1. Cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ?

Thưa luật sư, Em có thắc mắc muốn anh chị trả lời giúp em được không ạ: Vợ em đang mang bầu, trước vợ em đóng bảo hiểm được 9 tháng rồi nhưng nghỉ, chuyển công ty khác, đến tháng này mới được đóng tiếp BH. Vợ em dự kiến sinh vào cuối tháng 3 năm 2017. Như vậy vợ em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Cảm ơn!

Cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ?

Luật sư tư vấn chế độ thai sản cho lao động nữ khi sinh con, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1.1 Về điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Người lao động nhận nuôi con nuôi đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

1.2 Tổng kết:

Như vậy, bạn cần tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh (3/2016 - 3/2017) thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư, Bạn cho mình hỏi mình bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019 (tổng đóng được 4 tháng) mình chuyển công tác nên mình tạm ngưng đóng 6 tháng Và tháng 10/2019 mình đóng tiếp bảo hiểm xã hội. Vậy bạn cho mình hỏi nếu như tháng 12/2019 mình mang thai và tháng 9/2020 mình sinh em bé thì có được hưởng chế độ thai sản ko ạh cám ơn bạn nhiều mong được hồi âm từ bạn

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:" nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi bạn sinh con thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản", cụ thể như sau: Bạn chỉ cần đóng đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng ( tháng 9/2019 - tháng 9/2020 ) thì bạn đủ điều kiện.

Chào luật sư cho em hỏi em đóng bảo hiểm từ tháng 4/2019 đến tháng 11/2019 em phát hiện mình có thai được 1 tháng nên em xin nghỉ việc do sức khoẻ không đảm bảo ảnh hưởng đến thai. Vậy em ngừng đóng bảo hiểm cho đến khi sinh thì em có được hưởng chế độ thai sản trên 6 tháng không ạ Em cảm ơn.

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định bạn cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi bạn sinh con thì bạn mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Hướng dẫn cách tính trợ cấp thai sản?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Em có một số câu hỏi liên quan đến trợ cấp thai sản mong luật sư tư vấn giúp em. em đang làm cho 1 công ty do hết hợp đồng nên em nghỉ việc vào tháng 10/2019 và ngừng đóng bảo hiểm vào tháng 11/2019. Em tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10/2018 đến 10/2019. hiện e đang mang thai dự kiến sinh vào ngày 11/5/2020.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thai sản?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

2.1 Về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 1,2 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện và thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Xét trường hợp của bạn: thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội là từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019, thời gian bạn dự kiến sinh là ngày 11/5/2020, do đó tháng 5/2020 sẽ không tính vào thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con sẽ được tính từ tháng 5/2019 đến tháng 4/2020. Trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội đủ tháng (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

2.2 Về mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau

Căn cứ Điều 39, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

>> Tham khảo nội dung: Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất ?

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Tư vấn thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản ? Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội ?

Thưa luật sư! Tôi mang thai hiện giờ được 2 tháng, tôi chưa tham gia bảo hiểm ở đâu cả. Tôi nghe nói nếu chưa tham gia ở đâu thì phải đóng bảo hiểm 8 tháng liên tiếp mới được hưởng chế độ thai sản. Nhưng đọc Thông tư mới năm 2016 thì thấy nói đóng đủ 6 tháng liên tiếp là được hưởng rồi. Vậy tôi muốn hỏi cái nào mới chính xác ạ?
Xin cảm ơn luật sư.

Tư vấn thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản ? Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

3.1 Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Hiện nay theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31.Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này

3.2 Tóm lại,

Như vậy, chỉ cần có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh là đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chứ không phải là phải đóng 8 tháng liên tiếp mới được hưởng.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản hay không ?

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Hướng dẫn cách tính tiền trợ cấp thai sản cho lao động nữ sau sinh theo chế độ thai sản ?

Kính gửi luật sư và chuyên mục Tư vấn pháp luật. Hiện tôi đang ký hợp đồng làm việc 1 năm với công ty từ 06/2019 đến 06/2020. Dự kiến tôi sẽ ký tiếp hợp đồng từ 06/2020 đến 06/2021. Tôi làm việc tại quận 1 tp HCM. Lương đóng bảo hiểm của tôi là 15tr/tháng. Tôi có dự định mang thai, nên rất lo lắng về kinh tế và muốn tìm hiểu rõ, nếu như tôi mang thai vào tháng 2/2020 và dự kiến sinh vào tháng 12/2020 thì nếu chấm dứt hợp đồng vào tháng 6/2020 thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không ? Mức hưởng như thế nào? Nếu tháng 2/2020 tôi mang thai thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi không? Nếu chấm dứt hợp đồng như vậy thì tôi sẽ được hưởng bồi thường như thế nào theo quy định của pháp luật? Các mốc thời gian tôi đưa ra là dự kiến trong tương lai. Nhờ Luật sư và chuyên mục cứ tư vấn theo luật hiện hành ạ ?
Tôi cám ơn.
Thùy.

Hướng dẫn cách tính tiền trợ cấp thai sản cho lao động nữ sau sinh theo chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

4.1 Về vấn đề công ty chấm dứt hợp đồng lao động khi bạn mang thai:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, nếu như bạn đang mang thai thì công ty không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu công ty đơn phương chám dứt hợp đồng lao động thì thuộc vào trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Theo đó, công ty phải có các nghĩa vụ được quy định tại Điều 41 Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 41. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người sử dụng lao động.

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4.2 Về vấn đề hưởng chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Như vậy, trong trường hợp bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Vì vậy, nếu bạn nghỉ việc vào tháng 2/2020, và dự sinh vào tháng 12/2020, thì để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đóng bảo hiểm xã hội đủ ít nhất 06 tháng trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020.

Kính chào luật sư ! Em tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 5/2013 đến tháng 3/2016 , hiện tai ( tháng 4 /2016 ) em đang mang thai được 3 tháng , nhưng do thai yếu đi làm không nổi nên bộ phận cho em nghỉ ở nhà 1 tháng dưỡng thai , nghỉ không hưởng chế độ bảo hiểm . Trong 1 tháng đó , em không có đi làm nên không đóng bảo hiểm xã hội . Vậy cho em hỏi , khi em đi làm lại và đóng bảo hiểm đến khi sinh ( khoảng tháng 9/2016 ) , em có được hưởng trợ cấp thai sản không ? Vì có 1 tháng em không tham gia bảo hiểm ? Xin cảm ơn luật sư .

Trong trường hợp của bạn, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn thì theo khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì nếu thai của chị yếu, và phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì bạn có thể được nghỉ để dưỡng thai, và được hưởng chế độ thai sản, nếu đóng đủ 03 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Còn nếu bạn xin nghỉ không lương và sau đó đi làm lại, thì bạn vẫn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản nếu bạn đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh, không bắt buộc phải đóng liên tiếp. Vì vậy, nếu bạn dự sinh vào tháng 9/2016, và trong thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2016 bạn đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư, Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có người nghỉ thai sản từ tháng 01 năm 2016 tôi thấy đơn vị trả các khoản phụ cấp trong đó không có phụ cấp khu vực (0.5) khi được hỏi thì được trả lời phụ cấp khu vực không quy định đơn vị phải trả. Vậy xin hỏi luật sư chúng tôi có được hưởng phụ cấp khu vực khi nghỉ sinh không.

Đối với mức hưởng chế độ thai sản, bạn sẽ được thanh toán chế độ thai sản dựa trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp khác, cụ thể theo điểm b khoản 1 ĐIều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH:

" Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể:

- Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm việc của người lao động.

- Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện công việc.

- Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao."

=> Như vậy, tiền phụ cấp khu vực cũng được tính để được hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư, xin luật sư cho e hỏi sự việc như sau: Em làm công ty tư nhân được hơn 1 năm thì nghỉ sinh em bé, trước khi sinh, chủ doanh nghiệp có hỏi em là sau khi sinh xong em có vào làm lại hay không? Em trả lời là có, sau 6 tháng hoặc có thể sớm hơn, và chủ doanh nghiệp nói sẽ kiếm người làm bán thời gian thay cho em trong thời gian nghỉ và em sẽ đi làm lại, vậy là 6 tháng tính từ ngày em nghỉ, trước 1 tháng e có gọi điện cho chu doanh nghiệp là sắp xếp cho em vào làm lại, họ hẹn em ngày đó đi làm nhưng khi em lên công ty làm thì họ nói em nghỉ và xin công việc khác làm, họ hỏi em muốn công ty hỗ trợ phí bao nhiêu để đi xin việc khác. Vậy theo luật sư em phải làm sao? Vì em chỉ biết luật quy đinh không được cho người lao động nghỉ sau khi sinh em bé, và em muốn họ hỗ trợ bao nhiêu thì đúng quy định ạ. Em xin chân thành cám ơn

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2019 (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động đang hưởng chế độ thai sản, hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Như vậy, nếu lúc này công ty muốn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chính vì vậy. Công ty có trách nhiệm phải nhận bạn trở lại làm việc, và phải trả tiền lương, đóng tiền bảo hiểm xã hội cho những ngày bạn nghỉ việc. Nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc tại công ty, thì lúc này công ty có trách nhiệm phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn, ngoài ra phải bồi thường thêm ít nhất 02 tháng tiền lương cho bạn.

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ mới nhất như thế nào ?

Luật Minh Khuê, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về mức hưởng trợ cấp thai sản và cách tính theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ mới nhất như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

5.1 Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Theo điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện để bạn được hưởng bảo hiểm trợ cấp thai sản sau khi sinh con là bạn phải đóng được 6 tháng bảo hiểm trợ cấp thai sản trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh, trừ trường hợp bạn phải nghỉ để dưỡng thai trước khi sinh thì thời gian đóng bảo hiểm của bạn chỉ là 3 tháng.

5.2 Mức hưởng trợ cấp thai sản được quy định như sau:

- Về mức hưởng thì bạn sẽ được hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

- Về thời gian hưởng trợ cấp thai sản: người lao động sẽ được nghỉ 6 tháng trợ cấp thai sản và thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa là 2 tháng.

5.3 Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản

- Theo quy định thì trong vòng 45 ngày trở lại làm việc thì người lao động phải nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động để họ thực hiện thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ giấy tờ bao gồm các giấy tờ sau:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
  • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
  • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
  • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
  • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền

Thưa luật sư,tôi nghĩ thai sản được 4 tháng,được công ty cho biết là giấy tờ thủ tục đã duyệt nhưng công ty chưa có tiền để trả. Luật sư cho tôi hỏi tiền là do công ty hay bên bảo hiểm thanh toán? Và theo tôi được biết cách tính tiền thai sản là lấy 6 tháng lương gần nhất cộng lại và cộng thêm 2300000 đúng không ạ? Luật sư cho tôi hỏi 6 tháng lương gần nhất là lương thực tế mà tôi lãnh hàng tháng( lương theo sản phẩm) hay là lấy lương căn bản mà bảo hiểm quy định để tính tiền thai sản mà tôi đã được công ty báo trước ạ? Tôi chân thành cám ơn

Về trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thai sản là thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội chứ không phải người sử dụng lao động.

Thứ hai về mức hưởng trợ cấp thai sản: thì bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi sinh, không có cộng thêm 2.300.000 nữa

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là căn cứ mà công ty đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội để tham gia bảo hiểm cho bạn, là mức lương trong hợp đồng lao động của bạn, không bao gồm phụ cấp không thuộc đối tượng thu nhập phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thưa luật sư, Em đóng bảo hiểm được 1năm 2th,từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2016 thi em nghỉ ngang. Đến tháng 11 thì em lấy sổ. Nhưng hiện tại em đã có bầu 3 tháng em muốn đóng tiếp để được hưởng chế độ thai sản thì có cách nào không ạ? Nhờ luật sư giúp em

Bạn nghỉ việc từ tháng 6 năm 2016 mà hiện tại là tháng 11 thì bạn đã có thai được 3 tháng, nếu theo thời gian thông thường thì khoảng 6 tháng nữa bạn sẽ sinh, nếu tính ước lượng thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ 5 năm 2016 đến hết tháng 4 năm 2017, trong khoảng thời gian này thì bạn chỉ tham gia bảo hiểm được tháng 5 năm 2016 như vây bạn không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thai sản. Nếu bạn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm để đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản thì bạn phải tìm kiếm việc làm tiếp tục tham gia hợp đồng lao động và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc, và phải tham gia đóng bảo hiểm liên tục từ tháng 12 năm 2016 đến hết tháng 4 năm 2017.

Chào luật sư. Em mang thai được 6 tuần, công ty em mới thành lập chưa đủ khả năng để đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, bây giờ em muốn đóng bảo hiểm nhờ ở công ty khác đóng 100% đến khi sinh thì sau sinh em có được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 2 mức lương cơ sở và 6 tháng tiền tiền lương đóng bảo hiểm xã hội không. Nếu được thì do bảo hiểm chi trả hết phải không?

Về trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao đông nữ thì được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Theo để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con thì bạn vẫn phải đóng đủ bảo hiểm từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Việc báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì phải có hợp đồng lao động ký kết với công ty, theo đó nếu bạn muốn đóng bảo hiểm ở công ty khác thì bạn phải ký kết hợp đồng lao động với công ty đó. Mà theo quy định tại nghị định 44/2013/NĐ-CP nếu bạn tham gia hai hợp đồng lao động trở lên thì người sử dụng lao động của hợp đồng lao động đầu tiên sẽ phải có trách nhiệm tham giao bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho bạn. Do đó nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho bạn là nghĩa vụ bắt buộc đối với công ty hiện tại của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Điều kiện để người lao động hưởng chế độ thai sản là gì?

Trả lời:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Câu hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Câu hỏi: Trường hợp nào người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Trả lời:

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.