>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

1. Trường giáo dưỡng là trường gì?

Trường giáo dưỡng là nơi tập trung những trẻ vị thành niên từ 12 tới dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật cần được giáo dục đặc biệt khi chưa cần thiết áp dụng hình phạt. Nhưng do yếu tố thân nhân, tính chất của hành vi phạm tội và hoàn cảnh sống của trẻ em đó thấy cần phải đưa vào trường giáo dưỡng.

Đó sẽ là nơi dành cho những người phạm tội trong độ tuổi chưa thành niên. Đây là biện pháp xử lý hành chính áp dụng khi hành vi vi phạm pháp luật theo quy định tại điều 92 của luật này dành cho những trẻ em tuổi tuổi vị thành niên phạm tội cố ý hoặc vô ý nhưng chưa cần thiết để áp dụng hình phạt. Mục đích đưa những trẻ em phạm tội vào trường giáo dưỡng nhằm trang bị văn hóa, sinh hoạt, lao động và học nghề dưới sự giáo dục và quản lý của nhà trường. 

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng.
Về bản chất pháp lý, đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp Tư pháp ngoài các hình phạt do Tòa án áp dụng cho người phạm tội, theo quy định của Bộ luật hình sự. Trường giáo dưỡng là nơi dành cho những người vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn xã hội và trật tự áp dụng đối với người chưa thành niên nhưng chưa phải là tội phạm với hình thức xử lý hành chính theo Luật của Xử lý vi phạm hành chính.
Như vậy, chỉ có những trẻ em phạm tội mà không cần áp dụng hình phạt, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hay những trẻ em vi phạm phát luật hành chính mới đủ điều kiện vào trường giáo dưỡng. Còn những trẻ em hư hỏng chưa phạm tội sẽ không đủ điều kiện theo quy định để vào trường giáo dưỡng theo luật. Trường hợp trẻ em nước ngoài phạm tôi không áp dụng hình thức này ở Việt Nam.
 

2. Những trường hợp không đưa và trường giáo dưỡng

Không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với các trường hợp sau đây:Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;Người đang mang thai có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
 

3. Điều kiện để vào trường giáo dưỡng?

Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡngNgười từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự.Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật này nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 

4. Hồ sơ vào trường giáo dưỡng?

Nếu trẻ đủ điều kiện để đưa vào trường giáo dưỡng như nằm trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, có hành vi phạm tội do cố ý hoặc vô ý theo quy định của Bộ luật hình sự nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Gia đình có thể làm các thủ tục sau để đưa con em mình vào trường giáo dưỡng qua hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm:
+ Bản tóm tắt lý lịch
+ Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó
+ Các văn bản về các biện pháp giáo dục đã áp dụng
+ Nhận xét của cơ quan công an, Ủy ban MTTQ , ý kiến của nhà trường mà người chưa thành niên phạm tội học tập, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ở cấp xã phường.
+ Nhận xét của người giám hộ hoặc cha mẹ của người đó.
Lưu ý, các cơ quan như tòa an, cơ quan công an quận huyện có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị cho từng trường hợp cụ thể nên cha mẹ, người thân không cần phải có đơn xin vào trường giáo dưỡng. Thực tế, không có mẫu đơn xin vào trường giáo dưỡng được ban.Theo đó, gia đình, người có trách nhiệm liên quan đến trẻ em phạm tội tuổi vị thành niên sẽ được các cơ quan có thẩm quyền thông báo về tình hình đưa vào trường giáo dưỡng cụ thể.
 

5. Những cơ quan nào có trách nhiệm đưa trẻ phạm tội vào trường giáo dưỡng?

Đưa trẻ vị thành niên phạm tội vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch UBND quận, huyện hay thành phố, thị xã thuộc tỉnh quyết định cho người chưa thành niên phạm tội để vào trường tập trung học giao dục hướng nghiệp, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt và lao động với sự giáo dục, quản lý của trường.
Nếu cơ quan có thẩm quyền thấy rằng không cần áp dụng hình phạt đối với trẻ vị thành niên phạm tội khi xét xử thì Tòa án sẽ có Quyết định thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và cơ quan Công an cùng các cấp có liên quan sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định từ Tòa an.
Trường hợp trẻ em phạm tội do cơ quan Công an cấp tỉnh, huyện trực tiếp thụ lý, điều tra, phát hiện sẽ do nơi này tiến hành lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. Sau đó, cơ quan lập hồ sơ có trách nhiệm thông báo cho trẻ phạm tội, gia đình, người đại diện của họ về việc này và gửi tới Trưởng phòng ta pháp cấp quận, huyện để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ sau đó gửi Trưởng công an quận, huyện cùng cấp. Trưởng công an sẽ rà soát lại và quyết định chuyển hồ sơ đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Tóm lại, trong quy trình đưa trẻ vị thành niên phạm tội chưa cần áp dụng hình phạt vào trường giáo dưỡng sẽ do Tòa án nhân dân cấp huyện đưa ra Quyết định và Công an cấp huyện sẽ thực hiện đưa đối tượng đó vào trường giáo dưỡng theo đúng quy định.
Theo đó, gia đình không thể tự nguyện xin cho con em mình vào trường giáo dưỡng nếu trẻ không đủ điều kiện nêu ở trên, không nằm trong đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
Như vậy khi đủ điều kiện đưa một trẻ vị thành niên vào trường giáo dưỡng theo quy định ở trên, gia đình không phải làm đơn, không phải làm thủ tục gì cũng như không thể muốn xin vào trường giáo dưỡng là được. Do đó, đây là quyết định của các cơ quan, chính quyền có liên quan trong vấn đề này. Những trẻ vị thành niên thường bỏ học, quậy phá hay bỏ nhà đi bụi mà chưa có hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, các em đó sẽ chưa phải là đối tượng được áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
 

6. Danh sách một số trường giáo dưỡng

Trường giáo dưỡng số 1

Trường giáo dưỡng số 2
Địa chỉ: Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình
Trường giáo dưỡng số 3 
Địa chỉ: thôn phú túc, hòa phú, QL14G, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng
Trường giáo dưỡng số 4 
Địa chỉ: Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
Trường giáo dưỡng số 5
Địa chỉ: ấp 9, Bến Lức, Long An
 

7. Truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn

Người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc chưa thi hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn thì Trưởng Công an cấp huyện nơi đã lập hồ sơ ra quyết định truy tìm.
Học sinh bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết định truy tìm; trại viên bỏ trốn thì Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc ra quyết định truy tìm. Thời gian trốn khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc không được tính vào thời gian chấp hành quyết định.
Cơ quan đã ra quyết định truy tìm có trách nhiệm tổ chức truy tìm đối tượng bỏ trốn; nếu đối tượng có hành vi chống đối thì được áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc người đó phải chấp hành.Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm phối hợp, giúp các cơ quan nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này trong việc truy tìm đối tượng bỏ trốn.
Khi phát hiện đối tượng có quyết định truy tìm, mọi người có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc đưa ngay đối tượng đến cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất để đưa đối tượng đến cơ quan Công an cấp huyện. Khi nhận đối tượng, cơ quan Công an phải lập biên bản, lấy lời khai của người đó, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy tìm biết để đến nhận đối tượng. Khi nhận được thông báo, cơ quan đã ra quyết định truy tìm phải cử người đến ngay để nhận, đưa người đó về trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Khi giao, nhận đối tượng phải lập biên bản. Việc đưa đối tượng về trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật về áp giải người theo thủ tục hành chính.
Đối với người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng chưa chấp hành mà bỏ trốn, nếu khi truy tìm được mà người đó đủ 18 tuổi trở lên thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng đóng trụ sở chính xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Đối với học sinh đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng bỏ trốn, nếu khi truy tìm được mà người đó đã đủ 18 tuổi trở lên thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng đóng trụ sở chính xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Công ty luật Minh KHuê  (tổng hợp & phân tích)