1. Đề xuất mẫu thẻ căn cước theo Luật Căn cước 2023

Theo đó, mẫu thẻ căn cước theo Luật Căn cước 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 theo đề xuất của Bộ Công an như sau:

Có đề xuất mẫu thẻ căn cước theo Luật Căn cước năm 2023 đúng không?

(1) Quy cách thẻ căn cước

- Thẻ căn cước sẽ được in hai mặt, với mặt trước có hoa văn màu xanh chuyển từ giữa màu vàng sang màu xanh. Nền mặt trước của thẻ sẽ bao gồm bản đồ hành chính của Việt Nam, hình trống đồng, và các hoa văn họa tiết truyền thống. Mặt sau của thẻ sẽ có các hoa văn kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

- Quốc huy và ảnh của công dân sẽ được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước.

- Màu sắc của các thông tin trên thẻ căn cước bao gồm:

  + Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; "Identity Card"; biểu tượng chíp; Số định danh cá nhân/No; Họ, chữ đệm và tên /Surname, given names; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/ Place of Residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birthday registration; Có giá trị đến/Date of expiry; Ngày, tháng, năm cấp/Date, month, year; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY màu xanh;

  + Dòng chữ "CĂN CƯỚC"; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ căn cước màu đỏ;

  + Số Căn cước; các thông tin của người được cấp thẻ Căn cước; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; ngày, tháng, năm được cấp thẻ Căn cước; dòng MRZ, mã QR màu đen.

- Mã QR sẽ có kích thước 11mm x 11mm và chứa thông tin như: Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con; số Chứng minh nhân dân 9 số của người được cấp thẻ (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có).

(2) Ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước

Ngôn ngữ khác trên thẻ Căn cước sẽ là Tiếng Anh.

(3) Hình dáng, kích thước, chất liệu thẻ căn cước

- Thẻ căn cước được thiết kế theo hình dáng chữ nhật, với chiều rộng là 53,98 mm ± 0,12 mm, chiều dài là 85,6 mm ± 0,12 mm, và độ dày là 0,76 mm ± 0,08 mm. Các góc của thẻ được cắt tròn với bán kính r = 3,18 mm ± 0,3 mm.

- Chất liệu sử dụng để sản xuất thẻ căn cước là nhựa, đảm bảo tính bảo an.

(4) Mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước

- Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ căn cước bao gồm mã QR code và chíp điện tử được đặt ở mặt sau của thẻ.

- Thông tin được lưu trữ trong chíp điện tử của thẻ căn cước có thể hiển thị dưới định dạng ký tự (TEXT) hoặc định dạng ảnh (JPEG2K, WSQ, JPEG2K/PNG). Đồng thời, thông tin được mã hóa bằng cách sử dụng thuật toán và tham số mật mã được đánh giá và thẩm định bởi Ban Cơ yếu chính phủ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật quy định trong pháp luật.

(5) Nội dung thẻ căn cước

** Mặt trước thẻ căn cước

(i) Đối với thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên:

- Ở phía bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ Căn cước có kích thước 20 x 30 mm; thông tin về thời hạn sử dụng (Có giá trị đến/Date of expiry).

- Ở phía bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC/Identity Card; Số định danh cá nhân/No; Họ, chữ đệm và tên /Surname, Given names; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

(ii) Đối với thẻ căn cước cấp cho công dân từ 0 - 6 tuổi:    

Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đường kính 12 mm; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC/Identity Card; Số định danh cá nhân/No; Họ, chữ đệm và tên /Surname, Given names; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Thông tin về thời hạn sử dụng (Có giá trị đến/Date of expiry).

** Mặt sau thẻ Căn cước

Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải: Thông tin về Nơi cư trú/Residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth registration; Biểu tượng chíp; Ngày, tháng, năm cấp/Date, month, year; Mã QR; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURYTY; Bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa 03 Dòng MRZ.

 

2. Đề xuất mẫu Giấy chứng nhận căn cước theo Luật Căn cước 2023

Cụ thể, mẫu Giấy chứng nhận căn cước theo Luật Căn cước 2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 theo đề xuất của Bộ Công an, được thiết kế như sau:

Có đề xuất mẫu thẻ căn cước theo Luật Căn cước năm 2023 đúng không?

(1) Hình dáng, kích thước giấy Chứng nhận căn cước

Giấy chứng nhận căn cước sẽ có hình dáng chữ nhật với kích thước 125 x 170 mm.

(2) Quy cách giấy Chứng nhận căn cước

- Nền mặt trước của giấy chứng nhận căn cước sẽ bao gồm: Bản đồ hành chính Việt Nam được in màu đỏ; hình trống đồng và các hoa văn họa tiết truyền thống trang trí được in màu xanh.

- Quốc huy sẽ được in màu trực tiếp lên giấy chứng nhận căn cước.

- Dòng chữ "CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC" sẽ được kèm theo dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp giấy Chứng nhận căn cước, được in màu đỏ.

(3) Chất liệu giấy Chứng nhận căn cước

Giấy chứng nhận căn cước sẽ được sản xuất từ chất liệu giấy, đảm bảo tính bảo an.

(4) Nội dung giấy Chứng nhận căn cước

- Ở phía bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đường kính 15 mm; Ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước có kích thước 25 x 33 mm; Mã QR code kích thước 18 x 18 mm; Ô vân tay ngón trỏ trái; Ô vân tay ngón trỏ phải.

- Ở phía bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Dòng chữ "CHỨNG NHẬN CĂN CƯỚC"; Số ĐDCN; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Nơi ở hiện tại; Họ, chữ đệm và tên cha; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên mẹ; Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên vợ (chồng); Quốc tịch; Họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ; Quốc tịch; Thời hạn sử dụng đến; Ngày, tháng, năm; GIÁM ĐỐC CÔNG AN.

 

3. Giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận căn cước từ ngày 01/07/2024 như thế nào?

Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, nhưng đã sinh sống liên tục từ 06 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện trong trường hợp không có tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Giá trị sử dụng của giấy chứng nhận căn cước được quy định như sau:

- Giấy chứng nhận căn cước có hiệu lực chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng số định danh cá nhân trên giấy chứng nhận căn cước có thể kiểm tra thông tin của người được cấp giấy chứng nhận căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, khi được yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận căn cước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được đòi hỏi người này xuất trình giấy tờ khác hoặc cung cấp thông tin khác ngoại trừ trường hợp thông tin đã được xác nhận trong giấy chứng nhận căn cước. Điều này áp dụng trừ khi thông tin của người đó đã thay đổi hoặc không thống nhất với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhà nước cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được cấp giấy chứng nhận căn cước theo quy định của pháp luật.

 

4. Người dân không bắt buộc đổi thẻ căn cước mới nếu chưa có nhu cầu

Trong liên quan đến vấn đề này, tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến một số quy định của Luật Căn cước. Ông đã nhấn mạnh rằng theo quy định tại Điều 46 của Luật Căn cước, có tổng cộng 4 điều khoản chuyển tiếp.

Trong số đó, quy định về thẻ căn cước của công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên thẻ. Chỉ khi công dân có yêu cầu, thì thẻ căn cước mới sẽ được cấp đổi. Người dân không cần phải đến cơ quan quản lý để tích hợp, khai báo thông tin, trừ khi có yêu cầu cần đổi thẻ hoặc bổ sung, thay đổi nội dung liên quan đến cá nhân.

Đồng thời, về việc thu thập dữ liệu mống mắt, khi người dân đến làm thẻ Căn cước mới hoặc cấp đổi lại thẻ Căn cước, cơ quan quản lý sẽ sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu thập thông tin, từ đó làm giàu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Bài viết liên quan:

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!