1. Chế độ thai sản có được giải quyết khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội ?

Chào luật sư, Hiện nay em đang nghỉ chế độ thai sản, công ty đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của nhân viên. Vậy khi em nghỉ hết 6 tháng thai sản và đi làm lại thì em có được hưởng tiền chế độ thai sản không ? Và thủ tục như thế nào.?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi !

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy theo quy định trên, bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh. Căn cứ theo Mục 3 Công văn số 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội tại các công ty nợ tiền bảo hiểm khi thực sự gặp khó khăn: Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Theo hướng dẫn tại công văn thì bạn phải đợi công ty đóng hết khoản nợ BHXH để được hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu doanh nghiệp ưu tiên thực hiện đóng bảo hiểm cho mình theo đúng quy định công văn trên để được nhận trợ cấp thai sản trong thời gian sớm nhất.

Về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1, Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này

Như vậy, khi bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì có thể chuẩn bị những giấy tờ như quy định bên trên để được giải quyết chế độ thai sản. Về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản thì được quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Như vậy, trong trường hợp của bạn thời hạn nộp hồ sơ hưởng thai sản của lao động nữ là 45 ngày kể từ ngày bạn đi làm lại. Sau đó, công ty và cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ cho bạn.

>> Xem thêm một số hướng dẫn chi tiết tại: Công văn 856/LĐTBXH-BHXH

>> Xem thêm:  Các khoản tiền được nhận khi nghỉ việc ? Người lao động tự ý nghỉ việc phải bồi thường những gì ?

2. Tư vấn chế độ thai sản cho lao động nữ vì lý do sức khỏe nên phải xin thôi việc sớm ?

Kính chào luật sư, Tôi có thắc mắc sau, mong luật sư trả lời dùm ạ: tôi đang mang thai và ngày dự sinh của tôi là ngày 03/01/2017. Công ty bắt đầu tham gia bhxh cho tôi từ tháng 04/2016. Vì lý do sức khỏe nên tôi làm hết tháng 10/2016 thì xin thôi việc. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi thôi việc không ạ ?
Cảm ơn luật sư nhiều. .

Tư vấn chế độ thai sản cho lao động nữ vì lý do sức khỏe nên phải xin thôi việc sớm ?

Trả lời:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn dự sinh ngày 3/1/2017 như vậy, theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 1/2016 đến tháng 12 năm 2016. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được vừa đủ 06 tháng. Nên theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản rồi. Để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản khi bạn đã thôi việc, bạn có thể chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Bản sao giấy khai sinh / Giấy chứng sinh của con;

- Sổ bảo hiểm xã hôi.

Và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi bạn đang cư trú để yêu cầu giải quyết chế độ thai sản.

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

3. Tư vấn Có được hưởng chế độ thai sản không ?

Thưa luật sư, Hiện tại vợ mình đã đóng bảo hiểm 38 tháng liên tục từ tháng 03/2012 tới 05/2015 do sức khỏe nên đã xin nghỉ công ty và dừng không đóng bảo hiểm nữa.Tháng cuối cùng đóng là tháng 05/2015 và vợ mình dự kiến sinh vào đầu tháng 11/2015 . Vậy với thời gian đóng bảo hiểm như trên vợ mình có được hưởng chế độ thai sản không ?
Tôi xin cảm ơn !

Tư vấn Có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

"Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trường hợp của bạn vợ bạn dự tính sinh vào đầu tháng 11/2015 thì thời gian 12 tháng tước khi sinh của vợ bạn sẽ được tính từ tháng 11/2014 đến 10/2015, trong khoảng thời gian này thì vợ bạn đóng bảo hiểm được tháng 11,12 năm 2014 và tháng 1,2,3,4,5 năm 2015. Theo đó bạn đóng được 7 tháng bảo hiểm trong vòng 12 tháng trước khi sinh, nên vợ bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tính thời gian nghỉ việc để được hưởng thai sản ?

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?

4. Tư vấn các quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi e có tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2013 đến hết tháng 7/2015 thì nghỉ việc. Đến tháng 1/2016 em có tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới, hiện giờ em đang có thai và ngày dự sinh là khoảng giữa tháng 6. Vậy luật sư có thể cho em biết là trường hợp của em nếu em tiếp tục làm việc đến ngày sinh thì em có được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ ?
Em xin cám ơn!

Tư vấn các quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty, câu hỏi của bạn được tư vấn như sau

Về cụ thể trong trường hợp này của bạn, trong Khoản 2, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cụ thể điều kiện được hưởng chế độ thai sản: " 2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Phân tích trong vấn đề của bạn, bạn dự định giữa tháng 6/2016 bạn sẽ sinh tức là bạn đã thụ thai từ tháng 10/2015, đến tháng 01/2016 bạn bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm từ công ty mới. Bên cạnh đó bạn có khoản thời gian gián đọan đóng bảo hiểm xã hội cụ thể là bạn nghỉ việc công ty cũ từ 7/2015 đến tháng 01/2016 bạn mới đóng bảo hiểm xã hội lại. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn có thể tính thời gian bạn tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước 12 tháng khi sinh như sau:

- 12 tháng trước khi sinh bao gồm (tháng 6/2015 đến tháng 6/2016), đây là khoản thời gian xác định 12 tháng trước khi sinh con, trong thời gian này lao động nữa muốn nhận trợ cấp thai sản thì phải đóng đủ 6 tháng

- Trường hợp của chị, chị đóng bảo hiểm hết tháng 7/2015, sau đó bạn tham gia bảo hiểm xã hội lại lúc tháng 01/2016 đến khoảng 15/6/2016 chị sẽ sinh con. Như vậy tính đến tháng 6/2016 chị đóng bảo hiểm được 6 tháng 15 ngày.

Vì vậy trường hợp của chị vẫn được hưởng trợ cấp thai sản nên chị nộp hồ sơ theo đúng quy định của luật đến người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm để được chi trả trợ cấp thai sản.

5. Các bước thực hiện

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động

Bước 2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của BHXH

Thời hạn giải quyết của DN : chi trả bảo hiểm cho người lao động trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

Thời hạn giải quyết của cơ quan BHXH: Trong thời hạn 06 ngày đối với DN đề nghị, trong thời hạn 03 ngày đối với người lao động đề nghị và hồ sơ đã đủ theo quy định của pháp luật. (căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH)

Mong rằng những thông tin tư vấn pháp lý trên đây sẽ hữu ích đối với bạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến các chế độ bảo hiểm quý khách hàng vui lòng liên lạc đến 1900.6162 để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật BHXH - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ việc rồi có thể tự đi làm chế độ thai sản được không?