Trong thời gian thực hiện hợp đồng, có quyết định điều chỉnh giảm khối lượng của bên b so với hợp đồng. Sau đó cũng có quyết định phê duyệt điều chỉnh trượt giá phần khối lượng nghiệm thu của bên a. Tuy nhiên phát sinh vấn đề là giá trị quyết định điều chỉnh giảm bị chênh so với giá trị nghiệm thu thực tế và chủ đầu tư với bên b sau hơn 1 năm vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó. Vì vậy, các bên chưa thể ký phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng. Vậy theo luật sư, hợp đồng trên có thể tách ra thành 2 phụ lục hợp đồng để 2 nhà thầu liên danh ký với chủ đầu tư được không ?

 Xin cảm ơn luật sư.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê, vấn đề bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư số 07/2016/TT-BXD;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh, giải quyết tranh chấp tại Tòa Án

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

"...Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh."

Điều 2 Thông tư số 07/2016/TT-BXD quy định về nguyên tắc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

"1. Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

2. Giá hợp đồng sau Điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định Điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi Điều chỉnh.

3. Khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, các bên cần xác định rõ khối lượng công việc bổ sung, phát sinh và đơn giá áp dụng. Khối lượng công việc bổ sung, phát sinh phải được các bên thống nhất trước khi thực hiện.

4. Không Điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) kể từ thời Điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra.

5. Không thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo những quy định của Thông tư này cho những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm.

6. Việc Điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được Điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, Điều kiện Điều chỉnh, phương pháp và căn cứ Điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. Các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được Điều chỉnh trong hợp đồng không được trái với những quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng xây dựng."

Trong trường hợp này, nếu các bên trong hợp đồng nhà thầu đều thỏa thuận được về việc tách riêng phần hợp đồng không bị tranh chấp về điều chỉnh giá thì có thể tách được, trường hợp hợp đồng cần phê duyệt thì phải xin quyết định phê duyệt của người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Có được chia tách hợp đồng nhà thầu liên danh đã ký kết ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người dân tự xây dựng nhà có phải đóng thuế xây dựng hay không?