1. Tìm hiểu về học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh ?

Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, một tổ chức nổi tiếng và đầy uy tín, đã đặt ra một câu hỏi quan trọng về tên gọi quốc tế của mình bằng tiếng Anh. Điều này không chỉ là một vấn đề của danh tiếng mà còn ảnh hưởng đến sự tương tác và hợp tác quốc tế. Việc chọn tên đại diện phản ánh tầm quan trọng của học viện trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và sáng tạo.

- Theo Quyết định 08/2018/QĐ-TTg, tài liệu quy định chính xác về tên gọi quốc tế của Học viện, được công bố và hiệu lực từ thời điểm đó, với nội dung chi tiết như sau: "Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Institute of Science Technology and Innovation (viết tắt là VISTI)."

- Tên gọi này không chỉ giới thiệu một cách chính xác về vị thế và chức năng của học viện mà còn thể hiện sự linh hoạt với việc sử dụng viết tắt tiện lợi như VISTI. Điều này mang lại thuận lợi trong các tương tác quốc tế, giao tiếp và xây dựng hình ảnh mạnh mẽ của Học viện trên trường quốc tế.

- Việc chọn tên gọi quốc tế không chỉ là vấn đề của sự phản ánh văn hóa mà còn liên quan đến việc tạo ra một thương hiệu mạnh mẽ. Tên gọi Vietnam Institute of Science Technology and Innovation không chỉ giới thiệu về đất nước mà còn về cam kết đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sự kết hợp giữa "Science," "Technology," và "Innovation" làm nổi bật vai trò to lớn của học viện trong việc nghiên cứu, phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến.

Ngoài ra, việc sử dụng viết tắt VISTI không chỉ mang lại sự tiện lợi trong việc giao tiếp mà còn tạo ra một hình ảnh hiện đại và độc đáo. Viết tắt này có thể trở thành một thương hiệu mạnh mẽ và dễ nhớ trong tâm trí của người đối tác quốc tế và cộng đồng khoa học.

 

2. Cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, theo Điều 3 Quyết định 08/2018/QĐ-TTg, được tổ chức với một cơ cấu chặt chẽ và có tổ chức hành chính theo các đơn vị chức năng chính. Điều này nhằm mục đích tối ưu hóa quản lý, triển khai nhiệm vụ và chương trình nghiên cứu, đào tạo cũng như cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ cho cộng đồng.

- Văn phòng: Đây là trung tâm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Học viện. Văn phòng chịu trách nhiệm về công tác hành chính, lưu trữ thông tin, và hỗ trợ các đơn vị khác trong quản lý hàng ngày.

- Ban Kế hoạch - Tài chính: Đơn vị này chịu trách nhiệm về lập kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính, và đảm bảo nguồn lực cần thiết để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và cung cấp dịch vụ khoa học.

- Ban Quản lý khoa học và đào tạo: Đây là bộ phận quan trọng với nhiệm vụ tổ chức, quản lý và giám sát chất lượng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu.

- Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ: Nhiệm vụ chính của viện này là nghiên cứu, xây dựng chiến lược, và đề xuất chính sách về khoa học và công nghệ để đáp ứng nhanh chóng với những thách thức và cơ hội mới trong thị trường.

- Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ tiên tiến: Đây là đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là những công nghệ tiên tiến có ứng dụng thực tế và tiềm năng thương mại.

- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ: Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, và chương trình bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ: Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm và tư vấn khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

- Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học: Đơn vị này chịu trách nhiệm về việc phát triển và quản lý các chương trình đào tạo quốc tế, cũng như hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có quyền quyết định thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đảm bảo chúng hoạt động tự đảm bảo chi thường xuyên và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đưa ra các quyết định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Học viện. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý toàn diện của Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

 

3. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo?

Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, theo Điều 2 Quyết định 08/2018/QĐ-TTg, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện được xác định rõ trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

- Nghiên cứu khoa học:

Học viện thực hiện nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu về quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý trong lĩnh vực này để phục vụ quản lý nhà nước.

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến, ưu tiên trong một số lĩnh vực.

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

Học viện đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Xây dựng chiến lược và phát triển:

Học viện tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế và chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Triển khai và đánh giá chiến lược, chính sách trong lĩnh vực này.

- Biên soạn và phát hành ấn phẩm:

Học viện có trách nhiệm biên soạn, phát hành ấn phẩm về kết quả nghiên cứu, giáo trình và tài liệu giảng dạy.

Xuất bản tạp chí về quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ và thực hiện đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp:

Hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp.

Triển khai hoạt động ươm tạo công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

Xây dựng và quản lý các khu làm việc chung, khu chế tác chung.

- Hợp tác quốc tế và liên doanh:

Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định pháp luật.

Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

- Quản lý nội bộ và tài chính:

Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền.

Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo không chỉ là trung tâm nghiên cứu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân sự chất lượng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước

Xem thêm >>> Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì? Hồ sơ, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nếu quý khách hàng đọc bài viết hoặc các thông tin về pháp luật và có bất kỳ thắc mắc nào, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất. Chúng tôi hiểu rằng môi trường pháp lý có thể trở nên phức tạp và khó hiểu đối với nhiều người, vì vậy chúng tôi đặt sẵn tổng đài 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để quý khách có thể liên hệ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và cung cấp giải pháp tốt nhất cho mọi câu hỏi và vấn đề mà quý khách gặp phải.