàng hóa nhất định được nhập khẩu phải phù hợp với các luật và quy định về sức khỏe và an toan Những quy định này thường được các cơ quan của chính phủ Mỹ quy định hơn là cục Hải quan. Những đạo luật và quy định này có thể giới hạn việc tiếp nhận tại một Số cảng nhất định, hạn chế gửi hàng, dự trữ, sử dụng, đòi hỏi xử lý, dán nhãn hay chế biến. Nói một cách khác, những đạo luật và quy định đó có thể cấm tiếp nhận tất cả.

Những tóm tắt dưới đây là một vài trong Số các quy định then chốt về sức khỏe và an toàn ảnh hưởng đến việc nhập khẩu đã chọn.

1.1 Hàng tiêu dùng nông nghiệp:

Cơ quan Lương thực và Dược và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) yêu cầu việc nhập khẩu pho mát phải phù hợp với hạn ngạch, được kèm theo một giấy phép nhập khẩu. Sữa và kem có thể được nhập khẩu từ những người có giấy phép do cơ quan lương thực và dược của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh phát hành.

Những hàng nông nghiệp nhất định (ví dụ : cà chua tươi, hoa quả nhiệt đới còn xanh, xoài, chanh, cam, bưởi, hạt tiêu xanh, khoai tây Alien, dưa chuột, cây cà, hành khô, hồ đào và trái phỉ, mận khô, nho khô, và quả ô liu trong hộp thiếc) phải đáp ứng các đòi hỏi nhập khẩu liên quan đến độ chuẩn, phạm vi, chất lượng và kỳ hạn. Những hàng hóa này được kiểm tra ở cảng và phải được Cục chất lượng và an toàn về lượng thực của USDA cấp giấy chứng nhận kiểm tra.

Cục kiểm tra sức khỏe của động vật và thực vật yêu cầu việc nhập khẩu những loại gia súc và thú vật nhất định ở hầu hết các nước. Các sản phẩm của súc vật và nguyên liệu cho súc vật ăn phải được kiểm tra và bắt dừng lại ở cảng để kiểm tra bệnh truyền nhiễm. Việc nhập khẩụ từ bất cứ nước nào có bệnh dịch của trầu bò, bệnh lở móng, lở miệng đều bị cấm.

Cục Thanh tra và an toàn thực phẩm phải kiểm tra việc nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt trước khi chúng được Hải quan giao trả hàng.

USDA yêu cầu nhập khẩu những loại thực vật và sản phẩm thực vật được kèm theo bởi một ghi chú về lúc đến và được Cục Thanh tra về sức khỏe của động vật và thực vật kiểm tra, việc nhập khu một Số loại bị hạn chế hay cấm.

Việc nhập khu hạt giống được yêu cầu phải kiểm tra theo những quy định do Cục Tiếp thị Nông nghiệp của USDA ban hành.

1.2 Các sản phẩm tiêu dùng:

Việc nhập khẩu quần áo, đồ trang trí nôi thất, bất kỳ loại sợi hoặc liên quan đến vải có thể dùng để mặc hay trang trí nội thất phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chống cháy cho ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ ban hành. Những mặt hàng nào đó không tuân theo những tiêu chuẩn này có thể được nhập chừng nào chúng được hoàn thiên hay sửa chữa đúng với những tiêu chuẩn này.

1.3 Các sản phẩm điện tử:

Việc nhập khẩu các sản phẩm điện tử sinh phóng xạ, dụ : Tivi, bếp lò sóng ngắn, khoang va thiết bị chuẩn đoán có tia X phù hợp với các tiêu chuẩn về phóng xạ phải được kèm theo một ghi chú tiếp nhân của người nhập khẩu (hình thức FD 7Q1), và một tuyên bố sản phẩm điện tử (hình thức FD 2877), được cơ quan thực phẩm và được ban hành.

Các nhà chế tạo nước ngoài về thuốc sinh học cho tiêu dùng của con người phải nhận được giấy phép của cơ quan lương thực và được cho việc thành lập, chế tạo và đáp ứng các nhu cầu nhất định về dán nhãn. USDA quy định việc nhập khẩu thuốc sinh học cho động vật bằng cách ban hành các giấy phép nhập khẩu và yêu cầu dán nhãn đặc biệt.

Nhập khẩu thuốc mê và các dạng chuyển hóa của nó (chất khống chế) nói chung bị cấm.

Việc nhập khẩu vàng và bạc mảng nhãn hiệu giả về nước sản xuất, về độ tuổi hay chất lượng của vàng bị cấm.

Việc nhập khẩu thuốc trừ sâu phải đươc đãng ký phù hợp với các tiêu chuẩn của cơ quan bảo vệ môi trường, kèm theo một thông báo về thời gian đến của thuốc trừ sâu và các vật đi kèm (EPA from 3540-1), được văn phòng về thuốc trừ sâu và chất độc hại của EPA thông qua. Những hóa chất được nhập khẩu cả Số lượng lớn, hay được trộn lẫn phải có giấy phép chứng nhân của việc "tuân theo" hay "loại trừ" những yêu cầu của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại.

Trừ khi được miễn, tất cả các sản phẩm sợi đét được nhập vào Mỹ phải được đánh dấu bằng những thông tin liên quan đến hàm lượng sợi, sự nhận biết của nhà chế tạo và nước sản xuất. Nhập khẩu len (trừ thảm, chăn, chiếu, bông nhoi đệm) phải được đánh dấu bằng những thông tin liên quan đến hàm lượng sợi và sự nhập bỉết của nhà sản xuất. Nhập khẩu quần áo may mặc được làm toàn bộ hạy từng phần bằng lông phải được đánh dấu để chỉ ra tên của nhà sản xuất, người nhập khẩu, con vật, nước sản xuất, và các thông tin khác. Nhập khẩu những loại lông và sản phẩm bằng lông trước đây từ Liên Xô bị cấm.

Phòng quản lý rượu, thuốc lá và súng, một bộ phận của Bộ Tài chính, cơ quan Lương thực và Thuốc yêu cầu việc nhập khẩu phải phù hợp với những quy định liên quan đến những người nhập đồ uống có cồn, mác, nhãn, đóng gói và tài liệu nước ngoài (ví dụ giấy chứng nhận gốc, tuổi...).

1.4 Phương tiện có động cơ và thuyền:

Nhập khẩu ô tô để sử dụng, phương tiện và thiết bị của phựơng tiền phải đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn của phương tiện có động cơ được áp dụng trên toàn liên bang. Nhãn hiệu, giấy chứng nhận của nhà chế tạo, tuyên bố của nhà sản xuất như là bằng chứng của việc phù hợp, và một tò khai của nhà nhập khẩu (NHTSA form HS-7) chỉ ra sự phù hợp nên kèm theo những hàng nhập khẩu. Nếu phương tiện hay thiết bị phương tiện không được chế tạo phù hơp với chuẩn an toàn có thể áp dụng được, nhưng sẽ được đưa vào cho phù hợp với chuẩn an toàn có thể áp dụng được? nhưng sẽ được đưa vào cho phù hợp một thời gian sau (ví dụ với 180 ngày tiếp nhận vào Mỹ), và việc khai báo phải kèm theo sự trình bày, mồ tả công việc được thực hiện của người sẽ làm cho phương tiện hay thiết bị phương tiện đó phù hợp. Kho bãi được sử dụng cho đến khi cơ quan về an toàn giao thông trên đường cao tốc quốc gia thông qua sự phù hợp.

Ngoài ra, bất cứ phương tiện có động cơ hay máy móc của phương tiện có động cơ được nhập vào Hoa Kỳ phải đáp ứng được những chuẩn mực phát hành.

Nhập khẩu tàu và thiết bị có liên quan phải phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn an toàn bờ biển của Mỹ. Giấy chứng nhân và tuyên bố nhập khẩu của U.S Coast Guard được yêu cầu phải có. Tàu lớn được đưa vào Mỹ được sử dụng trong mậu dịch hay thương mại không phải đóng thuế quan.

2. Các quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa:

Các luật về nguồn gốc là các luật quy định việc thi hành các quy định của nước sản xuất hàng hóa nhập khẩu. Mục tiêu hàng đầu của những quy định này là cho phép người mua cuối cùng ở Mỹ có khả năng quyết định có muốn mua hàng biết là được làm ở nước khác, hơn là hàng làm tại nước Mỹ hay không.

Quy định của nước sản xuất hàng thường có các sự phân chia về quyền hạn, trong các sự phân chia khác ; miễn thuế, vai trò của hạn ngạch, những khó khăn về thuế, dấu hiệu và nhãn sản phẩm, yêu cầu của chính phủ, vị trí của thuế quan theo hệ thống tổng hợp các ưu đãi, sáng kiến của vùng vịnh Caribê, khoản 806.30 và 807.00 của TSUS, hiệp định khu vực tự do buôn bán Ixraen - Mỹ và hiệp định khu vực tự do buôn bán Mỹ - Canada.

Nói chung, một sản phểm đã qua quá trình chế biến hai hay nhiều nước là loại sản phẩm của nước mà trong đó đã bị "biến tính căn bản". Theo quy định của Tòa thượng thẩm Hoa Kỳ, việc biến tính căn bản là khi một mặt hàng có được qua một quá trinh sản xuất đã có tên, tính chất hay được sử dụng khác với nguyên liệu gốc dùng chế tạo ra sản phẩm đó. Việc biến tính căn bản phụ thuộc vào tính chất của mặt hàng được chế tạo chứ không dựa vào tính chất của quá trình sản xuất ra mặt hàng này.

Hải quan và Tòa án dường như có nhiều cách giải thích khai niềm này đối với các câu hỏi về ngùồn gốc hàrig, dẫn đến nhầm lẫn trong việc quyết định nguồn gốc hàng và không thể khái quát hóa để áp dụng được. Tuy nhiên, có một Số khác biệt trong các yêu cầu về nguồn gốc hàng của một Số chương, trình có liên quan tới thương mại cần được thảo luận. Chi tiết cảc chitting trình này có thể tìm thấy trong các phần khác của bài nghiên cứu .này, phần này chỉ tập trung vào các yêu cầu về nguồn gốc hàng đối với hệ thống ưu tiền khái quát hóa, khuyến khích vùng lòng chảo Caribê, hàng dệt và quần áo.

Khi hàng hóa được sản xuất tại một nước đang phát triển, lấy nguyên liệu từ một nước khác được xuất sang Mỹ, các quy định cho phép được miễn thuế theo hệ thống ưu đãi khái quát hóa và khựyến khích vùng lòng chảo Caribê quy định rằng, loại hàng này bị biến tính nhiều hơn. Trong khi việc biến tính có thể có lợi cho việc dán nhãn nước nhập gốc thì một Số hoạt động kinh tế cũng thường được đòi hỏi để thu lợi từ GSP và CBL

Thí dụ, để được hưởng miễn thuế của GSP, mặt hàng đó phải được thay đổi tại nước đang phát triển được hưởng ưu đãi này và chi phí nguyên liệu làm tại nước đang phát triển đó cộng phí sản xuất phải chiếm ít nhất 35% giá trị mặt hàng. Giá trị được cộng thềm giữa các thành viên của một hiệp hội tự do thương mại phải được tính Ịàm sao để đạt được yêu cầu 35% này.

Chương trình CBI cũng có sử dụng cách thử nghiêm 35% nhưng cách đó không thoáng bằng GSP. Để được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế của CBI, giá trị cộng thêm vào một sản phẩm tại hơn một nước được hưởng ưu đãi CBI phải được tính gộp lại, như giá trị được cộng tại Puectô Ricô và đảo Virgin Mỹ. Ngoài ra, nếu nguyên vật liệu được biến tính căn bản tại một nước được hưởng ưu đãi của CBI, thì phải tính thêm 15% giá trị của các nguyền vật liệu này trước khi quyết định xem liệu mặt hàng này có đủ 35% không.

Quy định đặc biệt của nước sản xuất được áp dụng để nhập khẩu hàng dệt và sản phẩm dệt là những sản phẩm của nước mà qua đó sản phẩm đã biến tính căn bản "bằng mọi biện pháp, hoạt động chế tạo và chế biến quan trọng tạo thành một loại hàng hóa thương mại mới và khác biệt". Một mặt hàng thương mại mới và khác biệt được coi như đã được tạo ra, nếu có sự thay đổi trong việc thiết kế thương mại, đặc tính, tính chất cơ bản của chúng, hay viêc sử dụng thương mại của nó. "Hoạt động chế tạo và chế biến quan trọng" là các thay đổi vật lý trong nguyên liệu hay hàng hóa, thời gian dùng và sự phức tạp của việc chế tạo hay chế biến, mức hay là độ kỹ năng và (hay) yêu cầu công nghệ, giá trị thêm vào hàng hóa hay nguyên liệu.

Vì các quy định gốc của Mỹ thường dễ gây lẫn lộn, chủ quan và dễ bị thay đổi theo tòa án và các áp lực chính trị, các nhà thương thuyết của hiệp định khu vực tự do thương mại (FTA) Mỹ - Canada đã tìm kiếm, phát triển những quy định mới để quyết định nguồn gốc hàng hóa của Mỹ và Canada. Những quy định dựa một cách lỏng lẻo trên khái niệm sự phân biệt thuế quan khác biệt quyết định sản phẩm mới. Trong trường hợp FTA Mỹ - Canada, các điều lệ. về ngùồn gốc dựa trên nguyên tắc là : khi một mặt hàng được sản xuất ở nước A và được cung cấp trong hê thống hòa hợp mô tả sản phẩm được chuyển hướng ở nước B thành một hàng hóa được phân loại trong mô tả sản phẩm theo hệ thống hòa hợp khác, nước B trở thành nước sản xuất của nó.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê