1. Nhiệm vụ của chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc

Theo Bản mô tả vị trí làm việc của Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc, theo Phụ lục số 1 của Thông tư 01/2023/TT-UBDT, quy định về vị trí này bao gồm các nhiệm vụ chuyên môn và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc như sau:

+ Xây dựng văn bản: Chủ trì nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án chiến lược về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc. Chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp và đánh giá các đề án, chương trình, chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các văn bản.

+ Hướng dẫn, thẩm định, góp ý văn bản: Chủ trì triển khai hướng dẫn các văn bản liên quan đến lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc. Thẩm định, hoặc tham gia thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Các văn bản đáp ứng chất lượng và tiến độ đề ra.

+ Kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản: Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án về dân tộc và công tác dân tộc. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Đảm bảo tuân thủ kế hoạch và chất lượng công việc.

+ Thực hiện các hoạt động chuyên môn và phối hợp công tác: Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Đảm bảo quy trình công tác và tuân thủ kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

+ Thực hiện chế độ hội họp: Theo nhiệm vụ được phân công. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Tiếp thu và triển khai thông tin theo kết luận cuộc họp.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Xây dựng kế hoạch cá nhân dựa trên nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và thực hiện theo đúng tiến độ. Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ và nội dung đề ra.

 

2. Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc phải có ngạch chuyên viên chính

Theo Bản mô tả vị trí làm việc của Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc, quy định về trình độ của vị trí như sau theo Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT: Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương ít nhất 06 năm, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu là 01 năm (đủ 12 tháng).

Trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương, đã chủ trì xây dựng và thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc các đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh, được cơ quan sử dụng công chức giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Nắm được phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu của vị trí, Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc cần có kinh nghiệm làm việc đủ 06 năm, trong đó có ít nhất 01 năm giữ ngạch chuyên viên chính, và đã thực hiện các nhiệm vụ chủ trì xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật và các dự án nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng trong lĩnh vực dân tộc.

Ngoài ra, việc hiểu biết sâu rộng về phong tục tập quán và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một yếu tố quan trọng. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ văn hóa đặc biệt của cộng đồng mà còn hỗ trợ trong việc tạo ra các chiến lược và chính sách phù hợp, đảm bảo tính đa dạng và nhận thức những đặc thù đặc biệt của công tác dân tộc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm làm việc chuyên sâu và hiểu biết văn hóa đa dạng sẽ giúp Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc nắm vững và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực này.

 

3. Phạm vi quyền hạn của chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc

Theo Bản mô tả vị trí làm việc của Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc theo Phụ lục số 1, được ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-UBDT, quy định về vị trí này bao gồm các quyền hạn cụ thể như sau:

+ Chủ động về phương pháp thực hiện công việc: Tự quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự đánh giá và chủ động của bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc họ có khả năng tự quyết định và lựa chọn các phương tiện và phương pháp làm việc phù hợp nhất để đảm bảo hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra. Điều này không chỉ thể hiện sự tự trách nhiệm mà còn là biểu hiện của khả năng định hình và quản lý quá trình công việc theo cách mà họ cho là hiệu quả nhất.

+ Tham gia ý kiến về các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị: Được quyền đưa ra ý kiến, góp ý về các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến công tác dân tộc thuộc phạm vi đơn vị đang thực hiện. Quyền hạn này thể hiện tầm quan trọng của sự đóng góp và tham gia tích cực của Chuyên viên trong quá trình định hình và xây dựng các chiến lược hoặc kế hoạch làm việc của đơn vị với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng dân tộc.

+ Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao: Được nhận thông tin và hướng dẫn về quy trình và chiến lược điều hành của tổ chức trong khuôn khổ nhiệm vụ cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc họ được cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách tổ chức đang quản lý và triển khai các quy trình, chiến lược trong phạm vi nhiệm vụ mà họ đang thực hiện. Quyền hạn này giúp Chuyên viên hiểu rõ hơn về bối cảnh và ngữ cảnh tổ chức, từ đó giúp họ đưa ra quyết định và hành động hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng hướng và đồng bộ với mục tiêu tổ chức.

+ Yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao: Có quyền yêu cầu và đánh giá độ chính xác và đáng tin cậy của thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Quyền hạn này không chỉ thể hiện sự trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng thông tin mà còn giúp đảm bảo rằng các quyết định và hành động của họ được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu chính xác và đáng tin cậy nhất có thể.

+ Tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo phân công: Được giao nhiệm vụ tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, không chỉ nội bộ đơn vị mà còn trong các hoạt động họp ngoại việc. Quyền hạn này cho phép họ chia sẻ ý kiến, đề xuất giải pháp, và đóng góp ý kiến trong việc đưa ra quyết định hoặc thực hiện các chiến lược liên quan đến công tác dân tộc, đồng thời củng cố mối liên kết và tương tác với các tổ chức hoặc đối tác bên ngoài.

Với những quyền hạn này, Chuyên viên cao cấp về công tác dân tộc có thể linh hoạt và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ và đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Quy định mới về yêu cầu trình độ, năng lực của công chức chuyên ngành công tác dân tộc. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tiếp qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!