- Các nhân viên nghỉ kíp (2 ngày) sẽ được gọi đi tăng cường vào buổi chiều 4 giờ (từ 16h30 - 20h30). Cách thức thanh toán lương: - Do nhân viên làm ca trực 12 tiếng nhưng thực tế buổi trưa được nghỉ 30 phút đi ăn, trước khi về buổi chiều cũng được nghỉ 30 phút đi ăn. Như vậy 1 ngày thời gian làm việc của họ là 11h => 1 tháng làm việc 11h x 20 ngày​ = 220 giờ. Nhà nước quy định làm 1 tháng 208 giờ => sẽ có 12h OT (tăng ca). - Các phụ cấp đi kèm lương bao gồm: + Phụ cấp OT (12h): tính 150% + Phụ cấp bữa ăn 30 phút: nhân viên làm việc 8h liên tục dc nghỉ 30 phút, nhưng do làm bảo vệ không được nghỉ nên sẽ được chi trả tiền nghỉ 30p này (0.5 giờ x 20 ngày x 150%) + Phụ cấp làm đêm: Những kíp làm việc ban đêm sẽ được chi trả 130% cho những ngày làm đêm (tính trên 8 giờ). + Tăng cường 1.5h: tính 150% (do ở lại tăng ca thêm) + Tăng cường 4h: tính 200% ( do gọi đi làm vào ngày nghỉ). Vấn đề cần luật sư tư vấn:

1. Hiện nay các phụ cấp bên công ty em đang duy trì có vi phạm luật hay không?  

2. 1 nhân viên hiện nay đi làm theo hình thức này sẽ được tăng ca tối đa như thế nào (bao nhiêu buổi 1.5h, 4h) để không phạm luật. Căn cứ theo luật lao động thực hiện từ 08.08.2015 thì thời gian tăng ca làm thêm vào ban đêm sẽ được chi trả như thế nào trong trường hợp cụ thể của bên em. Do là công ty bảo vệ nên bên em phải vận hành theo hình thức ca kíp và tăng ca như trên. Nên nếu bên công ty e đang chi trả lương sai luật thì cần sửa đổi bổ sung những gì? Ngày mai vào lúc 9h sáng bên em sẽ phải họp với khách hàng về việc thay đổi nên nhờ các anh chị luật sư tư vấn cụ thể, chi tiết giúp em.

Em xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

Luật lao động năm 2012

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Về chính sách phụ cấp

Căn cứ theo Điều 102 , Điều 97 của Luật lao động 2012 quy định:

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Căn cứ theo các quy định trên thì chính sách trợ cấp của công ty bạn là không vi phạm quy định của pháp luật. Người lao động làm thêm giờ (ngày thường) và vào ban đêm thì được trả lương 200% ngày thường. Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần và làm vào ban đêm thì được trả lương 250% ngày thường. Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ và làm vào ban đêm thì được trả lương 450% ngày thường

2.2. Về thời giờ làm việc

Căn cứ theo các quy định tại Điều 104, Điều 106, Điều 108, Điều 109 của Luật lao động 2012 thì công ty bạn đang vi phạm thời gian làm việc. Người lao động làm việc tám tiếng một ngày, được nghỉ 30 phút (chỉ làm việc 7h 30 phút), nếu làm theo tuần thì thời gian làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày (bên bạn đang làm một ngày 12 giờ), nhưng không quá 48 giờ trong một tuần (bên bạn, nhân viên làm 20 ngày/ tháng, tức một tuần làm 5 ngày, 12h x 5 = 70h, chưa kể tăng ca) như vậy là vi phạm pháp luật, cụ thể:

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

Điều 109. Nghỉ chuyển ca

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Theo quy định trên, thì công ty bạn cần chú ý  "Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần" và "Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm"

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.                                  
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê