1. Quy định về quyền hạn của cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 31/2016/TT-BCA quy định về quyền hạn của cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:

- Được áp dụng các biện pháp chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an để quản lý, giáo dục trại viên.

- Phối hợp với Đội Cảnh sát bảo vệ - cơ động, các đội nghiệp vụ khác để phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc; kiểm tra thư, các loại quà của trại viên; giám sát nội dung các cuộc nói chuyện điện thoại của trại viên theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đội nghiệp vụ trong việc quản lý, giáo dục trại viên.

- Chủ động, phối hợp, đề xuất và tham gia cuộc họp xét, đề nghị nâng, hạ loại và tổ chức quản lý trại viên theo loại; xếp loại chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn lại của quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cho trại viên.

- Phối hợp với cán bộ trực cơ sở giáo dục bắt buộc lựa chọn, giới thiệu trại viên thuộc tổ, đội trại viên để bầu vào Ban tự quản trại viên; đề xuất bãi miễn thành viên Ban tự quản thuộc tổ, đội trại viên khi trại viên đó vi phạm Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc, không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ hoặc vì lý do chính đáng khác.

- Phối hợp với các đội nghiệp vụ đề nghị khen thưởng, kỷ luật, gia hạn kỷ luật, giảm thời hạn kỷ luật cho trại viên thuộc tổ, đội trại viên.

2. Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được vay tiền của trại viên?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2016/TT-BCA quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm.

- Vay, mượn, xin, mua, bán, đổi hoặc nhận tiền, quà biếu của trại viên và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tự ý tiếp xúc với thân nhân của trại viên nhằm Mục đích cá nhân. Trường hợp phải tiếp xúc với thân nhân trại viên để phối hợp quản lý, giáo dục trại viên thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc (sau đây viết gọn là Giám đốc) và gặp tại phòng thăm gặp thuộc nhà thăm gặp.

- Cho trại viên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, cho tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm trong thời gian quản lý trại viên.

- Có lời nói, hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, phân biệt đối xử, trù dập trại viên; Tiết lộ bí mật đời tư của trại viên không đúng quy định.

- Làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến trại viên; sử dụng trại viên thực hiện Mục đích cá nhân.

Như vậy, theo quy định trên thì Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc không được vay tiền của trại viên.

3. Đối tượng nào bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc bao gồm:

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) nhưng không phải là tội phạm và không có nơi cư trú ổn định;

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 6 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Các hành vi theo quy định tại khoản 6 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) bao gồm: 

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

- Chiếm giữ trái phép tài sản;

- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

- Gây rối trật tự công cộng;

- Trộm cắp tài sản;

- Đánh bạc;

- Lừa đảo;

- Đua xe trái phép;

- Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

4. Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được sử dụng vũ khí quân dụng không?

Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được sử dụng vũ khí quân dụng không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 31/2016/TT-BCA như sau:

Trang bị, Điều kiện làm việc của Cảnh sát quản giáo:

- Cảnh sát quản giáo được sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, sổ, sách, tài liệu theo dõi quá trình chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của trại viên; được bố trí phòng làm việc, bàn, ghế, tủ đựng sổ sách, tài liệu và các phương tiện khác để phục vụ công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho trại viên theo quy định của pháp luật.

- Đối với trại viên lao động trong nhà xưởng, Cảnh sát quản giáo được sử dụng một phòng làm việc diện tích là 06 m2 tại khu vực nhà xưởng của cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Đối với trại viên lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc những công việc ngoài trời khác trên một diện tích cố định, được sử dụng tối thiểu là 40 m2 nhà làm việc để sinh hoạt tổ, đội trại viên, thực hiện việc giáo dục trại viên, bảo quản dụng cụ, sản phẩm lao động của trại viên và các tài sản khác.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc được sử dụng vũ khí quân dụng; công cụ hỗ trợ, sổ, sách, tài liệu theo dõi quá trình chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của trại viên.

5. Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc theo tôn giáo thì có được sử dụng kinh sách không? 

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ học tập, sinh hoạt của trại viên như sau:

Quy định về chế độ học tập của trại viên:

- Trại viên được học các chương trình giáo dục công dân mỗi tuần 01 buổi, mỗi buổi 04 giờ và các chương trình giáo dục khác của Bộ Công an;

- Cơ sở giáo dục bắt buộc tổ chức dạy Chương trình Xóa mù chữ cho những trại viên chưa biết chữ hoặc tái mù chữ, việc học văn hóa đối với những trại viên mù chữ, tái mù chữ là bắt buộc. Thời gian học văn hóa cho trại viên mỗi tuần 02 buổi, mỗi buổi 04 giờ, không tổ chức học vào các ngày Chủ nhật, lễ, Tết;

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có thể sắp xếp thời gian học văn hóa cho các đối tượng;

- Kinh phí hằng tháng chi cho việc học văn hóa, học nghề, giáo dục công dân cho mỗi trại viên tương đương với 05 kg gạo tẻ.

Quy định về chế độ sinh hoạt của trại viên:

- Trại viên được hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí; được đọc sách, báo, nghe đài, nghe phổ biến thời sự, chính sách, được xem vô tuyến truyền hình theo quy định của Bộ Công an;

- Mỗi cơ sở giáo dục bắt buộc được thành lập 01 thư viện, khu vui chơi, sân thể thao. Cứ 30 trại viên được phát 01 tờ báo Nhân dân và 01 tờ báo Pháp luật Việt Nam theo kỳ phát hành. Mỗi Phân khu được trang bị hệ thống truyền thanh, mỗi buồng ở tập thể được trang bị 01 ti vi;

- Ngoài thời gian tham gia các hoạt động giáo dục, học tập, lao động, sinh hoạt chung, trại viên theo tôn giáo được sử dụng kinh sách in được xuất bản, phát hành hợp pháp mỗi tuần một lần. Trại viên theo tôn giáo đăng ký với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cá nhân tại địa điểm, thời gian do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc quy định và không làm ảnh hưởng đến người khác. Cơ sở giáo dục bắt buộc có trách nhiệm quản lý, kiểm duyệt kinh sách trước khi cho trại viên sử dụng.

Như vậy trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc theo tôn giáo thì được sử dụng kinh sách. Việc sử dụng kinh sách phải đăng ký với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc để quản lý.

Ngoài việc được sử dụng kinh sách thì các trại viên này còn được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cá nhân tại địa điểm, thời gian do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc quy định và không làm ảnh hưởng đến người khác. Cơ sở giáo dục bắt buộc có trách nhiệm quản lý, kiểm duyệt kinh sách trước khi cho trại viên sử dụng.

Xem thêm: Cảnh sát quản lý trại giam là gì ? Khái niệm về cảnh sát quản lý trại giam ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có được vay tiền của trại viên? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!