Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhà thầu"

nhà thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhà thầu.

Phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ
Hiện nay, có nhiều hoạt động cần liên quan đến đấu thầu. Tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa phân biệt được nhà thầu chính và nhà thầu phụ như thế nào. Do đó, Luật Minh Khuê sẽ giải thích các vấn đề liên quan và phân tích sự khác nhau giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ thông qua bài tư vấn dưới đây:

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?

Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu liên danh được quy định như thế nào trong luật đấu thầu. Hai nhà thầu liên danh nhưng chỉ một bên đứng ra có bảo đảm dự thầu thì có được hay không? Người đứng đầu liên doanh chịu trách nhiệm làm cam kết tín dụng và bảo lãnh dự thầu chỉ ghi tên một công ty đứng đầu liên doanh trong bão lãnh dự thầu và cam kết tín dụng, như vậy có đúng quy định không ? Cảm ơn!

Tổ chuyên gia có được phép lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Tổ chuyên gia có được phép lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?
Tổ chuyên gia ngoài nhiệm vụ thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất...thì Tổ chuyên gia đấu thầu được giao lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu để trình Tổ thẩm định và trình Giám đốc phê duyệt phát hành để đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm khi áp dụng Mẫu E-HSMT thì bên mời thầu có được chỉnh sửa yêu cầu?

Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm khi áp dụng Mẫu E-HSMT thì bên mời thầu có được chỉnh sửa yêu cầu?
Khi nhà thầu tham gia đấu thầu thì cần phải đáp ứng doanh thu bình quân hằng năm. Vậy thì trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm khi áp dụng Mẫu E-HSMT thì bên mời thầu có được chỉnh sửa yêu cầu? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu mua sắm tài sản thường xuyên ?

Quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu mua sắm tài sản thường xuyên ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu; Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 58/2016/TT-BTC. Quy định về quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu mua sắm, cụ thể:
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng