1. Có được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi chưa đăng ký hồ sơ thương nhân?

Trong quá trình thực hiện hoạt động thương mại quốc tế, việc xác định xuất xứ của hàng hóa là một yếu tố quan trọng không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc áp dụng các quy định về thuế, phí và các chính sách thương mại. Để cung cấp cho các doanh nghiệp sự công bằng và minh bạch trong việc xác định xuất xứ hàng hóa, chính phủ thường áp dụng các quy định cụ thể và có hệ thống về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trong khuôn khổ này, chúng ta nên tập trung vào việc đặt ra câu hỏi: liệu một doanh nghiệp có thể được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà không cần phải đăng ký hồ sơ thương nhân hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải xem xét các quy định cụ thể được quy định trong pháp luật.

Theo Điều 13, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được quy định một cách cụ thể và rõ ràng. Trong đó, quy định tại khoản 1 của điều này yêu cầu rằng thương nhân phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này cũng đồng nghĩa rằng việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chỉ được xem xét khi hồ sơ thương nhân đã được đăng ký đầy đủ và hợp lệ.

Trong chi tiết hơn, hồ sơ thương nhân được yêu cầu bao gồm một số tài liệu quan trọng như: đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; danh mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này nhấn mạnh rằng việc đăng ký hồ sơ thương nhân là bước quan trọng và bắt buộc trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Do đó, dựa trên quy định pháp lý, có thể kết luận rằng trong trường hợp một doanh nghiệp chưa đăng ký hồ sơ thương nhân thì không thể được cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng đắn các quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bằng cách này, chính phủ có thể đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi yêu cầu.

 

2. Việc từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi chưa đăng ký hồ sơ thương nhân được quy định thế nào?

Việc từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi chưa đăng ký hồ sơ thương nhân là một quy trình quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Việc này được quy định cụ thể và chi tiết trong Điều 21 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Thiếu việc đăng ký hồ sơ thương nhân: Trong trường hợp thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mà chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định tại Điều 13 của Nghị định.

Hồ sơ không tuân thủ quy trình: Nếu hồ sơ và quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không tuân thủ theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Nghị định này.

Mâu thuẫn về nội dung hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có sự mâu thuẫn về nội dung.

Lỗi về thông tin trên Giấy chứng nhận: Nếu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được khai bằng tiếng Anh, hoặc khai bằng mực màu đỏ, viết tay, bị tẩy xóa, thông tin không rõ ràng hoặc in bằng nhiều màu mực khác nhau.

Hàng hóa không đáp ứng quy tắc xuất xứ: Nếu hàng hóa không có xuất xứ hoặc không đáp ứng quy tắc xuất xứ được quy định.

Gian lận về xuất xứ: Trong trường hợp thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có dấu hiệu gian lận về xuất xứ từ lần cấp trước đó và vụ việc chưa được giải quyết. Thiếu thông tin cần thiết: Nếu thương nhân không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thông tin và tài liệu liên quan để chứng minh xuất xứ hàng hóa, hoặc không hợp tác trong việc xác minh xuất xứ hàng hóa khi được yêu cầu.

Đối với mỗi trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ thông báo rõ lý do từ chối thông qua các phương tiện sau:

Từ chối bằng văn bản: Cơ quan, tổ chức sẽ gửi thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa bằng văn bản đến thương nhân đề nghị.

Thông báo trên hệ thống điện tử: Thông báo từ chối cũng có thể được đăng tải trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.

Thông báo trên các trang điện tử khác: Ngoài ra, thông báo từ chối cũng có thể được đăng tải trên các trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền.

Quy trình từ chối cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

 

3. Có cần phải cập nhật liên tục khi hồ sơ thương nhân không có gì thay đổi không?

Hồ sơ thương nhân, một phần không thể thiếu trong việc hoạt động kinh doanh, đặc biệt quan trọng trong quản lý về xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế. Với việc quản lý hồ sơ này, việc cập nhật liên tục là một yếu tố then chốt để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin. Tuy nhiên, có một câu hỏi thường gặp: "Nếu không có thay đổi gì, liệu có cần phải cập nhật hồ sơ thương nhân không?"

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, việc đăng ký và cập nhật hồ sơ thương nhân là bước cơ bản và bắt buộc. Mọi thông tin liên quan đến doanh nghiệp, từ thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, đến các thông tin về hoạt động kinh doanh, đều phải được cập nhật đúng và kịp thời. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin này, doanh nghiệp phải cập nhật hồ sơ ngay lập tức và thông báo cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu khi không có bất kỳ thay đổi nào, liệu cần phải tiếp tục cập nhật hồ sơ thương nhân hay không? Điều này có thể gây ra sự nhầm lẫn, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp nhỏ với nguồn lực hạn chế.

Theo quy định, trong trường hợp không có bất kỳ thay đổi nào, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần. Tuy có vẻ không cần thiết khi không có thay đổi gì xảy ra, nhưng việc này cũng mang lại một số lợi ích nhất định.

Trước hết, việc cập nhật định kỳ giúp đảm bảo rằng hồ sơ thương nhân không bị lỗi thời. Mặc dù có thể không có thay đổi về thông tin, nhưng quy trình cập nhật này giúp xác nhận rằng mọi thông tin vẫn được kiểm tra và duy trì. Điều này có thể hữu ích đặc biệt trong các trường hợp kiểm tra hoặc yêu cầu thông tin từ các bên liên quan, như ngân hàng hoặc đối tác thương mại.

Thứ hai, việc cập nhật định kỳ cũng giúp doanh nghiệp duy trì sự chính xác về thông tin. Mặc dù có thể không có thay đổi nào trong thông tin cơ bản, nhưng có thể có sự thay đổi trong các chi tiết nhỏ hơn. Việc đảm bảo rằng mọi thông tin đều được kiểm tra và cập nhật định kỳ giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của hồ sơ thương nhân.

Cuối cùng, việc cập nhật định kỳ cũng giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ pháp luật. Việc cập nhật hồ sơ thương nhân không chỉ là một nhiệm vụ hành chính, mà còn là một phần quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc duy trì một hồ sơ thương nhân đầy đủ và chính xác giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp không bị phạt hoặc mắc phải các vấn đề pháp lý do vi phạm quy định liên quan đến việc đăng ký và cập nhật hồ sơ.

Tóm lại, mặc dù có thể dường như không cần thiết khi không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra, việc cập nhật định kỳ hồ sơ thương nhân vẫn là một quy trình quan trọng và cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, mà còn giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ pháp luật và xây dựng lòng tin từ phía các bên liên quan.

Xem thêm >>> Các loại giấy chứng nhận xuất xứ ? Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước ta hiện nay?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn