1. Quy định pháp luật về đồng tiền dự thầu trong nước

Quy định về đồng tiền dự thầu trong nước là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi Luật Đấu thầu 2023 được ban hành. Điều 13 của Luật này đề cập đến việc sử dụng Đồng Việt Nam (VND) như là đơn vị tiền tệ bắt buộc trong quá trình dự thầu nội địa.

Theo quy định cụ thể, các hoạt động đấu thầu trong nước phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thanh toán bằng Đồng Việt Nam. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nguồn vốn công cộng. Nhà thầu và nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng VND để thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến dự án đấu thầu.

Lý do quy định này được đặt ra là để giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động tỷ giá, từ đó bảo vệ lợi ích của cả bên mua và bên bán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bằng cách bắt buộc sử dụng Đồng Việt Nam, Luật Đấu thầu 2023 hướng đến việc tăng cường sự ổn định và dự báo trong hoạt động đấu thầu, đồng thời ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh từ sự biến động của thị trường ngoại tệ.

Đồng thời, việc bảo đảm thanh toán bằng VND cũng góp phần thúc đẩy nền kinh tế nội địa, đảm bảo rằng các nguồn vốn được sử dụng trong các dự án đấu thầu không chỉ lành mạnh mà còn ổn định. Điều này phản ánh cam kết của nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước tham gia vào các hoạt động đấu thầu công cộng.

Không chỉ đơn thuần là yêu cầu hình thức, việc thực thi nghiêm quy định này còn mang tính chiến lược lớn hơn, góp phần vào quá trình xây dựng và thúc đẩy nền tảng hệ thống kinh tế chủ động và cạnh tranh. Quy định về sử dụng Đồng Việt Nam trong dự thầu trong nước là một bước đi quan trọng trong việc xây dựng môi trường đấu thầu công bằng và bảo đảm tính minh bạch, từ đó khẳng định sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Lý do chỉ được sử dụng VND để chào thầu trong nước

Việc chỉ sử dụng Đồng Việt Nam (VND) để chào thầu trong nước được quy định nhằm mang lại nhiều lợi ích to lớn cho hệ thống đấu thầu công cộng tại Việt Nam. Điều này không chỉ đơn giản hóa quy trình đấu thầu mà còn đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước.

Trước hết, việc sử dụng một loại tiền tệ duy nhất như VND giúp giảm bớt phức tạp và chi phí liên quan đến các giao dịch thanh toán trong quá trình đấu thầu. Bằng cách loại bỏ sự biến động do tỷ giá hối đoái, các bên liên quan có thể tập trung vào các hoạt động quan trọng hơn như đánh giá chất lượng, giá cả và các yếu tố kỹ thuật khác. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả của quá trình đấu thầu.

Thêm vào đó, việc sử dụng VND cũng đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đấu thầu. Bằng việc không chấp nhận các đề xuất chào thầu bằng ngoại tệ, luật pháp ngăn chặn được các hành vi thao túng giá thông qua biến động tỷ giá hối đoái. Điều này tăng cường sự công bằng và minh bạch, đồng thời nâng cao niềm tin của công chúng đối với quy trình đấu thầu và các kết quả đạt được từ đó.

Việc sử dụng VND cũng có ý nghĩa lớn đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Khi chỉ chấp nhận VND, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đặc quyền tham gia vào các giao dịch đấu thầu một cách trung thực và công bằng hơn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận các dự án quan trọng của đất nước.

Tóm lại, quy định chỉ sử dụng VND trong đấu thầu trong nước không chỉ đơn thuần là một biện pháp hành chính mà còn là một chiến lược cơ bản trong việc xây dựng nền tảng hệ thống đấu thầu công bằng và minh bạch tại Việt Nam. Điều này phản ánh cam kết của nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững của nền kinh tế, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

3. Trường hợp ngoại lệ cho phép sử dụng ngoại tệ để chào thầu trong nước

Việc sử dụng ngoại tệ để chào thầu trong nước thường được xem là ngoại lệ và chỉ được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với các điều kiện đặc biệt của từng dự án hoặc hợp đồng.

Trường hợp đầu tiên là khi có sự đồng ý của bên mời thầu. Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu chỉ có thể sử dụng ngoại tệ để chào thầu khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ bên mời thầu. Điều này thường áp dụng khi dự án hoặc hợp đồng có các yếu tố đặc biệt hoặc những nhu cầu riêng biệt mà việc sử dụng ngoại tệ sẽ giúp tối ưu hóa quản lý rủi ro hay chi phí, đồng thời đảm bảo hiệu quả trong quản lý dự án.

Trường hợp thứ hai là khi hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Theo quy định tại khoản 2 Điều 91 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các hợp đồng mà có sự liên quan đến nước ngoài và có yếu tố quốc tế, như hợp đồng với các nhà đầu tư nước ngoài, có thể được thanh toán bằng ngoại tệ. Điều này phản ánh nhu cầu thực tế trong quản lý và giao dịch đối với các dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài, nơi mà việc sử dụng ngoại tệ sẽ giảm thiểu rủi ro tỷ giá và thuận lợi trong việc quản lý tài chính dự án.

Việc phép sử dụng ngoại tệ trong đấu thầu trong nước được xem là một biện pháp linh hoạt và có tính đáp ứng nhu cầu cao, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc áp dụng các quy định này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động đấu thầu công cộng tại Việt Nam.

Tóm lại, việc sử dụng ngoại tệ trong đấu thầu trong nước là một giải pháp có thể áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, nhằm tối ưu hóa các lợi ích kinh tế và quản lý của các bên tham gia, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.

 

4. Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm đối với đấu thầu trong nước là bao nhiêu ngày?

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Đấu thầu 2023 về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, các quy định này nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý các hoạt động đấu thầu, đặc biệt là đối với các dự án công cộng tại Việt Nam.

Theo quy định chi tiết, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau: đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 09 ngày, và đối với đấu thầu quốc tế là 18 ngày. Thời điểm này được tính từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành cho đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Quy định cụ thể như vậy giúp tăng cường tính minh bạch và đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia đấu thầu. Bằng cách xác định rõ ràng thời gian chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục liên quan, Luật Đấu thầu 2023 giúp các tổ chức chủ trì và các nhà thầu có đủ thời gian để chuẩn bị và nộp hồ sơ một cách kỹ lưỡng, từ đó nâng cao chất lượng và đảm bảo tính khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, quy định này cũng nhấn mạnh tới việc quản lý thời gian và năng lực tổ chức của các đơn vị quản lý dự án công, nhằm tránh tình trạng giật dây và tối ưu hóa quy trình đấu thầu. Điều này đồng nghĩa với việc bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn công, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Với những điều khoản rõ ràng và áp dụng linh hoạt, Luật Đấu thầu 2023 đã khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật trong việc quản lý đấu thầu công, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, chi phí và thời gian đối với các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội quan trọng tại Việt Nam.

Bài viết liên quan: Quy định của luật đấu thầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong chào thầu cạnh tranh?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.