1. Vị trí việc làm Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách có mục tiêu nào?

Theo Bản mô tả vị trí công việc của Chuyên viên chính quản lý tài chính và ngân sách, được quy định tại Phụ lục III của Thông tư 54/2023/TT-BTC, nhiệm vụ của vị trí này được xác định như sau:

- Chịu trách nhiệm hoặc tham gia chủ trì trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp thông tin, thẩm định dự án, và đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cũng như chính sách liên quan đến quản lý tài chính và ngân sách. Nhiệm vụ bao gồm cả việc chủ trì xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, dự án và đề án liên quan đến lĩnh vực này.

- Chịu trách nhiệm chủ trì và tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đặc biệt là trong việc quản lý dự án và đề án về quản lý tài chính và ngân sách. Điều này bao gồm cả việc đưa ra các biện pháp cụ thể để đảm bảo sự hiệu quả và đúng hạn của các dự án và đề án.

- Tham gia tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài chính và ngân sách. Đồng thời, đảm bảo rằng các văn bản này tuân thủ đầy đủ các quy định và nguyên tắc pháp luật hiện hành.

- Chủ trì và tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn được phân công, bao gồm cả việc đề xuất và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra được thực hiện hiệu quả.

Những nhiệm vụ trên nhằm đảm bảo rằng Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách không chỉ có vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược và kế hoạch mà còn đóng góp tích cực vào việc duy trì sự tuân thủ và hiệu quả của các quy trình quản lý tài chính và ngân sách.

 

2. Trình độ của Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách

Theo Bản mô tả vị trí công việc của Chuyên viên chính quản lý tài chính và ngân sách, được quy định tại Phụ lục III của Thông tư 54/2023/TT-BTC, yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm cho vị trí này được đặc tả chi tiết như sau:

- Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách cần có trình độ đào tạo cao, tối thiểu là tốt nghiệp đại học trở lên, với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo chính qui phù hợp với lĩnh vực công tác. Điều này đảm bảo rằng ứng viên không chỉ có kiến thức nền vững mà còn có khả năng áp dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ chuyên môn.

- Ngoài trình độ đào tạo, Chuyên viên chính cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với công chức ngạch chuyên viên chính và các ngạch tương đương. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có hiểu biết sâu sắc về quản lý công việc và có khả năng đối mặt với những thách thức phức tạp trong lĩnh vực tài chính và ngân sách. Đồng thời, ứng viên cũng có thể có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính để nâng cao độ chuyên sâu.

- Ứng viên cần có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm, đồng thời có thành tích công tác rõ ràng. Điều này bao gồm cả khả năng tham gia và chủ trì các dự án quản lý tài chính và ngân sách, đảm bảo rằng họ đã có sẵn những kỹ năng và chiến lược cần thiết để thành công trong môi trường công việc đầy thách thức. Thời gian công tác của ứng viên cũng cần phản ánh đúng theo quy định của ngạch, đảm bảo sự phát triển và tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu.

- Trong việc xác định phẩm chất cá nhân của một nhân viên, nhất là khi đó là Chuyên viên chính về quản lý tài chính và ngân sách, nhu cầu về độ trung thành và đáng tin cậy trở nên vô cùng quan trọng. 

+ Phải là người tuyệt đối trung thành, không chỉ với tổ chức mà còn với chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và quy định của cơ quan. Sự tin tưởng này không chỉ thể hiện ở mức độ cá nhân mà còn phản ánh vào sự cam kết không điều kiện đối với các giá trị và mục tiêu của tổ chức.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ đối với công việc cá nhân mà còn với tập thể. Khả năng phối hợp công tác tốt, đặt lợi ích của tổ chức và nhóm lên trên hết, là điều quan trọng. Sự cam kết không chỉ làm cho công việc được hoàn thành mà còn đảm bảo rằng mọi người xung quanh đều cảm thấy hỗ trợ và đồng lòng.

+ Có phẩm chất trung thực và thẳng thắn, không chỉ là người nói lời đúng mà còn là người làm đúng. Biết lắng nghe, sẵn sàng nhận phản hồi và cải thiện bản thân mà không mất đi sự kiên định trong quan điểm và quyết định. Sự kiên định này không phải là cứng nhắc, mà là sự kiên trì với các giá trị và nguyên tắc cá nhân, đồng thời còn biết tôn trọng ý kiến của người khác.

+ Điềm tĩnh và nguyên tắc trong mọi tình huống, đồng thời có cẩn thận đặc biệt khi xử lý thông tin. Sự quan tâm đặc biệt đến bảo mật thông tin là một tiêu chí không thể bỏ qua, đặt nền tảng cho sự tin cậy và đáng giá trong môi trường làm việc.

+ Khả năng xây dựng và duy trì một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ là điểm độc đáo. Việc này không chỉ tạo nên một môi trường làm việc tích cực mà còn đảm bảo sự hỗ trợ và hiệu quả trong các dự án và nhiệm vụ nhóm.

+ Không chỉ là người chịu đựng áp lực, mà còn là người chủ động tìm cách vượt qua thách thức. Tính kiên nhẫn và sự kiên trì không chỉ làm giảm thiểu rủi ro mà còn tạo nên cơ hội để phát triển và đạt được mục tiêu.

+ Sự tập trung cao độ vào mục tiêu và công việc là một trụ cột quan trọng. Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và logic kết hợp với nhau, tạo nên một phong cách làm việc đa chiều và sẵn sàng đối mặt với những thách thức phức tạp.

- Một số những yêu cầu khác:

+ Yêu cầu không chỉ là có khả năng tham mưu mà còn là khả năng xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch và giải pháp. Điều này đòi hỏi một tầm nhìn sâu rộng và sự linh hoạt để đối mặt với những thách thức thực tế trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.

+ Sự khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là chìa khóa để đạt được hiệu suất tối đa. Việc này đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa sự sáng tạo và sự hiệu quả trong việc thực hiện các chiến lược lớn và các chính sách chi tiết.

+ Ngoài ra, cần có khả năng đề xuất chủ trương mới, xây dựng quy trình nội bộ và đề xuất giải pháp chính xác cho các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của đơn vị. Điều này đòi hỏi một tư duy sáng tạo và khả năng đối mặt linh hoạt với những tình huống phức tạp.

+ Nhiệm vụ không chỉ là hiểu mà còn là vận dụng một cách chuyên sâu các kiến thức về lĩnh vực hoạt động và thực thi công việc. Nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu và thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong việc giải quyết những thách thức phức tạp.

+ Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở hiểu biết mà còn mở rộng đến việc vận dụng kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, và triển khai nghiên cứu. Khả năng xây dựng tài liệu, đề tài, và đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn trở thành một lợi thế quan trọng trong việc đảm nhận trách nhiệm nghiên cứu và phát triển.

+ Biết cách vận dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực là chìa khóa để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, và hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực không chỉ là công cụ truyền đạt mà còn là yếu tố tạo sự tương tác tích cực.

+ Áp dụng thành thạo kiến thức và kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản là một phần không thể thiếu của công việc. Việc này đòi hỏi sự chính xác và sự hiểu biết sâu sắc về quy trình và yêu cầu của vị trí làm việc.

 

3. Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách có quyền hạn ra sao?

Chuyên viên chính về quản lý tài chính, ngân sách có những quyền hạn cụ thể như sau:

- Quyền hạn không chỉ là về việc thực hiện công việc, mà còn bao gồm khả năng chủ động về phương pháp thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc có thể đưa ra những chiến lược sáng tạo và linh hoạt để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

- Không chỉ là người thực hiện, mà còn là người đóng góp ý kiến về các vấn đề chuyên môn của đơn vị. Sự tham gia này không chỉ tăng cường sự hiểu biết chuyên môn mà còn đưa ra góc nhìn mới, đồng thời góp phần vào quyết định chiến lược của tổ chức.

- Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức là một quyền hạn quan trọng. Điều này đảm bảo rằng Chuyên viên chính có cái nhìn đầy đủ về hướng đi của tổ chức và có khả năng định hình công việc theo đúng quy định.

- Quyền hạn cũng bao gồm khả năng yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng trong quá trình ra quyết định là đáng tin cậy và chính xác.

- Chuyên viên chính được ủy quyền tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên. Điều này không chỉ là cơ hội để chia sẻ thông tin mà còn để đại diện cho đơn vị và đóng góp vào quyết định toàn cục.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trình độ của chuyên viên cao cấp về quản lý tài chính, ngân sách. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.