Luật sư tư vấn về chủ đề "luật bảo hiểm"

luật bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật bảo hiểm.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 mới nhất

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 mới nhất
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 số 46/2014/QH13

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 số 46/2014/QH13
Luật bảo hiểm y tế năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2008. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015:

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 số 25/2008/QH12

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 số 25/2008/QH12
Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12. (Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Định cư ở nước ngoài có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội không

Định cư ở nước ngoài có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam  theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội không
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Pháp luật bảo hiểm xã hội

Pháp luật bảo hiểm xã hội
Tập thể tác giả: 1. TS. PHẠM ĐỖ NHẬT TÂN, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 2. Ths. TRẦN THỊ THUÝ NGA, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Đề cương giới thiệu luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Đề cương giới thiệu luật bảo hiểm xã  hội năm 2006
Việc soạn thảo Luật BHXH được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, sự tham gia tích cực của các cơ quan nhà nước và ý kiến đóng góp của các đoàn thể, các cơ quan đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo tính khả thi của đạo luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả việc thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội ở nước ta.