Ngày 17/8/2015 tôi được Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận – Kiên Giang ( Nơi tôi đóng BHYT khám chữa bệnh ban đầu ) chuyển tôi về tuyến trên là Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM để giải phẫu cất tử cung . Ngày 29/8/2015 cho tôi xuất viện và cho tôi nghỉ hưởng BHXH 10 ngày kể từ 30/8/2015 đến 8/9/2015. Vì sức khoẻ còn yếu và vết mổ còn đau nên tôi đi bệnh viện khoa huyện Vĩnh Thuận – Kiên Giang và được Bác sỹ cho phép nghỉ thêm 10 ngày xin hỏi Luật Sư:

1) Tôi được hưởng chế độ BHXH như thế nào từ 17/8/2015 đến 8/9/2015.? Hưởng lương tại đơn vị hay ở BHXH ?

2) Tôi được hướng chế độ Bảo hiểm tai nạn phẫu thuật như thế nào ?

3) Nếu sau ngày 8/9/2015 tôi còn yếu chưa công tác được tôi còn được nghỉ bao nhiêu ngày ? và được hướng chế độ về lương tại đơn vị hay chuyển qua BHXH ?

Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật Minh Khuê.

Chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng khi nghỉ ốm ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp  xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006;

Nghị định 152/2006/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Nội dung tư vấn:

1) Tôi được hưởng chế độ BHXH như thế nào từ 17/8/2015 đến 8/9/2015? Hưởng lương tại đơn vị hay ở BHXH ?

Điều 23 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau như sau:

"Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.

2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân."

Theo đó bạn đã đóng bảo hiểm 24 năm, bạn làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với bạn là 40 ngày không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần. Như vậy bạn nghỉ từ 17/8/2015 đến 8/9/2015 là 20 ngày, nếu trong năm bạn chưa nghỉ hưởng chế độ ốm đau lần nào thì trong thời gian 20 ngày này bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

"Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc."

Như vậy trong thời gian 20 ngày nghỉ ốm theo quyết định của bệnh viện thì bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng 7 liền kề trước đó. Và bạn sẽ nhận số tiền này tại cơ quan bảo hiểm xã hội, theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì đơn vị sử dụng lao động không phải trả lương khi người lao động nghỉ ốm đau.

2) Tôi được hướng chế độ Bảo hiểm tai nạn phẫu thuật như thế nào ?

Bảo hiểm tai nạn phẫu thuật là bảo hiểm thương mại của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nên vấn đề hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng khi bạn mua bảo hiểm. Bạn phải căn cứ vào hợp đồng mua bán lúc đầu để biết mình sẽ được hưởng những gì khi phải phẫu thuật và trong thời gian nghỉ ốm đau này.

3) Nếu sau ngày 8/9/2015 tôi còn yếu chưa công tác được tôi còn được nghỉ bao nhiêu ngày ? và được hướng chế độ về lương tại đơn vị hay chuyển qua BHXH ?

Theo phân tích ở trên thì một năm bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 40 ngày, tính đến ngày 8/9/2015 thì bạn đã nghỉ 20 ngày rồi nên nếu sau ngày 8/9/2015 bạn vẫn còn yếu chưa công tác được và có quyết định của bệnh viện được tiếp tục nghỉ thì bạn sẽ được nghỉ thêm 20 ngày nữa được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau như trên. Nếu hết thời gian này mà bạn vẫn chưa thể đi làm được thì bạn sẽ được hưởng thêm chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau theo quy định tại Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2006 và hướng dẫn thi hành tại Điều 12 Nghị định 152/2006/NĐ-CP nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

"Điều 12. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày:

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở."

Theo đó bạn sẽ được hưởng thêm 7 ngày nghỉ dưỡng sức nữa và mức hưởng sẽ là 25% mức lương tối thiểu nếu nghỉ tại nhà hoặc 40% mức lương tối thiểu nếu nghỉ tại bệnh viện. Và chế độ này bạn vẫn nhận ở cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.