Luật sư tư vấn về chủ đề "cho vay tiền"

cho vay tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cho vay tiền.

Hợp đồng vay tài sản, mẫu đơn hợp đồng vay tài sản, các quy định hiện hành mới nhất của Bộ luật Dân sự về hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản, mẫu đơn hợp đồng vay tài sản, các quy định hiện hành mới nhất của Bộ luật Dân sự về hợp đồng vay tài sản
Để giải quyết những khó khăn về kinh tế, cần vốn để kinh doanh hoặc các mục đích khác thì hợp đồng vay tài sản là phương tiện pháp lý để thỏa mãn những nhu cầu đó. Nghiên cứu và hiểu rõ các quy định pháp luật về loại hợp đồng này giúp chúng ta có thể hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra.

Cho vay là gì? Quy định về cấm cho vay và hạn chế cho vay?

Cho vay  là gì? Quy định về cấm cho vay và hạn chế cho vay?
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Vậy, việc cấm cho vay và hạn chế cho vay được quy định ra sao?

Bàn về trường hợp sau khi xử lý tài sản bảo đảm là đất đai mà có tranh chấp?

Bàn về trường hợp sau khi xử lý tài sản bảo đảm là đất đai mà có tranh chấp?
Thực tiễn có trường hợp người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng vay tài sản, người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thế chấp đúng quy định của pháp luật. Khi đến hạn trả nợ...

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô
Cơ cấu tổ chức chương trình, dự án tài chính vi mô là một trong những điều kiện và là tài liệu bắt buộc phải có để tiến hành đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô. Vậy cơ cấu tổ chức chương trình, dự án tài chính vi mô đươc pháp luật quy định như thế nào? Tìm hiểu trong bài chia sẻ dưới đây.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại?

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại?
Ngân hàng thỏa thuận cho khách hàng sử dụng một khoản với điều kiện hoàn trả và một tỷ lệ lãi suất trên vốn vay. Lãi suất cho vay là giá cả của một khoản tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay vốn. Lãi suất cho vay biến động phụ thuộc vào các yếu tố như:Quan hệ cung cầu về tín dụng trên thị trường...