Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn:

1. Chi phí lãi gửi ngân hàng

Theo Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau :

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Ngoài ra theo khoản 7 điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN cụ thể

Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy khoản tiền lãi gửi ngân hàng vẫn nằm trong các khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2.Chi phí khấu hao không được trừ

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định :

Thứ nhất chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi mua tài sản về phải hạch toán tăng ghi sổ kế toán phải trích khấu hao. Khi mua tài sản về chưa sử dụng ngay thì hạch toán qua tài khoản 241 khi đưa vào sử dụng thì chuyển qua tài khoản 211.

Chú ý: tài sản đang dùng cho sản xuất, kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng để sửa chữa bảo dưỡng định kỳ với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản tiếp tục đưa vào phục vụ sản xuất, kinh doanh thì khoảng thời gian tạm dừng đó doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ hai chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

Thứ ba chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

Tài sản cố định có đầy đủ hồ sơ : Hóa đơn, biên bản bàn giao thẻ tài sản cố định, bảng tính khấu hao tài sản cố định và phải đăng ký trích khấu hao tài sản cố định.

Thứ tư Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Hàng năm, doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo quy định hiện hành của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Thì được trích khâu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng. TSCĐ góp vồn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất…có đánh giá lại. Thì doanh nghiệp nhận TSCĐ được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Ngược lại, đối với loại tài sản không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ. Thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí theo giá đánh giá lại

Thứ năm phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng

Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tàu bay dân dụng, du thuyền (ngoại trừ ô tô, tàu bay dân dụng, du thuyền dùng cho kinh doanh vận tải, du lịch, lái thử thỏa mãn điều kiện được đăng ký tên doanh nghiệp và trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có các ngành nghề này)

Thứ sáu quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ

Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thì được phân bổ vào chi phí

Thứ bảy trường hợp mua tài sản cố định nhà cửa, quyền sử dụng đất

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài. Thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình

Thứ tám khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác

Thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất. Tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Lương Thị Lan - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê