1. Chào hàng cạnh tranh áp dụng với gói thầu có giá gói thầu bao nhiêu?

Hình thức chào hàng cạnh tranh, như được quy định tại Điều 24 của Luật Đấu thầu 2023, là một quy trình quan trọng trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện các dự án, đặc biệt là những gói thầu có giá trị không lớn. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các gói thầu có giá trị không vượt quá 05 tỷ đồng, với mục đích tạo điều kiện cho nhiều nhà cung cấp tham gia, từ đó tăng cơ hội cho sự cạnh tranh và sự đa dạng trong lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, các trường hợp mà chào hàng cạnh tranh được áp dụng bao gồm:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản: Đây là các gói thầu liên quan đến cung cấp dịch vụ mà không đòi hỏi sự tư vấn chuyên sâu hay phức tạp, chẳng hạn như các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vệ sinh, hoặc dịch vụ bảo dưỡng.

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường: Đây là các gói thầu liên quan đến mua sắm các sản phẩm hàng hóa mà có sẵn trên thị trường với đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa và có chất lượng tương đương nhau. Các sản phẩm như vật liệu xây dựng thông dụng, vật liệu văn phòng, hoặc thiết bị điện gia dụng có thể là những ví dụ cho trường hợp này.

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt: Các công trình xây dựng đơn giản như việc xây dựng nhà ở nhỏ, xây dựng công trình công cộng cỡ nhỏ, hoặc các công trình cơ sở hạ tầng cơ bản có thể thuộc vào đây. Đặc biệt hữu ích để thu hút các nhà thầu nhỏ và vừa có khả năng tham gia.

- Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp: Trong trường hợp này, gói thầu bao gồm cả việc cung cấp hàng hóa và thực hiện công việc xây lắp. Mở ra cơ hội cho các nhà thầu có kinh nghiệm trong cả hai lĩnh vực, từ đó tạo ra sự linh hoạt trong việc chọn lựa nhà thầu.

Như vậy, chào hàng cạnh tranh trong các trường hợp như đã nêu trên là một cơ chế quan trọng để tạo điều kiện cho sự tham gia đa dạng của các nhà cung cấp, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình thực hiện dự án. Theo đó thì theo quy định, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

 

2. Chào hàng cạnh tranh là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu?

Căn cứ dựa vào điều 20 của Luật Đấu thầu 2023 thì có quy định cụ thể về các hình thức lựa chọn nhà thầu, theo đó thì các hình thức lựa chọn nhà thầu sẽ bao gồm:

Chào hàng cạnh tranh là một trong những phương thức lựa chọn nhà thầu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong quá trình thực hiện các dự án. Theo quy định của Điều 20 trong Luật Đấu thầu 2023, các hình thức lựa chọn nhà thầu được phân loại cụ thể như sau:

- Đấu thầu rộng rãi: Là quy trình mở cửa cho tất cả các nhà thầu có khả năng và quan tâm để nộp hồ sơ đấu thầu, và sau đó tham gia vào các vòng đấu thầu để giành quyền thực hiện dự án.

-  Đấu thầu hạn chế: Trong hình thức này, quy trình đấu thầu chỉ mở cho một số nhà thầu được chọn lọc trước đó dựa trên các tiêu chí nhất định, như kinh nghiệm, khả năng tài chính, hoặc hiệu suất trước đó.

- Chỉ định thầu: Đây là quy trình trong đó chủ thầu công chọn một nhà thầu cụ thể mà họ tin tưởng để thực hiện dự án, thường được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt hoặc khi không có sự cạnh tranh nào khác.

- Chào hàng cạnh tranh: Là quy trình mà các nhà thầu quan tâm được mời để nộp các đề xuất cạnh tranh với nhau, thường dựa trên các yêu cầu cụ thể mà chủ thầu công đã đề ra.

- Mua sắm trực tiếp: Quy trình mà chủ thầu công mua các hàng hoặc dịch vụ trực tiếp từ một nhà cung cấp mà không thông qua bất kỳ quy trình đấu thầu nào.

- Tự thực hiện: Trong trường hợp này, chủ thầu công quyết định thực hiện dự án bằng cách sử dụng nguồn lực và nhân lực của họ mà không cần tới sự hỗ trợ từ các nhà thầu bên ngoài.

- Tham gia thực hiện của cộng đồng: Là quy trình trong đó cộng đồng địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc thực hiện dự án.

- Đàm phán giá: Là quy trình mà chủ thầu công đàm phán với các nhà thầu để thống nhất giá cả và điều kiện của hợp đồng mà không thông qua quy trình đấu thầu chính thức.

- Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Là quy trình được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt khi không thể sử dụng các phương thức lựa chọn nhà thầu thông thường.

Trong đó, chào hàng cạnh tranh là một phương thức quan trọng giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời tạo điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu.Và chào hàng cạnh tranh là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu. 

 

3. Khi tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần tuân thủ nguyên tắc nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 37 của Luật Đấu thầu 2023 có quy định như sau về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Khi tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các cơ quan chủ thầu cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng được quy định tại Điều 37 của Luật Đấu thầu 2023. Dưới đây là một số điểm quan trọng của các nguyên tắc này:

- Toàn diện và chi tiết: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải được lập cho toàn bộ dự án hoặc dự toán mua sắm. Nếu dự toán mua sắm không đủ điều kiện để lập kế hoạch cho toàn bộ dự án, thì có thể lập kế hoạch cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

- Xác định rõ thời gian và giá trị: Trong trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện lâu hơn 01 năm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu cũng như giá trị gói thầu dựa trên toàn bộ thời gian thực hiện. Trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, việc xác định rõ thời gian và giá trị của các gói thầu là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với những gói thầu có thời gian thực hiện kéo dài hơn một năm.

Trong trường hợp này, cần phải tiến hành một phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đầu tiên, việc nêu rõ thời gian thực hiện của gói thầu là vô cùng quan trọng để cung cấp cho các nhà thầu có cái nhìn rõ ràng về yêu cầu về thời gian và khả năng thực hiện dự án của họ. Thời gian thực hiện được xác định cụ thể sẽ giúp tránh được những hiểu lầm hoặc tranh cãi về yêu cầu về thời gian trong quá trình thực hiện hợp đồng sau này.

- Phân chia rõ gói thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu, đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Căn cứ vào tính chất kỹ thuật và đồng bộ hóa: Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật và trình tự thực hiện dự án, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và dự toán mua sắm.

- Thời điểm lập kế hoạch: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có dự toán mua sắm và quyết định phê duyệt dự án, hoặc đồng thời với quá trình lập dự án và dự toán mua sắm. Đảm bảo tính nhất quán và phù hợp của kế hoạch với quy trình tổng thể của dự án.

Tuy các nguyên tắc này có thể có những điểm chung, nhưng chúng cũng cần được điều chỉnh và áp dụng một cách linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể của dự án để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Giá gói thầu xây dựng được xác định như thế nào?