Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý:

- Thông Tư số 10/2013/TT-BXD

Tư vấn:

Hồ sơ chuẩn bị đầu tư và hợp đồng xây dựng

Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng là một trong các danh mục hồ sơ hoàn công công trình đầu tiên cần được tập hợp. Nó bao gồm các loại chứng từ như sau:

 • Quyết định về chủ trương đầu tư.
 • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Văn bản thẩm định và tham gia ý kiến trong việc nghiệm thu dự án của cơ quan ban ngành có liên quan.
 • Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư cho người dân.
 • Văn bản cho phép sử dụng các đầu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào.
 • Quyết định cấp hoặc cho thuê đất của cơ quan chức năng.
 • Giấy phép xây dựng.
 • Tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu.

Hồ sơ khảo sát xây dựng và thiết kế công trình

Hồ sơ khảo sát xây dựng và thiết kế công trình được xem là xương sống của danh mục hồ sơ hoàn công. Bộ hồ sơ này cần tập hợp được các loại giấy tờ như:

 • Phương án kỹ thuật và báo cáo khảo sát dành cho công trình xây dựng.
 • Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Phiếu đánh giá kết quả thẩm tra, kiểm định thiết kế và các quyết định phê duyệt kỹ thuật.
 • Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình được chủ đầu xác nhận.
 • Biên bản nghiệm thu thiết kế của công trình.
 • Một số văn bản và tài liệu khác có liên quan đến quá trình khảo sát, thiết kế công trình.

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình

Sau cùng, nằm trong danh mục hồ sơ hoàn công công trình theo thông tư chính là bộ hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình. Khi này người tiến hành thủ tục hoàn công cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ như sau:

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

 • Các thay đổi trong quá trình xây dựng so với bản vẽ ban đầu.
 • Văn bản thẩm định và phê duyệt của cơ quan chức năng cho phép các thay đổi của công trình.
 • Bản vẽ hoàn công công trình.
 • Các biên bản kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình.
 • Các chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa được cấp theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kết quả quan trắc học, đo đạc trong thi công.
 • Các bản nghiệm thu xây dựng.
 • Kết quả đối chứng, kiểm định chất lượng.
 • Nguồn gốc của thiết bị được sử dụng trong công trình.
 • Quy trình vận hành, khai thác và bảo trì công trình.
 • Văn bản xác nhận của cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề an toàn chất lượng công trình.
 • Kết quả nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng.
 • Biên bản nghiệm thu từng hạng mục.
 • Các phụ lục cần sửa chữa, khắc phục sau quá trình đưa công trình vào sử dụng.

Tóm lại, danh mục hồ sơ hoàn công công trình bao gồm 3 bộ hồ sơ chính. Trong mỗi bộ hồ sơ cần tập hợp được các loại chứng từ quan trọng có liên quan.

Hồ sơ hoàn công là những tài liệu, nhật ký, lý lịch được lưu lại của từng công trình xây dựng gồm: Phê duyệt dự án, phê duyệt đầu tư, khảo sát thiết kế xây dựng, dự toán, thi công công trình. Hay nói cách khác, tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình xây dựng nên một công trình từ A-Z gọi là hồ sơ hoàn công.

Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng thì hoàn công là thủ tục cuối cùng hợp thức hóa công trình xây dựng về mặt pháp lý do đó đây là bước vô cùng quan trọng.

Vai trò của hồ sơ hoàn công

– Làm cơ sở cho việc nghiệm thu từng giai đoạn, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

– Hồ sơ hoàn công xây dựng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán của đơn vị xây dựng.

– Hoàn công xây dựng có tác dụng giống như một người hướng dẫn cho người khai thác sử dụng, ngoài ra còn giúp cho các cơ quan quản lý trực tiếp công trình nắm rõ đầy đủ tình trạng ban đầu để có thể khai thác và sử dụng và khai thác hết khả năng của công trình cũng như có biện pháp tu sửa, sửa chữa sao cho phù hợp nhất.

– Hồ sơ hoàn công xây dựng còn giúp các chủ đầu tư đưa ra được những phương án thiết kể bảo vệ công trình một cách tốt nhất.

– Khi thiết lập hồ sơ hoàn công xây dụng là cơ sở để phục vụ cho việc thiết kế, mở rộng, nâng cấp công trình khi cần.

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

– Ngoài ra nó còn có tác dụng dùng để tìm lại những số liệu cần thiết có liên quan tới công trình cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu cũng như các cơ quan thanh tra khi cần.

Quy trình 4 bước nghiệm thu hoàn công

Bước 1: Xác định điều kiện hoàn công

Hoàn công nhà là bước bắt buộc trong quy trình xây dựng thi công các công trình lớn nhỏ thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng. Đồng nghĩa vơi việc bạn sẽ không phải làm thủ tục hoàn công nếu căn nhà của bạn không bắt buộc phải xin cấp phép xây dựng trước khi tiến hành thi công.

Bước 2: Xác định hiện trạng công trình để hoàn công

Sau khi hoàn tất công đoạn thi công, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm dọn dẹp công trình, chuẩn bị tài liệu nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 4: Liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

UBND cấp xã, quận/ huyện sẽ có thẩm quyền xử lý thủ tục hoàn công vì thế các bạn có thể liên hệ sau khí đã đảm bảo hoàn tất hồ sơ để tiến hành thủ tục.

Như vậy, Hồ sơ hoàn công không nhất thiết phải cần dấu đỏ được scan

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?