1. Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc ngạch công chức nào? 

Theo quy định tại Phụ lục IA Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Công Thương, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về công thương, được ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT, vị trí Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc ngành công thương được xếp vào ngạch công chức Chuyên viên cao cấp.

Cụ thể, Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế có nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến quản lý, tham mưu, triển khai các hoạt động liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực công thương. Công việc của vị trí này có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu và đánh giá về thị trường quốc tế: Theo dõi và đánh giá tình hình thị trường quốc tế, dự báo xu hướng phát triển, đánh giá ảnh hưởng đối với ngành công thương.

- Hỗ trợ đàm phán và thương lượng thỏa thuận thương mại: Tham gia vào các quá trình đàm phán, thương lượng về các thỏa thuận thương mại quốc tế, đặc biệt là những thỏa thuận liên quan đến ngành công thương.

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các tổ chức, cơ quan quốc tế để tăng cường hợp tác và hỗ trợ trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tư vấn chính sách hội nhập: Đề xuất, tư vấn về chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đưa ra quyết định phù hợp.

- Quản lý thông tin và thống kê: Thu thập, quản lý thông tin về thị trường quốc tế, dữ liệu thống kê liên quan để hỗ trợ quyết định và đánh giá tác động của các chiến lược hội nhập.

Vị trí Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những ngạch công chức Chuyên viên cao cấp, đảm bảo chất lượng và chuyên môn cao trong việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực công thương.

 

2. Yêu cầu về trình độ, năng lực với chuyên viên cao cấp hội nhập kinh tế quốc tế

Theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BCT, Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ, năng lực sau đây:

Thứ nhất, yêu cầu về trình độ:

- Yêu cầu về trình độ đào tạo:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, tài chính, ngoại giao hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

+ Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu về trình độ bồi dưỡng, chứng chỉ:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

+ Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Yêu cầu về kinh nghiệm (thành tích công tác):

+ Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

+ Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng;

+ Đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

- Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:

+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành: Tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, và các quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

+ Tinh thần trách nhiệm cao: Chủ động và có tinh thần trách nhiệm với công việc và tập thể, cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Trung thực, thẳng thắn, kiên định: Điều này bao gồm khả năng diễn đạt ý kiến một cách trung thực và thẳng thắn, nhưng cũng biết lắng nghe ý kiến của người khác.

+ Điềm tĩnh, cẩn thận: Giữ được bình tĩnh và sự cẩn thận trong môi trường làm việc, đặc biệt khi đối mặt với áp lực và thách thức.

+ Khả năng đoàn kết nội bộ: Có khả năng làm việc nhóm, tạo đội nhóm mạnh mẽ và đoàn kết.

- Các yêu cầu khác:

+ Khả năng đề xuất giải pháp: Có khả năng đề xuất chủ trương, giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

+ Kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, tổ chức thực hiện: Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Năng lực phân tích, tổng hợp và đề xuất phương pháp: Có khả năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất phương pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc phạm vi hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ hai, yêu cầu về năng lực:

- Nhóm năng lực chung:

+ Đạo đức và bản lĩnh: Cấp độ 5.

+ Tổ chức thực hiện công việc: Cấp độ 5.

+ Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Cấp độ 5.

+ Giao tiếp ứng xử: Cấp độ 5.

+ Quan hệ phối hợp: Cấp độ 5.

+ Sử dụng công nghệ thông tin: Cấp độ 3.

+ Sử dụng ngoại ngữ: Cấp độ 4.

- Nhóm năng lực chuyên môn:

+ Khả năng xây dựng văn bản: Cấp độ 5.

+ Khả năng hướng dẫn thực hiện: Cấp độ 5.

+ Khả năng kiểm tra thực hiện: Cấp độ 5.

+ Khả năng thẩm định đề án: Cấp độ 5.

+ Khả năng phối hợp thực hiện: Cấp độ 5.

- Nhóm năng lực quản lý:

+ Tư duy chiến lược: Cấp độ 4.

+ Quản lý sự thay đổi: Cấp độ 4.

+ Ra quyết định: Cấp độ 4.

+ Quản lý nguồn lực: Cấp độ 4.

+ Phát triển công chức: Cấp độ 4.

 

3. Quyền hạn đối với chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế

Theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư 06/2023/TT-BCT, Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế được ủy quyền một số quyền hạn cụ thể như sau:

- Chủ động về phương pháp thực hiện công việc: Chuyên viên cao cấp có quyền tự chủ động trong việc xác định và triển khai phương pháp thực hiện công việc được giao một cách hiệu quả và linh hoạt.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn: Chuyên viên cao cấp có quyền tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp trong lĩnh vực chuyên môn mà đơn vị đang thực hiện.

- Cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành: Chuyên viên cao cấp được cung cấp các thông tin chi tiết về chỉ đạo và quyết định điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao, giúp họ thực hiện công việc một cách đầy đủ và chính xác.

- Yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực: Chuyên viên cao cấp có quyền yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá về mức độ xác thực của thông tin, đảm bảo rằng dữ liệu sử dụng trong quá trình làm việc là đáng tin cậy.

- Tham gia các cuộc họp: Chuyên viên cao cấp có quyền tham gia vào các cuộc họp, bao gồm cả nội bộ và ngoại vi của cơ quan, theo sự phân công của thủ trưởng. Điều này giúp họ theo dõi thông tin, chia sẻ ý kiến và tham gia vào quyết định của tổ chức.

Nội dung khác có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Điều kiện để chuyển ngạch chuyên viên sang giảng viên ?

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác