Vậy em được hưởng chế độ bảo hiểm/ dưỡng sức như thế nào, và thời gian tính dưỡng sức là sau 30 ngày theo luật (tức ngày 9/6/2018 - 9/7/2018) hay 30 ngày kể từ ngày đi làm lai (9/8/2018). Cảm ơn luật Minh Khuê đã tư vấn.

Trả lời:

Trước hết, thay mặt bộ phận tư vấn pháp luật công ty luật Minh Khuê xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi đã tìm hiểu và tư vấn như sau:

1. Đối tượng hưởng chế độ ốm đau

Theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định đối tượng được hưởng chế độ ốm đau:

Điều 24. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Trong trường hợp của bạn, bạn làm việc ở công ty nên có thể cho rằng bạn thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội nên bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau.

2. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Với trường hợp của bạn, bạn bị gãy chân (được xác định không phải là tai nạn lao động) nên chị sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

3. Chế độ hưởng chế độ ốm đau

* Về thời gian hưởng chế độ ốm đau:

>> Xem thêm:  Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông ?

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Trong trường hợp của bạn, như bạn cho biết là bạn nghỉ chế độ ốm đau 3 tháng có nghĩa là bạn phải đóng bảo hiểm từ đủ 30 năm trở lên. Nếu không số năm bảo hiểm của bạn không đủ 30 năm trở lên thì bạn không sẽ không được nghỉ số ngày tối đa là 60 ngày.

* Về mức hưởng chế độ ốm đau

Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Như vậy, mức hưởng chế độ ốm đau= số ngày nghỉ x 75% X mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội liền kề trước khi nghỉ việc.

* Nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Như vậy, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ được tính trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đầu trở lại làm việc. Nên như bạn nói, bạn bắt đầu làm trở lại làm việc vào ngày 10/8/2018 thì đó là ngày tính thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người bị cách ly y tế do bị nhiễm Covid-19 được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như thế nào?